Giáo án hóa 11 - Bài thực hành 1: Tính axit – bazơ phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Các thí nghiệm.

 

a) Nhỏ 2 ml dd Na2CO3 vào ống nghiệm đựng sẵn 2ml dd CaCl2. Nhận xét hiện tượng xảy ra.

 

b) Hoà tan kết tủa trắng ở thí nghiệm a) bằng dd HCl. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

 

c) Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH loãng sau đó nhỏ vào vài gọt dung dịch phenolphtalein lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl vào cho đến khi dung dịch chuyển hết màu hồng.

 

2. Quan sát, nhận xét, giải thích các hiện tượng và viết các phương trình phản ứng(phân tử, ion thu gọn).

docx3 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 40490 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hóa 11 - Bài thực hành 1: Tính axit – bazơ phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài BÀI THỰC HÀNH 1- TÍNH AXIT – BAZƠ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI.docx
Tài liệu liên quan