Giáo án các môn khối 1 - Tuần 35

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Hệ thống lại kiến thức đã học về tự nhiên.

2/. Kỹ năng : Quan sát, đặt và trả lời câu hỏi.

3/. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức yêu và bảo vệ thiên nhiên.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : tranh, ảnh

2/. Học sinh : SGK, VBT

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn khối 1 - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : TOÁN Tiết : 137 BÀI : Luyện tập chung A/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Nhận biết thứ tự của một số từ 0 đến 100. Đọc, viết bảng các số trong phạm vi 100. Phép cộng và trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Đặc điểm của số 0. Giải toán có lời văn 2/. Kỹ năng : Rèn đọc, viết, tính nhanh và đúng. 3/. Thái độ : Thích học toán. B/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : bảng phụ 2/. Học sinh : SGK, vở bài tập C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP I/. Ổn định (1’) II/. Kiểm tra bài cũ (5’) Tiết trước học bài gì? Đặt tính rồi tính 13 + 4 16 – 5 7 + 2 14 + 0 Nhận xét III/. Bài mới (25’) 1/. GIỚI THIỆU BÀI (1’) Gv giới thiệu ngắn gọn 2/.HOẠT ĐỘNG (24’) :Thực hành Mục tiêu: Rèn kĩ năng thực hành Bài 1 Nêu yêu cầu Trò chơi : “Ai nhanh, ai đúng” để sửa bài Nhận xét Bài 2 Nêu yêu cầu Cách đặt tính? Cách tính? Nhận xét Bài 3 Nêu yêu cầu Nhận xét Bài 4 Đọc bài toán Nêu tóm tắt Nhận xét IV/.Củng cố (5’) Học gì? Trò chơi “Đố bạn” à Nhận xét. Tuyên dương DẶN DÒ : Chuẩn bị bài “Luyện tập chung” Hát Luyện tập chung Hs làm bảng con Viết số thích hợp vào chỗ chấm Hs làm bài Hs thực hiện Đặt tính rồi tính Hs làm bài và sửa bài Hs nêu Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ bé đến lớn : từ lớn đến bé : Hs làm bài và sửa bài Hs đọc Hs nêu Hs làm bài và sửa bài Luyện tập chung Hs chơi Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Đàm thoại Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Rút kinh nghiệm: MÔN : TOÁN Tiết : 138 BÀI : Luyện tập chung A/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Củng cố cách tìm số liền trước, số liền sau Phép cộng và trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Giải toán có lời văn 2/. Kỹ năng : Rèn đọc, viết, tính nhanh và đúng. 3/. Thái độ : Thích học toán. B/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : bảng phụ 2/. Học sinh : SGK, vở bài tập C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP I/. Ổn định (1’) II/. Kiểm tra bài cũ (5’) Tiết trước học bài gì? Tính 43 + 34 = 13 + 6 = 59 – 20 = 60 – 20 = Nhận xét III/. Bài mới (25’) 1/. GIỚI THIỆU BÀI (1’) Gv giới thiệu ngắn gọn 2/.HOẠT ĐỘNG (24’) :Thực hành Mục tiêu: Rèn kĩ năng thực hành Bài 1 Nêu yêu cầu Trò chơi : “Ai nhanh, ai đúng” để sửa bài Nhận xét Bài 2 Nêu yêu cầu Cách đặt tính? Cách tính? Nhận xét Bài 3 Nêu yêu cầu Cách nhẩm? Nhận xét Bài 4 Đọc bài toán Nêu tóm tắt Nhận xét Bài 5 Nêu yêu cầu Nêu cách vẽ đoạn thẳng? Nhận xét IV/.Củng cố (5’) Học gì? Trò chơi “Đố bạn” à Nhận xét. Tuyên dương DẶN DÒ : Chuẩn bị bài “Luyện tập chung” Hát Luyện tập chung Hs làm bảng con Viết số thích hợp vào chỗ chấm Hs làm bài Hs thực hiện Đặt tính rồi tính Hs làm bài và sửa bài Hs nêu