Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 31

Lịch sử

Lịch sử địa phương

(Chiến thắng Đồn Phố Ràng) (T1)

1.KT- Học xong bài này, HS biết:

-Ngày 24, 25 tháng 6 năm 1949 Quân và dân Phố Ràng đã chiến đấu anh dũng, làm nên một “Trận Phố Ràng” lịch sử.

-Mục đích, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận đánh đồn Phố Ràng.

2.KN- Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng, mạch lạc

3.TĐ-Yêu thích môn học

*HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp

 1.GV- Bảng phụ; PBT

2.HS- SGK.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 31, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HD viết bài Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn chép gọi HS khá đọc bài HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ Cách tiến hành: GV- Đại diện HS nêu ý kiến, nhận xét. - Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- Đọc cho HS viết bài HS- Đổi vở, soát lỗi chính tả GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả - Củng cố ND bài Đạo đức Bảovệ tài nguyên thiên nhiên(T2) 1. KT- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. -Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2.KN- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. - KN tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình tài nguyên nước ta - KN tư duy phê phán(biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hoại tài nguyên thiên nhiên) - KN ra quyết định(biết ra quyết định đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên) KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng của mình về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 3. TĐ- Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. *THMT: Có trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1. GV- Bảng nhóm ; PBT 2. HS- SGK. HĐ1: BT2,3 Mục tiêu: Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Cách tiến hành HS- Thảo luận theo hướng dẫn của GV. ơ GV- Mời đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS HĐ 2: BT4,5 Mục tiêu: Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở __________________________________________ Tiết 3 Toán Ôn tập về số tự nhiên I, Mục tiêu 1.KT-Biết đọc, viết số tự nhiên trong hệ thập phân. 2. KN- Nắm được hàng và lớp; giá trị của chữ số trong một số cụ thể. - Dãy STN và đặc điểm của nó 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1 Mục tiêu: Viết theo mẫu Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng kiểm tra bài làm ở nhà GV- Nêu yêu cầu giờ học. - Cho HS làm BT1 vào bảng con - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Đọc-nêu giá trị của chữ số 3,5 trong mỗi số Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: thảo luận BT2 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ3: BT3,4 Mục tiêu: Dãy STN và đặc điểm của nó Cách tiến hành: HS- Làm BT3 vào bảng nhóm GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Cho HS nêu miệng BT4 - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1. KT- Tìm và kể được một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn 2. KN- Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện. 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện *HSKT: Theo dõi và kể chuyện theo bạn 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Tìm và kể được một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: theo gợi ý SGK *HSKK: Theo dõi bạn kể chuyện GV-Gạch chân những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp ). - Mời HS đọc gợi ý trong SGK. -Mời một số em nói nhân vật và việc làm tốt của nhân vật trong câu chuyện của mình. HS- nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể , kể chuyện theo cặp GV- Tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm HS - thi kể từng đoạn chuyện theo tranh trước lớp. HĐ2 :Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện. Cách tiến hành: GV- Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện và nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện. -Củng cố ND bài _______________________________ Tiết 4Tập đọc Con chuồn chuồn nước I, Mục tiêu 1: KT- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp của quê hương( trả lờicác câu hỏi trong SGK ) 2. KN- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ. II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Cách tiến hành GV-Giới thiệu bài - HD đọc bài HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS- Đọc tiếp nối toàn bài - Ghi bài vào vở GV- Tổ chức cho HS luyện đọc - Củng cố ND bài. LTvà C MRVT: Nam và nữ 1. KT- Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam (BT1) 2.KN- Hiểu ý nghĩa của 3 câu tục ngữ (BT2) và đặt được một câu với một trong 3 câu tục ngữ(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT) BT1- SGK ghi KQ ra bảng nhóm GV -Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Tổ chức cho HS nêu miệng nối tiếp BT2 - Nhận xét, bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2 BT2 Mục tiêu Hiểu ý nghĩa của 3 câu tục ngữ Cách tiến hành HS- Làm BT 2 vào VBT GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp -Nhận xét, bổ sung, - Giao việc cho HS HĐ3 BT3 