Đồ án Tình toán bền khung xe QS

MỤC LỤC

Nhiệm vụ đồ án

Mục lục .

Danh mục bảng

Danh mục hình vẽ

Mở đầu . 1

Chương 1. Tổng quan về khung ô tô 3

1.1. Giới thiệu chung về khung xe ô tô 3

1.2. Đặc điểm kết cấu khung xe ô tô quân sự 6

1.3. Đánh giá chất lượng khung xe ô tô ba cầu 13

Chương 2. Cơ sở tính bền khung xe ô tô 21

2.1. Các phương pháp tính bền khung xe ô tô 21

2.2. Tải trọng tác dụng lên khung xe ô tô 29

2.3. Giải bài toán sức bền khung xe nhờ sự trợ giúp của máy tính 30

Chương 3. Tính bền khung xe ô tô bằng ANSYS Workbench 9.0 35

3.1. Bài toán tính bền khung xe 35

3.2. Giải bài toán tính bền tĩnh khung xe bằng ANSYS Workbench 9.0 39

3.3. So sánh và khảo sát 53

Kết luận 57

Tài liệu tham khảo 59

Phần phụ lục 60

doc18 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2906 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tình toán bền khung xe QS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc6-Chuong 1(18).doc
 • doc2-Nhiem vu do an(2).doc
 • doc3-Muc luc(2).doc
 • doc4-BB-HV.doc
 • doc5-Mo dau ok(2).doc
 • doc7-Chuong 2(14).doc
 • doc8-Chuong3 (22).doc
 • doc9-Ket luan(2).doc
 • doc12-Phuluc1(3).doc
 • doc13-Phuluc2(3).doc
 • doc14-Phuluc3(11).doc
 • rarảnh.rar
 • dwgBanve mohinh.dwg
 • dwgbotrichung.dwg
 • dwgDatluc.dwg
 • dwgket qua tinh.dwg
 • dwgkhung xe 375 2D.dwg
 • dwgmohinh3D.dwg
 • dwgmohinhcad.dwg
 • pptPPTof son.ppt