Giáo án Hình học Lớp 12 - Bài tập hệ toạ độ trong không gian

iến thức: Củng cố:

 Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.

 Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.

 Phương trình mặt cầu.

Kĩ năng:

 Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.

 Viết được phương trình mặt cầu.

Thái độ:

 Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.

 Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập

pdf7 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học Lớp 12 - Bài tập hệ toạ độ trong không gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BÀI TẬP HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.  Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.  Phương trình mặt cầu. Kĩ năng:  Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.  Viết được phương trình mặt cầu. Thái độ:  Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.  Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. Hình học 12 Trần Sĩ Tùng 2 II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) H. Đ. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 25' Hoạt động 1: Luyện tập biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ H1. Nêu cách tính? Đ1. 1. Cho ba vectơ a (2; 5;3)  , b (0;2; 1)   , c (1;7;2) . 3 H1. Nhắc lại tính chất trọng tâm tam giác? H3. Nêu hệ thức vectơ xác định các đỉnh còn lại của d 1 5511; ; 3 3         e (0; 27;3)  f 5 11; ; 6 2 2          g 33 174; ; 2 2         Đ2. GA GB GC 0        A B C G A B C G A B C G x x x x y y y y z z z z 2 3 3 0 3 4 3 3                 Đ3. C(2;0;2) , A (3;5; 6)  , Tính toạ độ của các vectơ: d a b c14 3 3       e a b c4 2      f a b c12 2        g a b c1 3 2       2. Cho ba điểm A(1; 1;1) , B(0;1;2) , C(1;0;1) . Tìm toạ độ trọng tâm G của ABC. 3. Cho h.hộp ABCD.ABCD biết A(1;0;1) , B(2;1;2) , D(1; 1;1) , C (4;5; 5)  . Tính toạ độ các Hình học 12 Trần Sĩ Tùng 4 hình hộp? H4. Nêu công thức tính? H5. Nêu công thức tính? B (4;6; 5)  , D (3;4; 6)  Đ4. a) a b.  = 6 b) a b.  = –21 Đ5. a)  a b 5cos , 26.14   b)  a b 0, 90  . đỉnh còn lại của hình hộp. 4. Tính a b.  với: a) a (3;0; 6)  , b (2; 4;0)   b) a b(1; 5;2), (4;3; 5)     5. Tính góc giữa hai vectơ a b,  a) a b(4;3;1), ( 1;2;3)    b) a b(2;5;4), (6;0; 3)    15' Hoạt động 2: Luyện tập phương trình mặt cầu 5 H1. Nêu cách xác định ? H2. Nêu cách xác định mặt cầu? Đ1. a) I (4;1;0) , R = 4 b) I ( 2; 4;1)  , R = 5 c) I (4; 2; 1)  , R = 5 d) I 4 51; ; 3 2        , R = 19 6 Đ2. a) Tâm I(3; –2; 2), bk R = 3 x y z2 2 2( 3) ( 1) ( 5) 9      b) Bán kính R = CA = 5 6. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình: a) x y z x y2 2 2 8 2 1 0      b) x y z x y z2 2 2 4 8 2 4 0       c) x y z x y z2 2 2 8 4 2 4 0       d) x y z x y z 2 2 23 3 3 6 8 15 3 0         7. Lập phương trình mặt cầu: a) Có đường kính AB với A(4; –3; 7), B(2; 1; 3). b) Đi qua điểm A(5; –2; 1) và có tâm C(3; –3; 1). Hình học 12 Trần Sĩ Tùng 6 x y z2 2 2( 3) ( 3) ( 1) 5      3' Hoạt động 3: Củng cố Nhấn mạnh: – Các biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. – Cách lập phương trình mặt cầu, cách xác định tâm và bán kính mặt cầu. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập thêm.  Đọc trước bài "Phương trình mặt phẳng" IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 7 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_an_hinh_hoc_lop_12_bai_tap_he_toa_do_trong_khong_gian.pdf
Tài liệu liên quan