Mục tiêu :Đặt được một câu với một trong 3 câu tục ngữ Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm: (PBT) BT- SGK ghi KQ ra bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét,bổ sung -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ____________________ Tiết 5Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia I, Mục tiêu 1. KT - Chọn được câu chuyện đã tham gia(hoặc chứng khiến) nói về một cuộc du lịch hay cắm trại, đi chơi xa 2. KN- Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lí để kể lại rõ ràng, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng. - Tự nhận thức, đánh giá - Ra quyết định: tìm kiếm cách lựa chọn - Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm 3. TĐ- HS yêu thích học môn Kể chuyện II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Chọn được câu chuyện đã tham gia(hoặc chứng khiến) Cách tiến hành: HS - Đọc các gợi ý sgk GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài. - Hướng dẫn HS kể chuyện HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu Thực hành kể chuyện: Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu: Trao đổi với bạn bè về ý nghĩa câu chuyện Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài Toán Luyện tập 1. KT- Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong tực hành tính và giải toán. 2. KN- Rèn KN giải toán có lời văn 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1,2 Mục tiêu: Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong tực hành tính và giải toán. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Làm BT1 theo nhóm GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Giao việc cho HS HS- Làm BT2 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở __________________________ ơ Thứ tư ngày 13 tháng 04 năm 2011 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Lịch sử Nhà Nguyễn thành lập I, Mục tiêu - Sau bài học: HS nắm được đôi nét về sự thành lập nhà Nguyễn - Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua Nguyễn để củng cố sự thống trị - HS yêu thích học môn Lịch sử II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Sự thành lập nhà Nguyễn Cách tiến hành HS : Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV: Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu :một vài chính sách cụ thể của các vua Nguyễn để củng cố sự thống trị Cách tiến hành GV: Đại diện HS trình bày KQ, nhận xét - Giao việc cho HS HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV: Đại diện HS báo cáo Kq, nêu nhận xét. - Củng cố ND bài HS:Ghi bài vào vở Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh 1. KT- Liệt kê được một số bài văn tả cảnh đã học trong kì I; lập dàn ý cho 1 trong câc bài văn đó. 2. KN- Biết phân tích trình tự miêu tả và chỉ ra được một số chi tiết thẻ hiện sự quan sát tính tế của tác giả. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV *HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Liệt kê được một số bài văn tả cảnh đã học trong kì I; lập dàn ý cho 1 trong câc bài văn đó. Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm (PBT) GV- Nêu yêu cầu giờ học - Cùng HS phân tích từng đề – gạch chân những từ ngữ quan trọng. - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm Lập dàn ý vắn tắt cho 1 trong các bài văn đó. Ghi kết quả vào bảng nhóm. GV- Đại diện nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung - Treo bảng đã ghi kết quả của bài. 1HS đọc - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu phân tích trình tự miêu tả và chỉ ra một số chi tiết thể hiện sự quan sát của tác giả. Cách tiến hành HS- Làm bài vào vở GV- Mời một số HS trình bày, - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người trình bày hay nhất. ______________________ ơ Tiết 2Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ cho câu I, Mục tiêu 1. KT-Hiểu được thế nào là trạng ngữ (ND ghi nhớ) 2.KN -Nhận diện được trạng ngữ trong câu(BT1, mục III); bước đầu viết đoạn văn có sử dụng trạng ngữ (BT2) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Hiểu được thế nào là trạng ngữ Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2 HĐ2: Bài tập 1 Mục tiêu: Nhận diện trạng ngữ trong câu Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS HĐ3: Bài tập 2 Mục tiêu: bước đầu viết đoạn văn có sử dụng trạng ngữ Cách tiến hành: HS - Làm BT2 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Tập đọc Bầm ơi 1. KT- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam (Trả lời được câu hỏi SGK thuộc lòng bài thơ). 2. KN- Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hớp lí theo kiểu thơ lục bát. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ *HSKT: Tập ghép vần và đọc 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm GV- Chỉ định HS luyện đọc trước lớp - Nhận xét, giao việc cho HS HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi SGK GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành HS- Luyên đọc tiếp nối theo đoạn GV- Chốt lại bài học. - Củng cố ND bài _________________________ Tiết 3Toán Ôn tập về số tự nhiên(Tiếp) I, Mục tiêu 1.KT-So sánh các số có đến sáu chữ số - Biết xắp xếp các STN theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại. 2. KN- Rè KN so sánh và xắp xếp tứ tự các số tự nhiên. 