Đồ án Thiết kế tháp hấp thụ khí thải chứa khí CO2

Yêu cầu của chất hấp thụ :

1. Có khả nă ng hấ p thụ cao --- > giảm lưu lượ ng chấ t hấ p thụ --- > giảm chi

phí nă ng lượ ng và chi phí cho chấ thấ p thụ .

2. Có tính chọ n lọ c cao theo quan hệ vớ i chấ t cầ n đượ c tá ch ra --- >đảm bả o

khả nă ng phâ n ly hoà n toà n hỗ n hợ p khí.

3. Có thể có tính bố c hơi nhỏ -- > vì khô ng cầ n á p suấ t riê ng phầ n củ a chấ t

hấ p thụ lớ n.

4. Có nhữ ng tính chấ t độ ng họ c tố t. -- > Giả m chiề u cao thiế t bị.

5. Có khả nă ng hoà n nguyê n tố t --- >giả m thờ i gian hoà n nguyê n và giả m lưu

lượ ng chấ t mang nhiệ t.

6. Có tính ổ nđịnh nhiệ t hó ahọ c --- > tă ng thờ igian sử dụ ng chấ thấ p thụ

7. Khô ng có tá c độ ng ă n mò n thiế tbị.

8. Có giá thà nh rẻ và dễ tìm trê n thị trườ ng

pdf36 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4197 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp hấp thụ khí thải chứa khí CO2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffinal.pdf
  • dwgHoan chinh lan cuoi.dwg
  • pdfHUONGDAN.pdf
  • dwgso do cong nghe.dwg