Đề kiểm tra môn: Toán - Khối 2 - Trường Tiểu học Tứ Liên

II. Phần tự luận: Học sinh trình bày bài:

Bài 1: Tính:

 5 x 7 + 28 16 : 2 × 2

 Bài 2: Tìm y:

 y × 4 = 36 y – 67 = 4 × 8

 Bài 3: Có một số gạo được đóng vào 8 bao, mỗi bao 5 kg gạo thì vừa hết. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn: Toán - Khối 2 - Trường Tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Tứ Liên Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2018 Họ và tên ĐỀ KIỂM TRA Lớp: MÔN: TOÁN - KHỐI 2 Nhận xét của cô giáo ........................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................... I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Bốn tuần lễ có số ngày là: A. 15 ngày B. 21 ngày C. 28ngày Câu 2: Trong phép tính 3 x 9 = 27. Số 9 là: A. thừa số B. số hạng C. tích Câu 3: Cho phép tính: 34cm + 6 cm = ..dm Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 4 B. 40 C. 4dm Câu 4: Đã khoanh vào một phần mấy số con gà có trong hình vẽ sau? A. B. C. Câu 5: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 0 : 5 x 8 = ? A. 5 B. 8 C. 0 D. 40 II. Phần tự luận: Học sinh trình bày bài: Bài 1: Tính: 5 x 7 + 28 16 : 2 × 2 Bài 2: Tìm y: y × 4 = 36 y – 67 = 4 × 8 Bài 3: Có một số gạo được đóng vào 8 bao, mỗi bao 5 kg gạo thì vừa hết. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Bài giải Bài 4: Tứ giác ABCD có số đo các cạnh là, 4 dm, 6dm, 9dm, 8dm. Tính chu vi hình tứ giác ABCD. Bài giải Bài 5: Điền số vào chỗ trống: 21, 24,27, ., , .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT giua ki 2 tuan 28_2.doc