Luận văn Xử lý nước thải nhà máy sơ chế mủ cao su

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Các quy trình chế biến mủ cao su, nguồn gốc và đặc tính nước thải

Chương 2: Hiện trạng và các quy trình công nghệ xử lú nước thải nhà máy sơ chế mủ cao su

Chương 3: Giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải và khí thải

Chương 4: Thực nghiệm

Chương 5: Nghiên cứu, kết quả, thảo luận

Chương 6: Kết luận, kiến nghị

Phụ lục

pdf25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xử lý nước thải nhà máy sơ chế mủ cao su, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF