Giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm bài toán cân bằng

Lời mở đầu

1 Kiến thức chuẩn bị 4

1.1 Không gian Hilbert và một số tính chất 5

1.2 Bài toán bất đẳng thức biến phân 8

1.3 Bài toán cân bằng 13

2 Một số phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân

trên tập nghiệm bài toán cân bằng 27

2.1 Bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp 28

2.2 Bài toán bất đẳng thức biến phân trên ràng buộc điểm bất

động tách 29

2.3 Bài toán cân bằng hai cấp 31

2.4 Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài

toán cân bằng 32

Kết luận 40

Tài liệu tham khảo

41

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm bài toán cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_bai_toan_bat_dang_thuc_bien_phan_tren_tap_nghiem_bai_to.pdf
Tài liệu liên quan