Đồ án Xây dựng hệ thống Mail Exchange cho doanh nghiệp

 

MỤC LỤC

 

 

Chương 1: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ---------------------------------------------- Trang 1

1.1: Yêu cầu của hệ thống Mail Server dùng Mail Exchange ------------------ 1

1.1.1: Yêu cầu về hệ thống cho Exchange Server--------------------------------- 1

1.1.2: Yêu cầu đối với Server cài Exchange --------------------------------------- 1

1.1.2.1: Yêu cầu về phần cứng------------------------------------------------- 1

1.1.2.2: Yêu cầu về khuôn mẫu tệp-------------------------------------------- 1

1.1.2.3: Yêu cầu về cài đặt ----------------------------------------------------- 1

1.2: Công nghệ Domain, dịch vụ DNS, dịch vụ Mail Server--------------------- 1

1.2.1: Công nghệ Domain ------------------------------------------------------------ 1

1.2.1.1: Hệ thống tên miền ----------------------------------------------------- 2

1.2.1.2: Cấu trúc của hệ thống tên miền ------------------------------------- 2

1.2.2: Dịch vụ DNS ------------------------------------------------------------------- 2

1.2.2.1: DNS Server ------------------------------------------------------------ 3

1.2.2.2: DNS Zone--------------------------------------------------------------- 5

1.2.3: Dịch vụ Mail Server --------------------------------------------------------- 5

1.3: Nâng cấp Domai và Dns trên 2003----------------------------------------- 6

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG --------------------- 8

2.1: Sơ đồ luận lý của hệ thống mạng ------------------------------------------ 8

2.1: Cấu hình DHCP --------------------------------------------------------------- 8

2.2: Sơ đồ thi công ------------------------------------------------------------------- 9

2.3: Các bước triển khai hệ thống Mail Exchange Offline ------------------ 9

2.3.1: Quá trình cài đặt Mail Exchange Server 2003 ----------------------------- 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2: Tạo Email cho User và Group --------------------------------------------- 23

2.3.2.1: Tạo các OU cho từng phòng ban---------------------------------- 23

2.3.2.2: Tạo Group và MailBox cho Group-------------------------------- 26

2.3.2.3: Tạo MailBox cho User---------------------------------------------- 28

2.3.3: Quá trình gửi và nhận Mail------------------------------------------------- 31

2.3.3.1: Gửi và nhận Mail bằng Web --------------------------------------- 31

2.3.3.2: Gửi và nhận Mail bằng Outlook Express ------------------------ 34

2.3.4: Reconnect MailBox cho User ---------------------------------------------- 41

2.3.5: Public Folder ----------------------------------------------------------------- 46

2.3.6: Quản lý Mail được gửi đi của các User----------------------------------- 55

Chương 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -----------------------------------104

3.1: Nhận xét --------------------------------------------------------------------104

3.2: Hướng phát triển-----------------------------------------------------------104

Chương 4. Kết Luận .85

 

doc117 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 12693 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống Mail Exchange cho doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh của người dùng gọi là email client, hay phần mềm thư điện tử (cho) máy khách. Các thí dụ loại phần mềm này bao gồm: Micorsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Comunicator, hay Eudora. Phần mềm thư điện tử này còn có tên là MUA (từ chữ mail user agent) tức là Tác nhân sử dụng thư. Một cách gọi tên thông dụng khác của email client là ứng dụng thư điện tử (email application) nếu không bị nhầm lẫn. Ngược lại, loại phần mềm thư điện tử không cần phải cài đặt mà nó được cung ứng bởi các máy chủ (web server) trên Internet gọi là WebMail, hay Phần mềm thư điện tử qua Web. Để dùng được các phần mềm loại này thường các máy tính nối vào phải có một máy truy cập tương thích với sự cung ứng của WebMail. Thí dụ loại này là gmail.com, mail.Yahoo.com hay hotmail.com. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống thư điện tử + Đường đi của thư: Mỗi một bức thư truyền thống phải đi tới các bưu cục khác nhau trên đường đến với người dùng. Tương tự thư điện tử cũng chuyển từ máy máy chủ thư điện tử này (mail server) tới máy chủ tư điện tử khác trên internet. Khi thư được chuyển đến đích thì nó được chứa tại hộp thư điện tử tại máy chủ thư điện tử cho đến khi nó được nhận bởi người nhận. Toàn bộ quá trình xử lý chỉ xẩy ra trong vài phút, do đó nó cho phép nhanh chóng liên lạc với mọi người trên toàn thế giới một cánh nhanh chóng tại bất cứ thời điểm nào dù ngày hay đêm. + Gửi, nhận và chuyển thư: Để nhận được thư điện tử bạn cần phải có một tài khoản (account) thư điện tử. Nghĩa là bạn phải có một địa chỉ để nhận thư. Một trong những thuận lợi hơn với thư thông thường là bạn có thể nhận thư điện tử từ bất cứ đâu. Bạn chỉ cần kết nối vào Server thư điện tử để lấy thư về máy tính của mình. Để gửi được thư bạn cần phải có một kết nối vào internet và truy nhập vào máy chủ thư điện tử để chuyển thư đi. Thủ tục tiêu chuẩn được sử dụng để gửi thư là SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nó được kết hợp với thủ tục POP (Post Office Protocol) và IMAP để lấy thư. + Giới thiệu về giao thức SMTP: Công việc phát triển các hệ thống thư điện tử (Mail System) đòi hỏi phải hình thành các chuẩn chung về thư điện tử. Điều này giúp cho việc gửi, nhận các thông điệp được đảm bảo, làm cho những người ở các nơi khác nhau có thể trao đổi thông tin cho nhau. Có 2 chuẩn về thư điện tử quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay là X.400 và SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP thường đi kèm với chuẩn POP3. Mục đích chính của X.400 là cho phép các E-mail có thể được truyền nhận thông qua các loại mạng khác nhau bất chấp cấu hình phần cứng, hệ điều hành mạng, giao thức truyền dẫn được dùng. Còn chuẩn SMTP miêu tả cách điều khiển các thông điệp trên mạng Internet. Điều quan trọng của chuẩn SMTP là giả định máy nhận phải dùng giao thức SMTP gửi thư điện tử cho một máy chủ luôn luôn hoạt động. Sau đó, người nhận sẽ đến lấy thư từ máy chủ khi nào họ muốn dùng giao thức POP (Post Office Protocol), ngày nay POP được cải tiến thành POP3 (Post Officce Protocol vertion 3). Thủ tục chuẩn trên Internet để nhận và gửi của thư điện tử là SMTP (Simple Mail Transport Protocol). SMTP là thủ tục phát triển ở mức ứng dụng trong mô hình 7 lớp OSI cho phép gửi các bức điện trên mạng TCP/IP. SMTP được phát triển vào năm 1982 bởi tổ chức IETF (Internet Engineering Task Force).SMTP sử dụng cổng 25 của TCP. Ngoài ra SMTP cũng có kết hợp thêm hai thủ tục khác hỗ trợ cho việc lấy thư là POP3 và IMAP4. + Giới thiệu về giao thức POP và IMAP Trong những ngày tháng đầu tiên của thư điện tử, người dùng được yêu cầu truy nhập vào máy chủ thư điện tử và đọc các bức điện của họ ở đó. Các chương trình thư thường sử dụng dạng text và thiếu khả năng thân thiện với người dùng. Để giải quyết vấn đề đó một số thủ tục được phát triển để cho phép người dùng có thể lấy thư về máy của họ hoặc có các giao diện sử dụng thân thiện hơn với người dùng. Và chính điều đó đem đến sử phổ biến của thư điện tử. Có hai thủ tục được sử dụng phổ biến nhất hiện này là POP (Post Office Protocol) và IMAP (Internet Mail Access Protocol). 1.2.3.6 .Post Office Protocol (POP) POP cho phép người dùng có account tại máy chủ thư điện tử kết nối vào MTA và lấy thư về máy tính của mình, ở đó có thể đọc và trả lời lại. POP được phát triển đầu tiên là vào năm 1984 và được nâng cấp từ bản POP2 lên POP3 vào năm 1988. Và hiện nay hầu hết người dùng sử dụng tiêu chuẩn POP3. POP3 kết nối trên nền TCP/IP để đến máy chủ thư điện tử (sử dụng cổng 110). Người dùng điền username và password. Sau khi xác thực đầu client sẽ sử dụng các lệnh của POP3 để lấy hoặc xoá thư. 1.2.3.7 .Internet Mail Access Protocol (IMAP) Thủ tục POP3 là một thủ tục rất có ích và sử dụng rất đơn giản để lấy thư về cho người dùng. Như sự đơn giản đó cũng đem đến việc thiếu một số công dụng cần thiết. Ví dụ: POP3 chỉ làm việc với chế độ offline có nghĩa là thư được lấy về sẽ bị xoá trên server. IMAP thì hỗ trợ những thiếu sót của POP3. IMAP được phát triển vào năm 1986 bởi trường đại học Stanford. IMAP2 phát triển vào năm 1987. IMAP4, là bản mới nhất đang được sử dụng và nó được các tổ chức tiêu chuẩn Internet chấp nhận vào năm 1994. IMAP4 được quy định bởi tiêu chuẩn RFC 2060 và nó sử dụng cổng 143 của TCP. 1.2.3.8 .So sánh POP3 và IMAP4 Có rất nhiều điểm khác nhau giữa POP3 và IMAP4. Phụ thuộc vào người dùng, MTA, và sự cần thiết , Có thể sử dụng POP3, IMAP4 hoặc cả hai. Lợi ích của POP3 là : Rất đơn giản. Được hỗ trợ rất rộng Bởi rất đơn giản nên, POP3 có rất nhiều giới hạn. Ví dụ nó chỉ hỗ trợ sử dụng một hộp thư và thư sẽ được xoá khỏi máy chủ thư điện tử khi lấy về IMAP4 có những lợi ích khác: Hỗ trợ xác thực rất mạnh Hỗ trợ sử dụng nhiều hộp thư Đặc biệt hỗ trợ cho các chế việc làm việc online, offline, hoặc không kết nối. IMAP4 ở chế độ online thì hỗ trợ cho việc lấy tập hợp các thư từ máy chủ, tìm kiếm và lấy message cần tìm về ...IMAP4 cũng cho phép người dùng chuyển thư từ thư mục này của máy chủ sang thư mục khác hoặc xoá thư. IMAP4 hỗ trợ rất tốt cho người dùng hay phải di chuyển và phải sử dụng các máy tính khác nhau. 1.2.4: Dịch vụ Mail Server: Mail server là máy tính chứa nội dung của các thư được gởi đến. Có chức năng trao đổi thư giữa các máy tính trong mạng. Phần mềm dùng làm mail server là phần mềm có chức năng quản lý cấp quyền cũng như tạo hoặc xóa các địa chỉ email. Một số phần mềm thường dùng như: Exchange Server, Mdaemon vv… Electronic Mail (E-mail): Thư tín điện tử. Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Dùng giao thức và (cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143). Địa chỉ E-mail. Cấu trúc: username@maildomain Ví dụ: kt1@tuan.com 1.3. NÂNG CẤP DOMAIN VÀ DNS TRÊN WINSERVER 2003 + Bước 1: Từ menu Start à Run nhập vào hộp thoại là DCPROMO rồi nhấn OK Hình 1.3.1 + Bước 2: Hộp thoại Active Directory install Wizad xuất hiện, chọn Next chuyển đến hộp thoại tiếp theo. Hình 1.3.2 + Bước 3: Trong hộp thoại Domain Controller Type, chọn Domain Controller for a new domain để tạo domain mới. Nếu muốn thêm domain khác đã có thì ta chọn Additon domain controller for an existing domain. Hình 1.3.3 Ta chọn Domain controller for a new domain rồi nhấn Next. + Bước 4: Create New domain: Domain in a new forest : Tạo một miền mới trong rừng mới Child Domain in an existing Domain tree: Tạo một miền con trong cây đã có. Hình 1.3.4 Domain tree in existing forest : Tạo một cây mới trong rừng mới. Ta chọn Domain in a new forest nhấn Next chuyển sang bước tiếp theo. + Bước 5: Hộp thoại New Domain Name, đặt tên của domain trong trường Full DNS name for new domain và chọn Next . + Bước 6: Hộp thoại NextBios Domain Name. Hình 1.3.5 Mặc định là trùng với tên Domain, để tiếp tục chọn Next + Bước 7: Hộp thoại Database end Log Folders, cho phép chỉ định vị trí lưu trữ Database và các tập tin Log. Chọn vị trí cần lưu bằng cách nhấn nút Browse….., Nhấn Next để tiếp tục.. Hình 1.3.6 + Bước 8: Hộp thoại Share System Volume chỉ định vị trí thư mục SYSVOL (thư mục này phải nằm trên Parition có định dạng là NTFS). nếu muốn thay đổi thì nhấn Nút Browse.. , Nhấn Next để tiếp tục. Hình 1.3.7 + Bước 9: Hộp thoại Configure DNS chọn YES, I will config the DNS Client (Nếu muốn cấu hìn cho DNS ), No Just install and configure DNS on this computer (Nếu muốn cấu hình DNS sau này ). Ta chọn NO, Just install and Computer configure DNS on this computer, sau đó nhấn Next để tiếp tục việc cài đặt. Hình 1.3.8 + Bước 10: Hộp thoại Permission. Permisssion compatible with pre- Windows 2000 Server opertion system: Nếu hệ thống là các phiên bản trước 2000 Server. Permission compatible only with Windows Server 2000 or Windows Server 2003 Operating system: Nếu hệ thống là Windows Server 2000 hay Server 2003 trường hợp này ta chọn permission compatible only with Windows 2000 hay Windows 2003 Operating syste, Nhấn Next để tiếp tục. Hình 1.3.9 + Bước 11: Hộp thoại Directory Services Restore Mode Administrator PassWord: Hình 1.3.10 Xác định mật khẩu dùng trong trường hợp vào chế độ Directory Services Restore Mode. Nhấn Next để tiếp tục. Bước 12: Hộp thoại Sumary. Hộp thoại này hiển thị các thông tin đã chọn ở các bước trước. Nhấn Next để tiếp tục. Hình 1.3.11 Bước 13: Hộp thoại Active Directory Install Wizad. Quá trình cài đặt được thực hiện. Hình 1.3.12 Bước 14: Hộp thoại Completing the Active Directory Installtion Wizad xuất hiện khi quá trình cài đặt hoàn tất. Nhấn Finish. Hình 1.3.13 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1: SƠ ĐỒ LÝ LUẬN HỆ THỐNG MẠNG. + Hệ thống mạng của chúng ta bao gồm: + Một phòng của Giám Đốc. + Một phòng chứa Server của công ty. Máy chủ Server được cài hệ điều hành Server 2003. Dịch vụ DHCP Server cấp phát IP cho 3 phòng với 3 Subnet khác nhau. Dịch vụ DNS. Dịch vụ Mail Server chạy Exchange Server 2003 để quản lý mail tập trung của toàn hệ thống mạng. + Một Router để ra Internet. + 1 Switch để kết nối từ Server máy chủ tới các phòng ban khác. + 3 phòng ban với mỗi phòng sẽ có một Server riêng dùng chứa dữ liệu của từng phòng và được kết nối vào Server chủ. + Trong đó, ở phòng ban thứ nhất sẽ có một Server làm nhiệm vụ DHCP Replay xin cấp phát IP cho toàn phòng với Subnet A (10.0.0.x). Server này sẽ có hai card mạng, card LAN sẽ nối vào Switch 1 với IP (192.168.1.10). Card mạng còn lại sẽ kết nối vào Switch 2 với IP (10.0.0.1), các máy con trong phòng này sẽ kết nối vào và xin IP động. + Ở phòng số 2 thì ta nối thẳng vào Switch 1, các máy con kết nối vào và xin IP động với Subnet C. + Ở phòng số 3 sẽ có một Server làm nhiệm vụ DHCP Replay xin cấp phát IP cho toàn phòng với Subnet B (17.16.5.x). Server này cũng có 2 card mạng, card LAN nối vào Switch 1 với IP (192.168.1.11), card còn lại nối vào Switch 4 với IP (172.16.5.1), các máy con trong phòng này sẽ kết nối vào và xin IP động. 2.1.1 Cấu hình DHCP + Bước 1: Từ menu Start/ Administrator tool / DHCP. Cửa sổ DHCP xuất hiện. + Bước 2: Trong cửa sổ DHCP. Chọn menu Action / New Scope + Bước 3: Hộp thoại New Scope Wizard xuất hiện chọn Next để tiếp tục. + Bước 4: Hộp thoại Scope Name xuất hiệ, nhập tên và chú thích cho Scope sau đó chọn Next. + Bước 5: Hộp thoại IP Address Range xuất hiện. Nhập địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc cho dãy địa chỉ cấp phát, đồng thời nhập địa chỉ Sup netMask rồi chọn Next để sang bước tiếp theo.. + Bước 6: Hộp thoại Add Exculusions dùng để xác định dãy địa chỉ cần loại bỏ ra khỏi danh sách địa chỉ cấp phát của bước 5. + Bước 7: Trong hộp thoại Lease Duration, cho biết thời gian mà các máy Client có thể sử dụng các địa chỉ IP này. Mặc định thời ở đây là 8 ngày. Chọn Next để tiếo tục. + Bước 8: Hộp thoại Configure DHCP Option xuất hiện. Ta có thể chọn Yes, I want to configure these option now (để thiết lập them các cấu hình tuỳ chọn khác), hoặc chọn No, will configure these options later (để hoàn tất việc cấu hình cho scope ). Chọn No, I will configure these options later, nhấn Next để tiếp tục. + Bước 9: Trong hộp thoại Activate scope hỏi ta có muốn kích hoạt Scope này không. Vì Scope chỉ có thể cấp phát địa chỉ khi được kích hoạt, chọn Yes, I want to activate this scope now. Nhấn Next để tiếp tục. + Bước 10: Hộp thoại Completing the New Scope Wizard thông báo việc thiết lập cấu hình cho Scope đã hoàn tất, nhấn Finish để kết thúc. 2.2: SƠ ĐỒ THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG. 2.3: CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MAILl EXCHANGE OFFLINE. 2.3.1: Quá trình cài đặt Mail Exchange: Cài đặt Mail Exchange server 2003 Sau khi có AD, chúng ta tiến hành cài đặt Mail Exchange server 2003: Bước 1: Cài các thành phần cần thiết: Để cài được Mail Exchange 2003, chúng ta cần chắc chắn rằng những thành phần và dịch vụ sau đây đã được cài đặt và enable: + NET Framework + ASP.NET + Internet Information Services (IIS) + World Wide Web Publishing Service + Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service + Network News Transfer Protocol (NNTP) service * Mặc định chúng chưa được thiết lập khi cài đặt Windows Server 2003, ta phải tiến hành cài đặt các dịch vụ này: 1. Cho đĩa cài Windows Server 2003 vào máy. Vào Start -> Control Panel, tìm đến Add or Remove Programs. 2. Trong Add or Remove Programs, chọn Add/Remove Windows Components. Chọn Application Server -> Details. 4. Chọn ASP.NET 5. Chọn Internet Information Services (IIS) -> Details. 6. Trong Internet Information Services (IIS), chọn các thành phần: NNTP Service, SMTP Service, và World Wide Web Service -> OK 7. Nhấn tiếp OK để tiến hành cài đặt. Chú ý: Không chọn E-mail Services. 8. Next -> Finish. 9. Thực hiện việc enable ASP.NET: a. Vào Start -> Administrative Tools, chọn Internet Information Services (IIS) Manager. b. Mở local computer, chọn Web Service Extensions. 10. Click ASP.NET, và chọn Allow. Bước 2: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003 1. Cho đĩa cài Exchange Server 2003 vào ổ CDROM. Hình 2.3.1.1: Chạy file Setup.exe Để bắt đầu cài đặt exchange yêu cầu máy tính đã cài đặt dns, active directory hoàn chỉnh rồi. Cho đĩa cd cài đặt microsoft exchange server 2003 vào CD ROM và chạy file setup.exe. Chạy file setup.exe xuất hiện cửa sổ sau: chọn exchange deployment tools để bắt đầu quá trình cài đặt. Trong cửa sổ này bạn hoàn toàn có thể xem các hướng dẫn về exchange server phía bên trái cửa sổ từ phiên bản, các thư viện, các công cụ … Hình 2.3.1.2: Bắt đầu quá trình cài đặt Nhấn vào deployment tools được cửa sổ sau: chọn deploy the first exchange 2003 server. Chọn options install exchange 2003 on additions server khi muốn cài một máy chủ exchange khác có vai trò tương tự như máy chủ đầu tiên. cái này vai trò tương tự như additions của máy chủ domain controller. Trong phần này chọn options đầu tiên cài đặt máy chủ exchange đầu tiên để bắt đầu cài đặt. Hình 2.3.1.3: Cài Exchange cho máy chủ đầu Sau khi chọn deploy the first exchange 2003 server được cửa sổ dưới đây. Trong cửa sổ này hệ thống cho phép bạn lựa chọn các thuộc tính: - Hệ thống sẽ làm việc với phiên bản exchange 5.5 - Hệ thống sẽ làm việc với exchange 5.5, exchange 2000 - Hay update một hệ thống exchange 2000 lên exchange 2003- cài đặt một hệ thống exchange 2003 mới hoàn toàn. Hình2.3.1.4: Cài hệ thống Exchange mới Sau khi chọn options new exchange 2003 installation được cửa sổ dưới đây. Đây chính là cửa sổ yêu cầu các thành phần cần phải cài đặt trước khi cài đặt microsoft exchange 2003. 1. Windows yêu cầu phải là windows mới hơn windows server 2000. 2. Cài đặt các component như: iis, nntp, smtp, asp.net. 3. Cài đặt một số công cụ hỗ trợ cho hệ thống như: DCDiag (Domain Controler Diagnostics) tiện ích chuẩn đoán Domain Controler. NetDiag (Network Connectivity Tester) tiện ích kiểm tra kết nối mạng mạng. Hình 2.3.1.5: Các bước cài đặt 4. Chạy tiện ích NetDiag (Network Connectivity Tester) để kiểm tra kết nối mạng mạng và hệ thống phân giải tên miền DNS. 5. Tương tự như bước 4. 6. forestprep mở rộng active directory để hỗ trợ exchange server 2003. Chọn Brower và chọn đến file setup.exe rồi nhấn run forestprep now. Exchange2003 ForestPrep để mở rộng giản đồ Active Directory bao gồm các lớp và thuộc tính đặc biệt của Exchange. ForestPrep cũng tạo ra đối tượng chứa Exchange organization trong Active Directory.Sự mở rộng giản đồ cung cấp cho Exchange2003. Tài khoản dùng để chạy ForestPrep phải là một thành viên của Enterprise Administrator và nhóm Schma Administrator. Hình 2.3.1.6: Cài ForestPrep Chọn đúng đường dẫn vào file Setup.exe trong thư mục Setup\I386\Setup.exe Hình 2.3.1.7: Chọn đường dẫn tới file Setup.exe Sau khi nhấn run forestprep now sẽ xuất hiện 1 cửa sổ, nhấn next để bắt đầu quá trình cài đặt. Hình 2.3.1.9: Next để tiếp tục cài đặt Forestprep - Chọn I agree - đồng ý chọn next để tiếp tục cài đặt. Hình 2.3.1.11 Next để hệ thống mở rộng Active Directory - Nhấn next để hệ thống bắt đầu mở rộng active directory Hình 2.3.1.12: Hệ thống đang chạy quá trình ForestPrep 7.Sau khi hoàn thành forestprep chạy domainprep trong quá trình cài đặt exchange 2003. Làm tương tự như thiết lập forestprep. Tài khoản dùng để chạy DomainPrep phải là một thành viên của Domain Administrators và nhóm local computer administrator. Hình 2.3.1.13: Chạy Run DomainPrep + Sau khi nhấn nút Run DomainPrep now ta được màn hình kế tiếp và chọn Next + Sau khi click Next ta được màn hình sau Hình 2.3.1.16: Đồng ý với các điều khoản mà hệ thống yêu cầu + Chọn I agree để đồng ý với các điều khoản của hệ thống è Next để tiếp tục + Ta sẽ được màn hình tiếp theo và chọn Next để hệ thống bắt đầu mở rông Active Directory Hình 2.3.1.17: Quá trình mở rộng Active Directory + Sau khi quá trình cài đặt chạy xong, chúng ta chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt Run DomainPrep Hình 2.3.1.18: Kết thúc quá trình cài đặt 8. Bước thứ 7 đã được hoàn thành, bây giờ chúng ta tiến hành bước số 8, đây là bước quan trọng nhất trong quá trình cài đặt Exchange Server. .+ Ta check vào ô số 8 và chọn Browse và tìm đến đường dẫn SETUP\I386\Setup.exe Hình 2.3.1.20: Run Setup now để bắt đầu cài Exchange + Bấm Run Setup now ta sẽ được màn hình Welcom to the Microsoft Exchange Installation Wizard -> Next để tiếp tục Hình 2.3.1.15: Next để tiếp tục cài đặt Để mặc định là Typical. Chọn next để hệ thống bắt đầu quá trình cài đặt. Hình 2.3.1.22: Lựa chọn Option phù hợp với mục đích + + Chọn I agree I have read and will………-> Next để tiếp tục Hình 2.3.1.23: Đồng ý để tiếp tục cài Exchange Chọn option đầu tiên create a new exchange organization, option thứ hai để chúng ta join máy chủ vào một hệ thống exchange 5.5 đã có sẵn.Chọn option đầu tiên nhấn next để tiếp tục quá trình cài đặt. Hình 2.3.1.24: Chọn Next để quá trình cài đặt Exchange bắt đầu + Sau khi nhấn Next thì lúc này sẽ xuất hiện màn hình cài đặt, đây là bước lâu nhất trong quá trình cài Exchange Server 2003, nhưng tùy thuộc vào máy tính khác nhau thì quá trình nhanh hay chậm sẽ khác nhau Hình 2.3.1.25: Màn hình cài đặt Exchange Sau khi hệ thống hiển thị hoàn thành quá trình cài đặt, để khởi động các dịch vụ mail trong hệ thống bạn phải vào service của windows và bật những service liên quan tới dịch vụ gửi mail của exchange. Mặc định sau khi cài đặt exchange chỉ có một dịch vụ duy nhất được khởi động đó là dịch vụ mail qua http. Vào start\administrative tools vào service sẽ thấy một danh sách các service, khởi động các service: pop3 phục vụ mail pop3, smtp, imap4. Hình 2.3.1.26: Khởi động các dịch vụ exchange. Sau khi đã bật toàn bộ các service hỗ trợ cho các dịch vụ mail khác nhau của exchange vào giao diện quản trị exchange: start vào microsoft exchange vào exchange system manager để kiểm tra các dịch vụ mail có hoạt động hay không. Hình 2.3.1.27: Kiểm tra các dịch vụ xem đã được kich hoạt chưa + Sau khi đợi khoảng 30phút thì quá trình cài đặt Exchange Server 2003 được hoàn thành -> bấm Finish để kết thúc việc cài đặt Hình 2.3.1.28: Màn hình hoàn thành quá trình cài Exchange Server 2.3.2: TẠO EMAIL CHO USER VÀ GROUP; 2.3.2.1: Tạo các Organizational Unit cho từng phòng ban: + Vào Start -> Program -> Microsoft Exchange -> Active Directory Users and Computers. + R’Click vào tên Domain -> New -> Organizational Unit Hình 2.3.2.1: Tạo Organizational Unit + Nhập nội dung cần tạo và bấm OK là xong Hình 2.3.2.1: Nhập tên cho Organizational Unit Hình 2.3.2.1.4: Đã tạo thành công một OU + Lúc này ta sẽ được một OU với tên mà chúng ta đã nhập ở màn hình trước Hình 2.3.2.1.5 Màn hình quản lý các OU - Tương tự như vậy ta cũng có thể tạo nhiều OU khác tùy theo nhu cầu + Ở màn hình quản lý các OU, ta muốn tạo Group cho phòng ban nào thì chỉ việc R’Click lên vùng trống màu trắng của phòng ban đó và chọn New -> Group 2.3.2.2: Tạo Group và Mailbox cho Group: + Ở cửa sổ tiếp theo nhập tên Group mà ta muốn tạo ( tên Group nên trùng với tên OU để dễ quản lý ) -> Next để chuyển tới màn hình kế tiếp + Đánh dấu check vào ô Create an Exchange e-mail address để tạo địa chỉ email cho Group này ->Next -> Finish để hoàn thành việc tạo Group Hình 2.3.2.2.3: Tạo Email cho Group mà ta muốn tạo + Sau khi hoàn thành việc tạo ta thấy ở màn hình quản lý ADUC, bây giờ trong OU phòng kế toán đã có một Group mang tên ‘ketoan’ Hình 2.3.2.2.4: Đã có Group ‘ketoan’ trong OU ‘phongketoan’ 2.3.2.3: Tạo User và Mailbox cho User: + Ta cũng làm tương tự như lúc tạo Group, R’Click vùng trống màu trắng -> New ->User Hình 2.3.2.3.1: Tạo User mới + Ở màn hình tiếp theo, ta nhập thông tin User mà ta