Giáo án các môn lớp 5 - Tuần học 1 (buổi chiều)

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HĐ1 (1) Giới thiệu bài .

HĐ2(5) Tìm hiểu nội dung bài luyện viết

 - 1 HS đọc toàn bài luyện viết .

 - GV nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết.

HĐ3(7) Hướng dẫn HS viết chữ viết hoa đầu câu : sáng, em, đi, vui

- 2-3 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.

- GV nhận xét.

HĐ4 (25) Luyện viết bài vào vở

- HS viết bài vào vở, GV theo dõi uốn nắn.

 - Chấm chữa 5-7 bài; nhận xét chung bài viết.

Hoạt động nối tiếp (3)

 - GV nhận xét tiết học.

 - Yêu cầu HS viết chưa đẹp về nhà viết lại.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn lớp 5 - Tuần học 1 (buổi chiều), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chiều thứ 2 Thực hành toán ÔN tập khái niệm phân số I / Mục tiêu : Giúp học sinh : - Củng cố khái niệm về phân số: đọc, viết phân số. - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số. II/ đồ dùng dạy học: - HS : Vở bài tập toán 5 tập 1. III / Các hoạt động dạy và học: HĐ1 : (1’) GTB : GV nêu mục tiêu bài học *HĐ2(30’): Thực hành: + Bài 1: Củng cố kiến thức về khái niệm phân số . - Yêu cầu HS đọc đề bài - HS làm bài cá nhân ( GV quan tâm HS yếu ) .Gọi HS nêu miệng kết quả tước lớp. - HS , GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. KL: Củng cố kiến thức về khái niệm phân số . + Bài 2:VBT - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm việc cá nhân, 3HS lên bảng làm. - HS , GV nhận xét chốt lời giải đúng . + Bài 3: Củng cố kiến thức về cách viết số tự nhiên thành phân số .. - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm việc cá nhân, 4 HS lên bảng làm. - HS, GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. KL: Củng cố kiến thức về cách viết số tự nhiên thành phân số . + Bài 4:VBT - Hướng dẫn HS trả lời miệng theo hình thức đố vui KL: Củng cố kiến thức về số1 và số 0 có thể viết thành phân số. *HĐ nối tiếp (4’): - GV hệ thống kiến thức cơ bản toàn bài. - Dặn HS làm bài tập ở vở bài tập. Thực hành luyện viết : Bài 1: ngày khai trường I/ Mục tiêu: Giúp HS : - Viết đúng, trình bày đúng, đẹp bài luyện viết : Ngày khai trường - Trình bày theo hai kiểu : chữ đứng và chữ nghiêng. II/ Đồ dùng dạy học : - GV : Bảng phụ để ghi bài luyện viết. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : HĐ1 (1’) Giới thiệu bài . HĐ2(5’) Tìm hiểu nội dung bài luyện viết - 1 HS đọc toàn bài luyện viết . - GV nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết. HĐ3(7’) Hướng dẫn HS viết chữ viết hoa đầu câu : sáng, em, đi, vui 2-3 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. GV nhận xét. HĐ4 (25’) Luyện viết bài vào vở - HS viết bài vào vở, GV theo dõi uốn nắn. - Chấm chữa 5-7 bài; nhận xét chung bài viết. Hoạt động nối tiếp (3’) - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết chưa đẹp về nhà viết lại. Thựch hành toán : Ôn tập: chất cơ bản của phân số I/ Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số, qui đồng mẫu số các phân số . II/ Đồ dùng dạy học : III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : HĐ1(8’): Ôn tập tính chất cơ bản của phân số : HS nối tiếp nhau nêu lại tính chất cơ bản của phân số: Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một STN khác 0 thì được một PS bằng PS đã cho. Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một PS cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một PS bằng PS đã cho. * HĐ4(30’): Thực hành : + Bài 1: VBT - HS làm bài cá nhân vào vở ô li - GV quan tâm HS yếu , 3 HS lên bảng làm. KL: Củng cố cách rút gọn các phân số. + Bài2: VBT. - HS làm việc cá nhân, 3 HS lên bảng làm. KL: Củng cố cách qui đồng mẫu số các PS. Bài 3 : (Tiến hành tương tự bài 1,2) HĐ nối tiếp (2’) - Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số. THTV: (LTVC) : Từ đồng nghĩa I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu : - Giúp HS củng cố về từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. - Vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa,đặt câu phân biệt từ đồng nghĩa II/ Đồ dùng dạy học : III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : HĐ1(1’): Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học HĐ2(10’): Củng cố ghi nhớ về từ đồng nghĩa . - HS nối tiếp nhau nhắc lại ghi nhớ về từ đồng nghĩa + Bài tập 1:VBT - 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 1. - Gọi 1 HS đọc các từ in đậm đã được viết sẵn - GV hướng dẫn HS so sánh nghĩa của các từ in đậm trong đoan văn a và đoạn văn b. KL: Những từ có nghĩa giống nhau là các từ đồng nghĩa + Bài tập 2 : VBT - 1 HS đọc trước lớp yêu cầu của bài tập 2. - Học sinh làm việc cá nhân ( GV quan tâm HS yếu ) - Gọi lần lượt HS trình bày kết quả. - HS, GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu một 3 HS khá nhắc lại ghi nhớ SGK *HĐ3(25’): Luyện tập + Bài tập 1: Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa - 1 HS nêu yêu cầu và đọc những từ in đậm có trong đoạn văn của bài 1. - HS làm bài vào vở. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.( Nước nhà-non sông; Hoàn cầu- Năm châu) .+Bài tập2: Củng cố mở rộng, làm phong phú thêm từ đồng nghĩa cho HS. - 1 HS đọc trước lớp yêu cầu của bài 2 - Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở ( GV quan tâm HS yếu );2 HS lên bảng làm - Gọi 1 số HS nêu kết quả bài làm . - GV nhận xét chốt lời giải đúng. + Bài tập 3: Sử dụng từ đồng nghĩa để đặt câu - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân . Gọi HS trình bày miệng trước lớp - HS và giáo viên nhận xét, bổ sung. *HĐ tiếp nối(4’) - Gọi 2 HS đọc lại ghi nhớ SGK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbuoi chieu tuan 1-2016.doc
Tài liệu liên quan