Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tuần 21 đến tuần 24

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: -Hiểu nghĩa các từ : Ngẫm, cuốn quýt, đắn đo, coi thường, trốn đằng trời,.

 -Hiểu ý nghĩa truyện : Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, sự cình tĩnh, của mỗi người. Chớ kiêu căng, hơmk mình, xem thường người khác.

1.2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

 1.3. Thái độ: HS biết dùng trí thông minh để giải quyết công việc lúc khó khăn.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn

- Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi.

2.2. Nhĩm

- Thảo luận rt ra nội dung, ý nghĩa bi đọc.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: “Một trí khôn hơn trăm trí khôn” (Dùng tranh để giới thiệu)

 

docx17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tuần 21 đến tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ : khôn tả, véo von, long trọng,... - Hiểu ý nghĩa câu chuyện muốn nói : Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. 1.2. Kĩ năng: -Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức. 1.3. Thái độ: - Giáo dục HS biết yêu quí động vật. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân. 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhĩm. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Chim sơn ca và bông cúc trắng” (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : xoè cánh, xinh xắn, ẩm ướt, an ủi, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : hớn hở, véo von ,long trọng, -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết sự cần tự do của chim sơn ca. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs : Biết yêu quí động vật. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá - Đọc trơn, ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật. - Trả lời đúng các câu hỏi và hiểu nội dung bài. - GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân đọc tốt, những cá nhân cĩ tiến bộ và nhắc nhở HS đọc kém, ít chú ý, chưa tích cực phát biểu xây dựng bài. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Bài tập đọc khuyên em điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Tập kể từng đoạn và kể tồn bộ câu chuyện. TẬP ĐỌC VÈ CHIM 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ ngữ : lon xon, tếu, nhấp nhem,... - Hiểu nội dung bài : đặc điểm, tính nết giống như con người của loài chim. Học thuộc lòng bài thơ. 1.2. Kĩ năng: - Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ đúng nhịp câu vè. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs biết yêu quí động vật. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm học tập - Luyện đọc trong nhĩm 4. - Thảo luận nhĩm đơi rút ra nội dung bài. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Vè chim”. (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: lon ton, sáo xinh, linh tinh, liếu điếu, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : lon xon, tếu, Chao, mách lẻo, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs cảm nhận được tính nết, đặc điểm của từng loài chim. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí động vật. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. -Hs học thuộc lòng bài vè. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá - Đọc trơn, ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời. - Trả lời đúng các câu hỏi và hiểu nội dung bài. - GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân đọc tốt, những cá nhân cĩ tiến bộ và nhắc nhở HS đọc kém, ít chú ý, chưa tích cực phát biểu xây dựng bài. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Nội dung bài nói lên điều gì ? (bài vè nói lên đặc điểm, tính nết của loài chim, giống như con người.) 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài: Một trí khơn hơn trăm trí khơn TẬP ĐỌC MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: -Hiểu nghĩa các từ : Ngẫm, cuốn quýt, đắn đo, coi thường, trốn đằng trời,... -Hiểu ý nghĩa truyện : Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, sự cình tĩnh, của mỗi người. Chớ kiêu căng, hơmk mình, xem thường người khác. 1.2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. 1.3. Thái độ: HS biết dùng trí thông minh để giải quyết công việc lúc khó khăn. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm - Thảo luận rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Một trí khôn hơn trăm trí khôn” (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : cuống quýt, buồn bã, quẳng, thình lình, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : ngẫm, cuống quýt, đắn đo, thình lình. -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết câu chuyện xảy ra giữa Gà rừng và Chồn. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs : Sử dụng trí khôn đúng lúc. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs phân vai đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. - Đọc to, rõ ràng, mạch lạc. - Hiểu nội dung bài - GV nhận xét, khen ngợi HS đọc tốt, nhắc nhở HS đọc chậm cần cố gắng luyện đọc thêm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố Nội dung bài cho biết điều gì ? (Nói lên sự bình tĩnh củ Gà rừng để đối phó vơí Chồn) 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc và trả lời câu hỏi bài: Cị và Cuốc SGK/37 TẬP ĐỌC CÒ VÀ CUỐC 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: -Hiểu nghĩa các từ ngữ : cuốc, thảnh thơi,... - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng 1.2. Kĩ năng: - Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs biết yêu quí lao động. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm - Thảo luận rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Cò và Cuốc”. (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: vất vả, vui vẻ, bẩn, bảo, kiếm ăn, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi. -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs cảm nhận sự lao động vất vả của con Cuốc. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí lao động. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. -Hs phân vai trong nhóm đọc. -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. - Đọc to, rõ ràng, mạch lạc. - Hiểu nội dung bài - GV nhận xét, khen ngợi HS đọc tốt, nhắc nhở HS đọc chậm cần cố gắng luyện đọc thêm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng) 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc và trả lời câu hỏi bài: Bác sĩ Sĩi SGK/37. TẬP ĐỌC BÁC SĨ SĨI(Trang 41) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Đọc trơi chảy từng đoạn, tồn bài, nghỉ hơi đúng chỗ. - Hiểu nội dung: Sĩi gian toan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt khơng ngờ bị Ngựa thơng minh dùng mẹo trị lại. 1.2. Kỹ năng - Đọc thành tiếng, đọc hiểu. 1.3. Thái độ - Yêu thích mơn học, yêu quý những con vật thơng minh ngoan hiền; đề phịng trước các con vật hung dữ, nguy hiểm. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm học tập -Thi đọc đoạn trong nhĩm. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Bác sĩ Sói” (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảngốitan mũ, khoan thai, bình tĩnh, giở trò, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : thèm rõ dãi, khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết cái gia phải trả của Sói khi dùng mưu lừa Ngựa. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs : Biết thật thà với bạn bè. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs phân vai đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài. 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ trong câu; bước đầu biết phân biệt lời các nhân vật. - Trả lời đúng các câu hỏi, rút ra được nội dung bài tập đọc. - GV nhận xét, khen ngợi những cá nhân đọc tốt, tích cực phát biểu xây dựng bài, đọc rõ lời nhân vât; nhắc nhở, động viên cá nhân nào chưa chú ý, đọc cịn chậm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Bài học em rút ra là gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Cá nhân: Tập kể câu chuyện Bác sĩ Sĩi theo tranh. - Nhĩm: Phân vai kể lại câu chuyện. TẬP ĐỌC NỘI QUY ĐẢO KHỈ (Trang 43, 44) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy. - Hiểu được các quy định khi đến với Đảo Khỉ. 1.2. Kỹ năng - Đọc thành tiếng, đọc hiểu. 1.3. Thái độ - Ý thức tuân thủ chấp hành nội quy, quy định. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm - Thảo luận rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Nội quy đảo khỉ”. (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: tham quan, khành khạch, khoái chí,.. -Gv chia đoạn : (2 đoạn) -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : nội qui, du lịch, bảo tồn, quản lý,.. -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs hiểu được những qui định trong nội quy đảo khỉ. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét kết luận : Những quy định ở đảo khỉ. -Giáo dục hs : Hs biết tuân theo nội qui. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện thi đọc nhóm đôi. -Thảo luận và trả lời câu hỏi. -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài theo cặp. 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc to, rõ ràng các quy định - Hiểu các quy định trong bảng nội quy. - GV nhận xét, khen ngợi HS đọc tốt, nhắc nhở HS đọc chậm, đọc nhỏ cần cố gắng luyện đọc thêm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Bài đọc muốn khuyên chúng ta điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc và trả lời câu hỏi bài: Quả tim khỉ (SGK/50) TẬP ĐỌC QUẢ TIM KHỈ 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức Hiểu nghĩa các từ : Trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,...Hiểu nội dung câu chuyện : Khỉ kết bạn với cá Sấu, bị cá sấu lừa, nhưng đã nghĩ ra mẹo thoát nạn, những kẻ bội bạc dối trá như cá sấu không bao giờ có bạn. 1.2. Kỹ năng - Đọc thành tiếng, đọc hiểu. 1.3. Thái độ Giáo dục HS biết thật thà với bạn bè. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm - Thảo luận rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Quả tim Khỉ” (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : quả tim, ven sông, vẫy mạnh, sần sùi, -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò, -Hướng dẫn luyện đọc câu. -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết cách Khỉ dùng mẹo thoát nạn. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs : Biết thật thà với bạn bè. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai. F GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs phân vai đọc trong nhóm. -Thi đọc toàn bài. 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc to, rõ ràng các quy định - Hiểu các quy định trong bảng nội quy. - GV nhận xét, khen ngợi HS đọc tốt, nhắc nhở HS đọc chậm, đọc nhỏ cần cố gắng luyện đọc thêm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Bài đọc chúng ta biết điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc và trả lời câu hỏi bài: Voi nhà (SGK/56) TẬP ĐỌC VOI NHÀ 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Hiểu nghĩa các từ ngữù : khựng laị, rú ga, thu lu,... - Hiểu nội dung bài : Voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà làm nhiều việc có ích giúp con người. 1.2. Kỹ năng - Đọc thành tiếng, đọc hiểu. 1.3. Thái độ - Giáo dục hs biết yêu quí động vật. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi. 2.2. Nhĩm - Thảo luận rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Voi nhà” (Dùng tranh để giới thiệu) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài F Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: Khựng lại, nhút nhít, vũng lầy, lúc lắc,.. -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : khựng lại, rú ga, thu lu, -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs hiểu được việc làm giúp con người của Voi. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí động vật. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài. F GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn bài 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc to, rõ ràng các quy định - Hiểu các quy định trong bảng nội quy. - GV nhận xét, khen ngợi HS đọc tốt, nhắc nhở HS đọc chậm, đọc nhỏ cần cố gắng luyện đọc thêm. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Bài đọc cho chúng ta biết điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc và trả lời câu hỏi bài: Tơm Càng và Cá Con (SGK/68)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 21-24 t2.docx
Tài liệu liên quan