Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 17 đến tuần 20

I MỤC TIÊU

 - HS biết cách gấp, trang trí thiếp chúc mừng

 - Cắt, gấp trang trí được thiếp chúc mừng

 - HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng

II ĐỒ DÙNG

 GV : Một số mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh hoạ cho từng bước gấp. Giấy trắng hoặc giấy thủ công. Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ.

 HS : Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ.

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 17 đến tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe 1.Mục tiờu dạy học Sau tiết học, học sinh cú khả năng: 1.1.Kiến thức:Hs gấp được hỡnh để cắt và dỏn được biển bỏo giao thụng 1.2. Kỹ năng - Gấp cắt dỏn được biển bỏo kớch thước to nhỏ tựy ý. đường cắt cú thể mấp mụ. 1.3. Thỏi độ: Yờu thớch sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học.HS cú ý thức chấp hành luật lệ giao thụng. 2 Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu. 2.1 Cỏ nhõn :Chuẩn bị giấy thủ cụng, xem quy trỡnh gấp sản phẩm. 2.2.Nhúm học tập :thảo luận tỡm cỏch gấp biển bỏo giao thụng. 3.Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp: 3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Gấp, cắt, dỏn biển bỏo giao thụng cấm đỗ xe. 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - GV giới thiệu hình mẫu biển báo giao thông cấm đõ xe * GV HD mẫu + Bước 1 : Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe - Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô - Cắt HCN màu đỏ chiều dài 4 ô, rộng 1 ô - Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo + Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô - Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ. Dán chéo HCN màu đỏ vào giữa hình tròn xanh - Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước kẻ + HS quan sát hình mẫu - HS nhận xét về sự giống nhau và khác nhau về kích thước, màu sắc, các bộ phận của biển báo giao thông cấm đỗ xe với những biển báo giao thông đã học - HS quan sát - HS tập gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe 4.Kiểm tra, đỏnh giỏ -HS biết cỏch gấp, cắt, dỏn biển bỏo thụng cấm đỗ xe. GV nhận xột làm bài của HS . Cho HS xem một số sản phẩm đẹp. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tọ̃p củng cụ́: Nhắc lại quy trỡnh gấp cắt dỏn biển bỏo giao thụng . 5.2 .Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Thực hành: Gấp, cắt, dỏn BBGT cấm đỗ xe. Tuần 18 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe I Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gấp, cắt, dán đực biển báo giao thông cấm đỗ xe - Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông II Đồ dùng GV : Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe Quy trình, gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước kẻ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 Bài mới a HĐ 1 : HS thực hành gấp, cắt, dán, biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - GV quan sát, uốn nắn và giúp đỡ HS còn lúng túng hoàn thành sản phẩm b HĐ 2 : Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm của HS - Giấy thủ công, giấy màu + Bước 1 : Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe - Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe - HS thực hành theo nhóm + HS trương bày sản phẩm của mình IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài học, kĩ năng gấp, cắt, dán và sản phẩm của HS - GV dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán để học bài : " Gấp, cắt, dán thiếp chúc mừng " Tuần 19 Thủ công Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng I Mục tiêu - HS biết cách gấp, trang trí thiếp chúc mừng - Cắt, gấp trang trí được thiếp chúc mừng - HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng II Đồ dùng GV : Một số mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh hoạ cho từng bước gấp. Giấy trắng hoặc giấy thủ công. Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. HS : Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - GV nhận xét chuẩn bị của HS 2. Bài mới a. HĐ 1 : GV HD HS quan sát và nhận xét + GV giới thiệu mẫu - Thiếp chúc mừng có hình gì ? - Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng gì ? - Em hãy kể những thiếp chúc mừng mà em biết ? + GV nêu các loại thiếp thông thường b. GV HD mẫu + Bước 1 : Cắt, gấp thiếp chúc mừng - Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công HCN có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô - Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiếp chúc mừng có kích thước rộng 10 ô, dài 15 ô + Bước 2 : Trang trí thiếp chúc mừng - Tuỳ thuộc thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau, để trang trí thiếp có thể vẽ hình, xé, dán hoặc cắt hình lên mặt ngoài thiếp và viết chữ bằng tiếng việt - Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. + HS quan sát mẫu - Thiếp chúc mừng có HCN gấp đôi - Mặt thiếp được trang trí những bông hoa và chữ " Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 " - HS kể - HS quan sát - HS quan sát từng bước gấp - HS tập cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà tập trang trí thiếp chúc mừng. Tuần 20 Thủ công Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng ( tiếp ) I Mục tiêu - HS biết cách gấp, trang trí thiếp chúc mừng - Cắt, gấp trang trí được thiếp chúc mừng - HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng II Đồ dùng GV : Một số mẫu thiếp chúc mừng. Quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh hoạ cho từng bước gấp. Giấy trắng hoặc giấy thủ công. Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. HS : Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. Bài mới a. HĐ 1 : HS thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng - GV giúp đỡ HS hoàn thành sản phẩm b. HS trưng bày sản phẩm - GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương - Đánh giá sản phẩm của HS - Kéo, bút màu, bút chì, thước kẻ. + HS nhắc lại quy trình làm thiếp chúc mừng - Bước 1 : Cắt, gấp thiếp chúc mừng - Bước 2 : Trang trí thiếp chúc mừng - HS thực hành + HS trưng bày sản phẩm IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài, kĩ năng thực hành SP của HS - Giờ sau mang giấy vở học sinh, bút chì, bút màu, thức kẻ, hồ dán, kéo để học bài " Gấp, cắt, dán phong bì "

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 17-20 t1.docx