Giáo án Hóa 11 - Ôn tập phần hóa học hữu cơ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 – NĂM HỌC 2007-2008

A. LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

1. Phân loại hợp chất hữu cơ. Sơ lược về phân tích nguyên tố (định tính và định lượng).

2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ( chú ý các công thức tính và điều kiện để thiết lập CTPT chất hữu cơ).

3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ( CTCT.Thuyết CTHH. Đồng đẳng, đồng phân. Liên kết và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ).

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

I. Ankan

1. Đồng đẳng, đồng phân ( cấu tạo), danh pháp và CTPT tổng quát của ankan.

2. Tính chất ( vật lí và hoá học), điều chế và ứng dụng của ankan.

3. Bài toán xác định CTPT ankan.

II. Xicloankan.

1. Cấu tạo, tên gọi của xicloankan. CTPT tổng quát của xicloankan.

2. Tính chất ( vật lí và hoá học), điều chế và ứng dụng của xicloankan. So sánh với ankan.

CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO ( anken, ankađien, ankin)

1. Đồng đẳng, đồng phân ( cấu tạo), danh pháp và CTPT tổng quát của anken, ankađien và ankin.

2. Tính chất ( vật lí và hoá học), điều chế và ứng dụng của anken, ankađien và ankin.

3. So sánh cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon không no vơi hiđrocacbon no. Mối quan hệ giữa hiđrocacbon không no và hiđrocacbon no.

4. Phân biệt khái niệm phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp, phản ứng đime hoá, phản ứng trime hoá. Cho thí dụ minh hoạ.

5. Bài toán xác định CTPT anken, ankađien và ankin dựa và CTPT tổng quát.

 

docx28 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 6578 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hóa 11 - Ôn tập phần hóa học hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Ôn tập phần hóa học hữu cơ.docx
Tài liệu liên quan