Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI HỌC CIS 3

I. Trường đại học Thương mại Việt Nam. 3

1. Ngành kê toán. 3

2. Ngành quản trị kinh doanh. 4

3. Ngành kinh tế. 4

II. Học viện chuyên ngành Camphuchia 7

1. Khu thư viện 9

2. Khu giảng đường: 9

3. Khu hành chính 9

4 Khu KTX 10

5. Khu sau đại học và khu nhà văn hoá 10

B. HỢP TÁC ĐÀO TẠO. 11

1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động 11

2. Dự trù ngân sách 14

3. Kết quả đạt được 14

KẾT LUẬN 16

 

 

doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia.DOC