muốn tạo (First name và User logon name nên trùng nhau để dể quản lý ) -> Next để tiếp tục Hình 2.3.2.3.2: Nhập thông tin cho User muốn tạo + Màn hình tiếp theo yêu cầu ta đặt Password cho User. Đánh Pass muốn tạo hai lần và đánh dấu check ở vị trí đầu tiên để User tự thay đổi Pass ngay từ lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống -> Next để tiếp tục Hình 2.3.2.3.3: Tạo Password cho User + Sau khi nhấn Next thì xuất hiện màn hình tiếp theo. Check vào ô Create an Exchange mailbox để tạo Mailbox cho User -> Next -> Finish để hoàn thành Hình 2.3.2.3.4: Tạo Mailbox cho User + Sau khi hoàn thành tạo User thì lúc này ta thấy ở màn hình quản lý ADUC xuất hiện một User tên kt1 nằm trong OU phongketoan Hình 2.3.2.3.5: Hoàn thành việc tạo User + Tương tự như vậy thì ta có thể tạo thêm nhiều User khác tùy theo nhu cầu Hình 2.3.2.3.6: Các User được tạo cho phòng kế toán + Đối với những tài khoản người dùng đã được tạo ra từ trước khi cài đặt Exchange Server thì cũng có thể tạo ra tài khoản mail cho tài khoản người dùng này. Click vào Start, chọn Program, chọn Administrtrative Tools, sau đó chọn mục Active Directory Users and Compurters. Cửa sổ xuất hiện, Click phải chuột tài khoản người dùng, chọn All task chọn tiếp Exchange Task… Xuất hiện hộp thoại. Chọn next. Hình 2.3.2.3.7 Click chọn exchange Taks Cửa sổ Exchange Task Wizard xuất hiện. Lựa chọn Create Mailbox. Chọn tiếp Next. Hình 2.3.2.3.8 Clcik Next để tiếp tục Một cửa sổ mới xuất hiện, tại đây có thể chọn Server để lưu trữ mail. Hình 2.3.2.3.8 Clcik Next để tiếp tục 2.3.3: QUÁ TRÌNH GỬI VÀ NHẬN MAIL CỦA HỆ THỐNG: 2.3.3.1: Gửi và nhận Mail bằng Web: + Vào trình duyệt Web IE gõ địa chỉ mail của hệ thống ( sitc.com/exchange ) Hình 2.3.3.1.1: Vào Mail Exchange của hệ thống + Sau khi bấm Enter sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập. Ta chỉ việc nhập Username mà ta muốn vào và Pass của User đó -> Enter Hình 2.3.3.1.2: Màn hình đăng nhập + Sau khi bấm Enter thì ta được màn hình quản lý Mailbox của User kt1 Hình 2.3.3.1.3 Màn hình quản lý mailbox + Để gửi mail ta Click vào nút New và nhập địa chỉ Email mà mình muốn gửi đi và soạn nội dung mà mình muốn gửi -> Send Hình 2.3.3.1.4: Màn hình soạn thư muốn gửi + Bây giờ ta đăng nhập vào hệ thống mail như lúc ban đầu nhưng ở cửa sổ đăng nhập ta nhập địa chỉ email của it1 Hình 2.3.3.1.5: Màn hình đăng nhập + Sau khi Enter thì màn hình quản lý Mailbox của it1 xuất hiện và ta tiến hành kiểm tra.Như ta thấy ở hình bên dưới thì it1 đã nhận được thư gửi từ k1 Hình 2.3.3.1.6: Màn hình quản lý mailbox của User + Gửi mail theo 1 thuộc tính nào đó của người dùng. Mỗi người dùng bao gồm rất nhiều thuộc tính khác nhau. Ví dụ như là phòng làm việc, công ty, địa chỉ, thành phố nào… Vì vậy người dùng có thể dựa trên các đặc tính này để gửi mail cho 1 nhóm người có cùng 1 thuộc tính như vậy. Chẳng hạn gửi mail cho tất cả người dùng có văn phòng làm việc tại thanh hóa. Để xác định thuộc tính của người dùng, nhấp chuột phải vào người dùng, chọn Properties. Một cửa sổ hiện ra, tại tab general có hiện đầy đủ thông tin của người dùng đó: First name, last name, office, telephone… Đăng nhập vào tài khoản người dùng. Tạo một mail mới. Nhấp chuột vào To… Một cửa sổ xuất hiện. Ta gõ vào thuộc tính của người dùng, sau đó ấn Find. Tất cả người dùng có thuộc tính trùng với thuộc tính gõ vào sẽ được liệt kê ở phía dưới. Chọn tài khoản muốn gửi mail, nhấp chuột vào To, ấn close để trở về màn hình soạn thảo thư. Ấn send để gửi. 2.3.3.2: Gửi v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo An Tot Nghiep.doc
Tài liệu liên quan