Tính nhẩm Hs làm bài và sửa bài Hs nêu Hs đọc Hs nêu Hs làm bài và sửa bài Vẽ đoạn thẳng có độ dài 9cm Hs nêu Hs vẽ Luyện tập chung Hs chơi Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Đàm thoại Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Rút kinh nghiệm:: MÔN : TOÁN Tiết : 139 BÀI : Luyện tập chung A/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Nhận biết thứ tự của các số có 2 chữ số trong một dãy số. So sánh các số có 2 chữ số. Phép cộng và trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Giải toán có lời văn 2/. Kỹ năng : Rèn đọc, viết, tính nhanh và đúng. 3/. Thái độ : Thích học toán. B/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : bảng phụ 2/. Học sinh : SGK, vở bài tập C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP I/. Ổn định (1’) II/. Kiểm tra bài cũ (5’) Tiết trước học bài gì? Đặt tính rồi tính 21 + 7 5 + 54 89 - 8 Nhận xét III/. Bài mới (25’) 1/. GIỚI THIỆU BÀI (1’) Gv giới thiệu ngắn gọn 2/.HOẠT ĐỘNG (24’) :Thực hành Mục tiêu: Rèn kĩ năng thực hành Bài 1 Nêu yêu cầu Trò chơi : “Ai nhanh, ai đúng” để sửa bài Nhận xét Bài 2 Nêu yêu cầu Nhận xét Bài 3 Nêu yêu cầu Cách đặt tính? Cách tính? Nhận xét Bài 4 Đọc bài toán Nêu tóm tắt Nhận xét Bài 5 Nêu yêu cầu Nêu cách làm? Nhận xét IV/.Củng cố (5’) Học gì? Trò chơi “Đố bạn” à Nhận xét. Tuyên dương DẶN DÒ : Ôn lại các bài đã học Hát Luyện tập chung Hs làm bảng con Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số Hs làm bài Hs thực hiện Khoanh vào số bé nhất Khoanh vào số lớn nhất Hs làm bài và sửa bài Đặt tính rồi tính Hs làm bài và sửa bài Hs nêu Hs đọc Hs nêu Hs làm bài và sửa bài Nối đồng hồ với câu thích hợp Hs nêu Hs làm bài và sửa bài Luyện tập chung Hs chơi Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Đàm thoại Thực hành Đàm thoại Thực hành Trò chơi Rút kinh nghiệm:: MÔN : MỸ THUẬT Tiết : 35 BÀI : Trưng bày kết quả học tập A/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Thấy được kết quả dạy và học môn này. 2/. Kỹ năng : Quan sát, nhận xét, đánh giá. 3/. Thái độ : Giáo dục Hs yêu cái đẹp. B/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : một số bài vẽ đẹp, góc trưng bày sản phẩm 2/. Học sinh :Vở tập vẽ, bút màu C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP I/. Ổn định (1’) II/. Kiểm tra bài cũ:(5’) Tiết trước học vẽ bài gì ? Giới thiệu một số bài vẽ đẹp Nhận xét Kiểm tra đồ dùng học tập III/. Bài mới 1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’) Tiết học hôm nay , cô sẽ : “Trưng bày kết quả học tập ”của các em. 2/.HOẠT ĐỘNG : Trưng bày kết quả học tập của học sinh (22’) Mục tiêu : Thấy được kết quả dạy và học môn này. Chia nhóm (6Hs/nhóm) : quan sát bài vẽ của nhau. Gợi ý cho Hs nhận xét : + Vì sao em chọn ? + Theo em, bài của bạn đẹp ở chỗ nào? + Chỗ nào cần bổ sung thêm cho hoàn chỉnh hơn? è Gv chốt ý. Tuyên dương tác giả của các bài vẽ đẹp. IV/. Củng cố (5’) : Trò chơi Nội dung : Thi vẽ tranh tiếp sức Luật chơi : Mỗi nhóm thi đua vẽ, thời gian quy định là hết 1 bài hát .Nhóm nào vẽ đẹpà nhóm đó thắng. Nhận xét. Tuyên dương DẶN DÒ Nhận xét tiết học Hát Vẽ tự do Hs nhận xét Hs nhắc lại Hs quan sát, thảo luận, bình chọn, nêu ý kiến Mỗi nhóm 4 bạn thi đua Đàm thoại Trực quan Thảo luận Đàm thoại Giảng giải Trò chơi Rút kinh nghiệm:: MÔN : TỰ NHIÊN &XÃ HỘI Tiết : 35 BÀI : Ôn tập “Tự nhiên” A/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Hệ thống lại kiến thức đã học về tự nhiên. 