Giải pháp Cluster trên Linux

Cơ sở kỹ thuật - Các thành phần Cluster

- Các node thành viên

- Chương trình quản trị Cluster

- Hạ tầng mạng

- Hệ thống lưu trữ (SAN, IP storage, shared storage.)

- Ứng dụng Cluster

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp Cluster trên Linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiaiphapClustertrenlinux.pdf