Giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời gian tới

Sự phân bổ lao động chưa biết chữ khác hoàn toàn với phân bổ lao động chung. Số lao động chưa biết chữ ở nước ta hiện nay tập trung phần lớn ở các vùng kinh tế giàu tiềm năng. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 21,33% lao động cả nước nhưng số lao động chưa biết chữ chiếm 37,2%; Đông bắc chiếm 12,02% lao động cả nước nhưng có tới 20,23% lao động chưa biết chữ, Tây Nguyên chỉ có 5,26% lao động cả nước nhưng lại chiếm tới 15,92% lao động chưa biết chữ cả nước. Xem xét sự biến động của số liệu những năm gần đây tình hình còn nghiêm trọng hơn, tỷ lệ chưa biết chữ không những không giảm mà có xu hướng tăng rõ rệt. Do vậy, trong thời gian tới phải có những chính sách phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ văn hóa cho người dân. Giải quyết tốt vấn đề này mới có điều kiện nâng cao năng suất, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững cho các vùng kinh tế quan trọng nêu trên.

 

doc108 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4252 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời gian tới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời gian tới.DOC
Tài liệu liên quan