Luận án Tìm hiểu thành phần hóa học của cây sơn quì lá tròn, Tithonia Tagetiflora Desv.,họ Cúc (Asteraceae), mọc ở Việt Nam

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

1. Tổng quan

2. Nghiên cứu và kết quả

3. Thực nghiệm

Kết luận và kiến nghị

pdf21 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tìm hiểu thành phần hóa học của cây sơn quì lá tròn, Tithonia Tagetiflora Desv.,họ Cúc (Asteraceae), mọc ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan