Giáo án lớp 1, tuần 10 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái

I . MỤC TIÊU

Giúp HS:

 - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

 - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4.

 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

 - Bài tập cần làm: bài 1 (cột 1, 2), bài 2, bài 3.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 10 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3. - Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính trừ. - Bài tập cần làm: bài 1 (cột 2, 3), bài 2, bài 3 (cột 2, 3), bài 4. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: - Gọi HS trả lời: 2 - 1 = ? ; 3 - 1 = ? ; 3 - 2 = ? Nhận xét 3. Bài mới: - Giới thiệu: - Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Nêu yêu cầu 1 + 2 = 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1 = 1 + 3 = 2 – 1 = 3 – 1 = 3 – 1 – 1 = 1 + 4 = 2 + 1 = 3 – 2 = 3 – 1 + 1 = Bài 2: Nêu yêu cầu - Hãy nêu cách làm bài đầu - Nhận xét, sửa bài Bài 3: Nêu yêu cầu 1... 1 = 2 2....1 = 3 1 .... 2 = 3 1... 4 = 5 2... 1 = 1 3 ....2 = 1 3..... 1 = 2 2....2 = 4 Nhận xét, tuyên dương. Bài 4: Nêu yêu cầu a/- Quan sát tranh vẽ nêu bài toán? - Y cầu trả lời và viết phép tính vào bcon. b/Tương tự - Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn Nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.Về nhà học thuộc bảng cộng, trừ. Chuẩn bị bài: Phép trừ trong phạm vi 4. - 3 HS. - Cho HS làm miệng. - HS khá, giỏi làm cả bài. + Viết số vào ô trống. - HS làm bài nhóm đôi. - HS làm bài vào vở. - HS khá giỏi làm cả bài. + Viết phép tính thích hợp - 3 tổ thi tài với nhau. - Chữa bài Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4. - Biết làm tính trừ trong phạm vi 4. - Bài tập cần làm: bài 1 (cột 1, 2), bài 2, bài 3. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: - Đọc bảng trừ trong phạm vi 3 - Làm bảng con: 3 3 2 1 2 1 Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: * Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4. + Phép trừ : 4 - 1 = 3 - Đưa tranh, hd quan sát tranh: Có mấy con thỏ? đã chạy đi mấy con thỏ? - Gọi HS nêu bài toán. - 4 bớt 1 còn mấy? - Viết phép tính như thế nào? 4 - 1 = 3 - Yêu cầu HS gài phép tính. - Tương tự giới thiệu: 4 - 2 = 2 4 - 3 = 1 * Hướng dẫn HS nhận biết mối quan hệ giữa cộng và trừ. - Đưa mô hình chấm tròn hs nêu phép tính =>Như vậy : 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3 1 + 3 = 4 => 4 - 3 = 1 Tương tự với: 2 + 2 = 4 4 - 2 = 2 Giải lao * Thực hành Bài 1: Tính 4 – 1 = 4 – 2 = 3 + 1 = 1 + 2 = 3 – 1 = 3 – 2 = 4 – 3 = 3 – 1 = Bài 2: Nêu yêu cầu 4 4 3 4 2 3 2 1 2 3 1 1 - Hd chữa bài. Nhận xét bài của HS yếu Bài 3: Hướng dẫn quan sát tranh. - Nêu bài toán. - Chấm bài - nêu nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò Trò chơi: Thi tính nhanh GV nêu đề toán - Yêu cầu HS thi tính nhanh Nhận xét tuyên dương - Về nhà làm lại bài. - Học thuộc các phép trừ trong phạm vi 4. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập. - 4 HS đọc. - 1 HS làm bảng lớp - Lớp làm bảng con. - Quan sát tranh. - HS nêu đề toán. - 4 bớt 1 còn 3. HS nêu - HS đọc cá nhân, đồng thanh - Đọc các phép tính trên. + Nêu cách làm và làm miệng. - HS khá, giỏi làm cả bài. - HS làm vở. - HS yếu làm vở 3 bài đầu. + Quan sát tranh - Nêu bài toán và ghi phép tính HS làm SGK theo hình thức thi làm bài nhanh. - HS tham gia chơi. Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 Toán LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU - Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4. - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 (dòng 1), bài 3, bài 5 (a). II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: - Gọi hs lên bảng: 4 - 1 = ? 4 4 4 4 - 2 = ? - 1 - 2 - 3 4 - 3 = ? Nhận xét ghi điểm 3. Luyện tập Bài 1: Nêu yêu cầu 4 4 4 3 2 3 1 2 3 2 1 1 -Hd chữa bài cho HS Bài 2: Nêu yêu cầu 4 -1 3 - 2 2 + 3 + 1 - Hd chữa bài Bài 3: Tính 4 – 1 – 1 = 4 – 2 – 1 = 4 – 1 – 2 = - Hướng dẫn, chữa bài. Bài 4: Nêu yêu cầu 3 – 1 ... 2 4 – 2 ... 2 4 – 3 .... 4 – 2 4 – 1 ... 2 3 – 1 ... 3 – 2 4 – 1 ... 3 + 1 - Nhận xét Bài 5: Nêu yêu cầu - Chấm, nhận xét 4. Củng cố - dặn dò: - Về nhà học ôn lại công thức - Chuẩn bị bài: Phép trừ trong phạm vi 5. - 2 HS lên bảng làm. - Lớp làm bảng con. - Nhận xét. + Tính - HS yếu Làm vào vở 4 bài đầu + Ghi số vào ô trống - Làm bài tiếp sức - Chữa bài - Viết phép tính làm bảng con. - HS khá giỏi làm BT4. - HS làm miệng. - HS khá giỏi làm bài 5 - Nêu bài toán và phép tính. - Làm SGK, Thứ sáu ngày 31 tháng10 năm 2014 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5 I . MỤC TIÊU - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 5. - Biết làm tính trừ trong phạm vi 5. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3, bài 4. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: 4 – 1 – 1 = 4 – 2 – 1 = 4 – 1 – 2 = Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài - Hướng dẫn: * Giới thiệu ptrừ, bảng trừ trong phạm vi 5 + Giới thiệu ptrừ: 5 – 1 = 4 - Yêu cầu quan sát tranh, nêu đề toán. - 5 bớt 1 còn mấy? -Ta viết: 5 - 1 = 4 - Yêu cầu gài phép tính. - Tương tự: 5 - 2 = 3 5 - 3 = 2 5 - 4 = 1 * Hướng dẫn HS nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Gắn sơ đồ chấm tròn, nêu câu hỏi để HS nhận biết: 1chấm tròn thêm 4 chấm tròn là 5 chấm tròn. ta viết: 1 + 4 = 5 5chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn 4 chấm tròn. Ta viết: 5 – 1 = 4 Tương tự ta sẽ có 4 + 1 = 5 5 - 4 = 1 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 5 - 2 = 3 5 - 3 = 2 Giải lao * Thực hành: Bài 1: Nêu yêu cầu 2 - 1 = 5 - 1 = 5 - 2 = 5 - 4 = 3 - 1 = 3 – 2 = 4 – 3 = 5 – 3 = - Hướng dẫn, chữa bài. Bài 2: Tương tự bài 1 5 – 2 = 5 – 3 = 1 + 4 = 2 + 3 = 5 – 1 = 5 – 4 = 4 + 1 = 3 + 2 = Bài 3 : Nêu yêu cầu 5 5 5 5 4 4 3 2 1 4 2 1 Nhận xét Bài 4: Hd quan sát tranh. - Đọc đề toán Chấm điểm, nhận xét. 4. Nhận xét - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà học thuộc các phép cộng trên. - Chuẩn bị bài: Luyện tập. HS làm bảng con - Nêu bài toán HS nêu đề toán. - HS trả lời. - HS nêu. - HS làm miệng. - HS yếu làm 2 cột đầu. - HS làm bảng con. - HS khá, giỏi làm cả bài. - Làm vở - Chữa bài. - HS khá, giỏi làm bài 4. - HS nêu đề toán và phép tính.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doctoan Tuần 10.doc