2/. Kỹ năng : Quan sát, đặt và trả lời câu hỏi. 3/. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức yêu và bảo vệ thiên nhiên. B/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên : tranh, ảnh 2/. Học sinh : SGK, VBT C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP I/. Ổn định (1’) II/. Kiểm tra bài cũ (5’) Tiết trước chúng ta học bài gì? Vì sao phải ăn mặc hợp thời tiết? à Nhận xét III/. Bài mới (25’) 1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’) Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các bài đã học “Ôn tập” 2/.HOẠT ĐỘNG 1 (12’) : Quan sát thời tiết Mục tiêu : Hệ thống lại các kiến thức đã học về thời tiết. Bước 1: Chia nhóm (2Hs / nhóm). Hỏi nhau về thời tiết Bước 2: Quay thành vòng tròn và chỉ định Hs nói điều quan sát thấy Bước 3: Gv chốt ý 3/.HOẠT ĐỘNG2 (10’) : Quan sát cây cối Mục tiêu : Hệ thống lại các kiến thức đã học về cây cối Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Hỏi nhau về cây cối : + Loại cây gì? + Ích lợi? Bước 2: Trình bày kết quả Bước 3: Gv chốt ý Nhận xét. Tuyên dương IV/. Củng cố (5’) Học gì? Cảm nghĩ của em qua tiết học này? à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét. DẶN DÒ : Nhớ thực hiện những việc đã học. Hát Thời tiết Hs nêu Học sinh nhắc lại . Hs thảo luận Hs thực hiện Hs lắng nghe Hs thảo luận, quan sát Đại diện nhóm trình bày Hs lắng nghe Oân tập Hs nêu Đàm thoại Kiểm tra Thảo luận Quan sát Trò chơi Thảo luận Quan sát Đàm thoại Giảng giải SINH HOẠT LỚP HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét tuần qua (10’) Yêu cầu Hs báo cáo tình hình lớp trong tuần qua Nhận xét Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc. Gắn hoa tuyên dương tổ và cá nhân xuất sắc. Hát vui HOẠT ĐỘNG 2 : Sinh hoạt lớp, tổng kết năm học (25’) Nhận xét các mặt hoạt động của lớp trong năm học về : + Phong trào + Học tập + Kỉ luật + Bán trú à Tuyên dương cá nhân và tập thể thực kiện tốt. Nêu những tồn tại để Hs rút kinh nghiệm Đọc kết quả thi cuối HKII Thông qua kết quả cả năm học Bình chọn danh hiệu : “Cháu ngoan Bác Hồ” Gv giải đáp thắc mắc Liên hoan và biểu diễn văn nghệ. Dặn dò Hs báo cáo :Vệ sinh sạch sẽ, xếp hàng khá nhanh, trật tự, giờ ra chơi không còn chạy giỡn, đi học đúng giờ. Hs bổ sung ý kiến Tổ 2, Tường Hát “ Những em bé ngoan” Lớp, tổ, cá nhân hát Hs lắng nghe Hs bình chọn Hs nêu ý kiến Hs liên hoan Đàm thoại Nêu gương Khen thưởng Giảng giải Thể dục Tổng kết môn học MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết : 35 BÀI : Thực hành kĩ năng cuối HKII & cả năm MÔN: THỦ CÔNG Tiết : 35 BÀI : Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh MÔN: ÂM NHẠC Tiết : 35 BÀI : Tập biểu diễn MÔN: TOÁN Tiết : 140 BÀI : Sửa bài kiểm tra định kì cuối HKII MÔN: TOÁN Tiết : 139 BÀI : Kiểm tra định kì cuối HKII Thứ ngày tháng năm MÔN: TIẾNG VIỆT Tiết : 8 BÀI : Ôn tập Thứ , ngày tháng năm 20 MÔN: TIẾNG VIỆT Tiết : 9, 10 BÀI : Ôn tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 35.doc
Tài liệu liên quan