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1 Mục tiêu: So sánh các số Cách tiến hành: HS lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: thảo luận BT2 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét Giao việc cho HS HĐ3: BT3,4 Mục tiêu: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Cách tiến hành: HS- Làm BT3 vào bảng nhóm GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Cho HS nêu miệng BT4 - Củng cố ND bài Lịch sử Lịch sử địa phương (Chiến thắng Đồn Phố Ràng) (T1) 1.KT- Học xong bài này, HS biết: -Ngày 24, 25 tháng 6 năm 1949 Quân và dân Phố Ràng đã chiến đấu anh dũng, làm nên một “Trận Phố Ràng” lịch sử. -Mục đích, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận đánh đồn Phố Ràng. 2.KN- Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng, mạch lạc 3.TĐ-Yêu thích môn học *HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: HS biết:Ngày 24, 25 tháng 6 năm 1949 Quân và dân Phố Ràng đã chiến đấu anh dũng, làm nên một “Trận Phố Ràng” lịch sử. Cách tiến hành GV- Giới thiệu tình hình đất nước và địa phương trong những năm 1949. HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Mục đích, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận đánh đồn Phố Ràng. Cách tiến hành GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL -Phát tài liệu cho các nhóm (về trận đánh Phố Ràng mà GV sưu tầm.)Giao việc cho HS HS - Nghiên cứu tài liệu +Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở _______________________ Tiết 4 Kĩ thuật Lắp ôtô tải(T1) I, Mục tiêu 1. KT- Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp ôtô tải 2. KN- Lắp được ôtô tải theo mẫu. Xe chuyển động được 3. TĐ- Yêu thích học môn kĩ thuật II, chuẩn bị 1. GV- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 2. HS- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp ôtô tải Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (PBT) GV: Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2:. HĐ nhóm Mục tiêu: Biết lắp ôtô tải theo mẫu Cách tiến hành HS: Quan sát mẫu+ Thảo luận nhóm (PBT) GV :Theo dõi, giúp đỡ HS HD lắp ôtô tải HĐ3:. Thực hành Mục tiêu: Lắp được ôtô tải theo mẫu Cách tiến hành HS: HĐ nhóm: Lắp theo HD của GV GV- Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Yêu cầu chuẩn bị cho giờ sau - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Toán Phép nhân 1.KT- Biết thưc hiện nhân một số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. 2. KN- Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Ôn tập kiến thức Mục tiêu: Củng cố KT đã học về nhân một số tự nhiên, số thập phân, phân số Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm (PBT) HĐ2: BT1,2,3,4 Mục tiêu: Biết thưc hiện nhân một số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Tổ chức cho HS làm bảng con BT1 Giao việc cho HS HS- Làm BT 2 vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Tổ chức cho HS nêu miệng nối tiếp BT3 HĐ3: BT4 Mục tiêu: Giải toán có lời văn Cách tiến hành: HS- Làm BT4 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài _____________________________________ Tiết 5 Âm nhạc Ôn bài hát " Dàn đồng ca mùa hạ" I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2. KN- Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 2. Phát triển bài - GV giới thiệu nội dung bài - HS chú ý * Hoạt động 1: Ôn bài hát *Mục tiêu: Biết hát đúng giai điệu và lời ca. *Cách tiến hành - Tổ chức cho HS ôn lại bài hát đã học - HS ôn bài hát (cả lớp - GV lăng nghe, kết hợp sửa sai - HS hát theo nhóm trước lớp * Hoạt động 2: *Mục tiêu Biết hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV hướng dẫn : hát kết hợp vận động phụ họa - HS hát kết hợp hát kết hợp vận động phụ họa - GV cho hs ôn lại các bài hát có kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - HS ôn bài hát. 3. Kết luận - Cán sự bắt nhịp cả lớp hát lại 1 bài. Cả lớp hát - HS về nhà ôn lại bài hát. _________________________ [ Thứ năm ngày 14 tháng 04 năm 2011 Tiết 1 Thể dục Môn thể thao tự chọnTrò chơi " Chuyển đồ vật I. Mục tiêu: 1. KT - Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay(trên vai) - Chơi trò chơi " Chuyển đồ vật 2. KN- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng và nâng cao thành tích - Biết cách chơi và tham gia chơi 3. TĐ- Có ý thức khi tham gia luyện tập II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: ND luyện tập *MT: Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3: Trò chơi " Chuyển đồ vật *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật I, Mục tiêu 1.KT - Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong bài văn (BT1,2) 2. KN- Quan sát các bộ phận của con vật bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp (BT3) 3. TĐ- HS yêu thích môn TLV II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1:BT1,2 Mục tiêu: Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong bài văn Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn (SGK)+ thảo luận PBT GV- Đại diện HS nêu ý kiến, bổ sung - Hướng dẫn HS đọc và trả lời câu hỏi(BT2) - Giao việc cho HS. HĐ2:BT2 Mục tiêu: Quan sát các bộ phận của con vật bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT) GV- Theo dõi, giúp đỡ HS HS - Hoàn thiện bài viết GV- Theo dõi giúp đỡ HS - Cho HS trình bày trước lớp - Nhận xét, củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Địa lí Địa lí địa phương ( Địa lí Bảo Yên)(T1) 1. KT- Học xong bài này, HS: -Biết dựa vào bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của Bảo Yên. -Nhận biết được một số đặc điểm tự nhiên của Bảo Yên. 2. KN - Đọc được tên các dãy núi và các con sông chảy qua địa phận Bảo Yên trên bản đồ 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí *HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp 1. GV-Bản đồ TG.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu : Vị trí địa lí, giới hạn của Bảo Yên. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Một số đặc điểm tự nhiên của Bảo Yên. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (Nội dung phiếu BT như BT2 SGK) GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Đọc tên các dãy núi và các con sông chảy qua địa phận Bảo Yên trên bản đồ Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: chỉ và đọc tên các dãy núi, con sông chảy qua địa phận Bảo Yên trên bản đồ GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài _____________________________________________ Tiết 3 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu I, Mục tiêu [ 1. KT- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu (ND ghi nhớ) 2.KN - Nhận biết đượctrạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu (BT1 mụcIII); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho câu (BT2); biết thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nắm được tác dụng của câu cảm Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2 HĐ2: Bài tập 1 Mục tiêu: Chuyển câu kể đã cho thành câu cảm HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS HĐ3: Bài tập 2 Mục tiêu: bước đầu đặt được câu cảm theo tình huống cho trước HS thảo luận (BT2) GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp Giao việc cho HS HĐ3: BT3: Mục tiêu: nêu được cảm xúc được bộc lộ qua câu cảm HS - Làm BT3 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng(T2) 1. KT - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng 2. KN- Biết cách lắp và lắp đươc máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay trực thăng tương đối chắc chắn 3. TĐ - HS yêu thích môn KT 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng Cách tiến hành GV- HD HS Tìm số lượng, chi tiết và dụng cụ cho đủ theo bảng HD SGK - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: Tìm số lượng, chi tiết và dụng cụ cho đủ theo bảng HD SGK GV- Giúp đỡ HS chậm. Giao việc cho HS HĐ 2:. Quy trình thực hiện. Mục tiêu: Biết cách lắp và lắp đươc máy bay trực thăng theo mẫu. Cách tiến hành HS- Quan sát mẫu +Thảo luận câu hỏi PBT GV- Nêu quy trình lắp đồng thời giới thiệu từng bộ phận theo quy trình lắp - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: nhắc lại quy trình thực hiện lắp xe chở hàng GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét. -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Biển đảo và quần đảo I, Mục tiêu 1. KT- Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta. - Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo 2. KN- Nhận biết được vị trí của Biển Đông, một số vịnh, quần đảo,đẩo lớn của Việt Nam trên bản đồ 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. II, chuẩn bị 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN. SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta. Cách tiến hành: HS: Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo Cách tiến hành: HS: Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Nhận biết vị trí của Biển Đông, một số vịnh,.. của Việt Nam trên bản đồ Cách tiến hành: HS: Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV:Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Cho HS chỉ ra Biển Đông, một số vịnh, quần đảo,đảo lớn của V. N trên bản đồ . Nhận xét. Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển: nhắc lại ND bài; ghi bài vào vở Toán Luyện tập 1. KT- Biết vận dung ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng cới một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán. 2. KN- Rèn KN thực hiện phép tính và giải toán có lời văn 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: Vận dung ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Làm BT1 theo nhóm GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: tính giá trị của biểu thức Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào bảng nhóm - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ3: BT3 Mục tiêu: Giải toán có lời văn Cách tiến hành: HS- Làm BT3 vào vở BT GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài ______________________ Tiết 5 Toán Ôn tập về số tự nhiên(Tiếp) I, Mục tiêu 1.KT-Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 2. KN- Rèn KN tính toán cho HS 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 31.doc
Tài liệu liên quan