Đồ án Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm

PHỤ LỤC

 

 

BÀI 1:TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÍ Ở VIỆT NAM

BÀI 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM

1) Vị trí và chức năng

2) Cấu tạo giàn NKTT

3) Giàn NKTT nối kết với càc giàn hiện có bởi các đường ống sau :

4) khí sau khi xử lý

5) Khí đầu vào giàn NKTT

BÀI 3 :CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHÍ

1) Khí thiên nhiên

2) Khí đồng hành

3) Condensate

BÀI 4: BÌNH TÁCH

A. CÁC LỌAI BÌNH TÁCH

1) Bình tách đứng

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

2) Bình tách ngang

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

3) Bình tách cầu

a/Cấu tạo

b/Nguyên lý làm việc

B. NGUYÊN LÝ TÁCH

1) Tách bằng trọng lực

2) Tách nhờ ly tâm

3) Tách nhờ va đập

C. CHỌN VÀ TÍNH TOÁN BÌNH TÁCH

1) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách của bình tách

2) Cách chọn bình tách

BÀI 5 : CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC RA KHỔI KHÍ

A. GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM

1) Qui trình xử lý cao áp

2) Qui trình xử lý thấp áp

B. CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC

I. Cộng nghệ khử nước bằng chất hấp thụ

v KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG CHẤT HẤP THỤ TEG

1) Cấu sơ đồ tạo của công nghệ

2) Sơ đồ công nghệ

3) Qui trinh công nghệ

v KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG GLYCOL

1) Sơ đồ công nghệ xử lý

2) Qui trình công nghệ

II. Công nghệ khử nước bằng chất hấp phụ

1) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ

2) Quy trình công nghệ

C. HỆ THỐNG THU GOM VÀ BƠM CONDENSATE TRẮNG

1) Nơi hình thành condensate trắng

2) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ

3) Sơ đồ công nghệ

4) Thuyết trình công nghệ

 

doc31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO HUU NAM.doc
  • pptDO HUU NAM.ppt
Tài liệu liên quan