Giáo án Lớp 2 - Tuần 12

Hoạt động 1 : Luyện đọc.

Mục tiêu : Đọc đúng Điện thoại, biết ngắt hơi khi đọc dấu chấm lửng giữa câu. Rèn đọc với giọng tình cảm nhẹ nhàng, rõ ràng rành mạch.

-Hướng dẫn ôn bài tập đọc : Điện thoại.

-Giáo viên đọc mẫu.

-Đọc từng câu :

-Đọc theo nhóm.

-Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2 : Luyện tập.

Mục tiêu : Củng cố luyện từ và câu. Biết đặt câu với các từ chỉ tình cảm trong gia đình.

1.Đặt 2 câu với từ : yêu thương, yêu mến.

 

 

-Nhận xét.

2.Tìm 5 từ chỉ tình cảm trong gia đình rồi viết thành đoạn văn ngắn.

 

 

 

doc43 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 7731 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 - Tuần 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 12.doc
Tài liệu liên quan