Luận án Cải tiến kỹ thuật định lượng Aflatoxin trong thực phẩm

(Bản scan)

Mục lục

Đặ vấn đề

Phần tổng quan

Chương 1: Đại cương về aflatoxin

Chương 2: Các phương pháp xác định aflatoxin

Chương 3: Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Phần thực nghiệm

Chương 4: Hóa chất - thiết bị

Chương 5: Giới thiệu hệ thống HPLC sử dụng

Chương 6: Khảo sát các loại cột chiết tách và làm sạch cho đinh lượng aflatoxin

Chương 7: Khảo sát qui trình chiết tách và làm sạch trên mẫu tự do

Chương 8; ứng dụng trên mẫu thật

Phần kết luận

Phần phụ lục

Phần tài liệu tham khảo

pdf18 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Cải tiến kỹ thuật định lượng Aflatoxin trong thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF