Đồ án Xây dựng hệ thống chương trình phục vụ giải đáp cho dịch vụ 108

Ngôn ngữ HTML cung cấp các công cụ thuận lợi để xây dựng một trang Web:

Sử dụng các Form cho phép thêm, xoá dữ liệu.

Sử dụng liên kết để truy vấn dữ liệu.

Kết hợp kết quả truy vấn được với thẻ HTML để tạo trang hiển thị theo ý muốn.

Tạo các nút Submit để gọi đến một trang khác, nhằm thực thi các yêu cầu.

Truy vấn đến các thành phần điều khiển động của Web như các nút điều khiển, các ô chọn.

Cho phép chèn các đoạn mã ASP để thi hành các chức năng.

Khi thực hiện một yêu cầu người sử dụng nhấp chuột vào nút Submit trên Form với điều kiện nút Submit này đã được "post" đến một file.asp, khi đó Web Server sẽ nhận được yêu cầu từ Web Browser.

 

doc61 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống chương trình phục vụ giải đáp cho dịch vụ 108, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTCVY4.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar