Giáo án Lớp 2 Tuần 16 - Trường TH Giai Xuân

BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU (Tiết 2,3)

1. Dự kiến trước khi dạy:

a. Chuẩn bị: Mẫu chữ hoa O.Bảng con.Vở ô li.

b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 91- 94

+ Bài 4-HĐCB:

Gv HD viết chữ hoa O

+ Bài 5:- Cho HS viết bc chữ hoa O,Ong

 - Cho HS viết vở ô li

B-HĐTH:

+ Bài 1: Cho HS chơi theo cặp-Tìm từ trái nghĩa: vui-buồn,chăm-lười,yếu-khỏe,nhanh-chậm,khóc-cười

 

doc12 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 16 - Trường TH Giai Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 16 Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 Thø Buæi TiÕt Líp M«n Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc 2 _ 17/12 Sáng 1 Chào Cờ 2 T.Việt Bài 16A:Bạn thân của bé(T1) Tranh ở TL 3 T.Việt Bài 16A:Bạn thân của bé(T2) Tranh ở TL 4 Toán Em thực hiên phép tính dạng... (T2) HDHT 3 _ 18 Sáng 1 2C L.Toán Luyện tập chung 2 L.TV Luyện đọc:Bím tóc đuôi sam 3 2A T.Việt Bài 16A:Bạn thân của bé(T3) Tranh ở TL 4 T.Việt Bài16B:Những người bạn (T1) Tranh ở TL Chiều 1 Toán Em ôn lại các bảng trừ. TLHDHT 2 L.Toán Luyện tập chung 3 LTV Luyện tập chung 4 4 _ 19 Sáng 1 T.Việt Bài16B:Những người bạn (T2) Bộ chữ TV 2 T.Việt Bài16B:Những người bạn (T3) TLHDHTV 3 Toán Em thựchiênphéptínhdạng100..(T1) Bảng con 4 LTV Luyện tập chung SHCM 5 _ 20 Sáng Chiều 1 T.Việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T1) TLHDHTV 2 T.Việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T2) TLHDHTV 3 Toán Em thựchiênphéptínhdạng100..(T2) TLHDHT 4 6 _ 21 Sáng 1 T.Việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T3) TLHDHTV 2 Toán Tìm số trừ Bảng con 3 LTV Luyện tập chung 4 L.Toán Luyện tập chung Chiều 1 L.Toán Luyện tập chung 2 HDTH Hướng dẫn HS hoàn thành các BT 3 SHL Nhận xét đánh giá Tuần 16 4 Hiệu Trưởng: Tổ Phó : GV: Cao Đăng Minh Nguyễn Thị Châu Hiệp Lê Thị Bạch Tuyết TUẦN 16 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT : BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: A-HĐCB: +Bài 1:Cho cá nhân quan sát tranh,trả lời miệng nhanh lần lượt các câu hỏi a,b,c trước lớp *GV chốt: Trong tranh có mẹ,chị và em.Chị và em đang chơi rất vui vẻ với các con vật nuôi trong gia đình +Bài 2: -Gv đọc mẫu bài “Con chó nhà hàng xóm” HS nghe,theo dõi Gv HD đọc bài + Bài 4: Cho cá nhân đọc từ ngữ khó và câu dài +Bài 3: -Cho HSHĐ cặp đôi trong bàn,trước lớp: đọc từ ngữ và lời giải nghĩa. Cho HS chọn lần lượt các từ : tung tăng,mắt cá chân,bó bột,bất động để nói thành câu. +Bài 5: -Cho HS luyện đọc nhóm 5 trong nhóm,trước lớp Cho HS tự nhận xét.Bạn nhận xét,bình chọn bạn đọc hay GV nhận xét,tuyên dương. B-HĐTH: +Bài 1: -Cho HSHĐN 4,thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4,5. -CTHĐTQ hỏi lần lượt các câu hỏi,đại diện các nhóm trả lời,nhận xét -GV nhận xét,bổ sung. +Bài 6-HĐCB:-GV hỏi : Tên gọi nào phù hợp với câu chuyện? - Cá nhân trả lời,giải thích lí do. * Ý nghĩa câu chuyện: Qua một ví dụ đẹp về tình thân giữa một bạn nhỏ với con chó nhà hàng xóm, nêu bật vai trò của các vật nuôi trong đời sống tình cảm của trẻ em. 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại các kiến thức vừa học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN : BÀI 42: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 55; 56; 57 ; 58 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO? (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: B-HĐTH: + Bài 1: Cho HS làm theo tổ,cả lớp các phép tính trong bảng con,nêu cách thực hiên GV chốt: Khi thực hiện tính trừ có nhớ,ta thực hiện từ phải qua trái;trả ở hàng chục rồi mới trừ tiếp. +Bài 4: GV cho HS lên bảng viết kết quả vào ô vuông,hình tròn GV chốt: Lưu ý cách thực hiện trừ hoặc cộng phép tính có 2 dấu tính: thực hiện lần lượt từ trái qua phải cho đến kết quả cuối cùng. + Bài 2: HS nêu cách đặt tính,làm vở ô li,nêu kết quả. GV chốt: đặt tính phải thẳng hàng,dóng cột +Bài 3: -HS nêu cách tìm số hạng chưa biết HS làm vở ô li,đọc kết quả + Bài 5: HS nhận diện,giải bài toán vào vở ô li ?BT cho biết,hỏi gì? ?BT thuộc dạng toán gì? (trừ số 2 CS với 2CS có nhớ) 2.Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức hôm nay học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 LỚP 2C + 2A:LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật. - Biết chọn từ ngữ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào? II.Nội dung: * GV tổ chức cho HS làm bài tập: Bài 1: : Hoạt động theo nhóm Tìm từ chỉ phẩm chất, tính tình của người trong các từ sau: kiêu căng, hiền lành, trung thực, xanh thẫm, giả dối, béo tròn, cao lênh khênh, nhút nhát, vui tính, khắt khe, thấp, dũng cảm, thật thà Bài 2: : Hoạt động cặp đôi Nối từ chỉ người hoặc vật bên trái với từ chỉ đặc điểm của người hay vật bên phải . Em bé gái to khoẻ Con voi xum xuê, xanh tốt Trang vở dễ thương Cây đa nghiêm khắc Cô giáo em trắng tinh Bài 3: : Hoạt động cá nhân Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai , Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? Mái tóc của bà em bạc phơ. Dáng đi của em bé chập chững. Bé Nụ có đôi mắt tròn xoe, đen láy. III.Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : - Cñng cè phÐp trõ cã nhí vËn dông ®Ó lµm tÝnh, gi¶i bµi to¸n. - Cñng cè c¸ch t×m sè h¹ng trong phÐp céng vµ t×m sè bÞ trõ trong phÐp trõ II.Nội dung: HĐ 1 : Chơi trò chơi (củng cố kiến thức đã học) “Đố bạn” a) Ôn lại các bảng trừ đã học ? b) Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào ? c) Báo cáo trước nhóm, trước lớp. HĐ 2 : HS làm vào vở Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 67 – 28 52 – 35 80 - 49 98 – 18 76 – 37 - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - GV gäi HS nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh. - GV yªu cÇu HS chØ râ phÐp tÝnh nµo lµ trõ cã nhí vµ phÐp tÝnh nµo lµ trõ kh«ng nhí. Bµi 2: T×m x: a. x + 15 = 40 19 + x = 81 x – 34 = 37 x + 28 = 46 Bµi 3: Lan h¸i ®îc 76 b«ng hoa, Hµ h¸i ®îc Ýt h¬n Lan 17 b«ng hoa. Hái Hµ h¸i ®îc bao nhiªu b«ng hoa ? - HS ®äc kÜ ®Ò to¸n sau ®ã gi¶i vµo vë. - Báo cáo với thầy cô giáo - GV nhận xét và chữa bài cho học sinh. Ch÷a bµi: GV chèt bµi gi¶i ®óng: Hµ h¸i ®îc sè b«ng hoa lµ: 76 – 17 = 59 (b«ng hoa) §¸p sè: 59 b«ng hoa - Giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu có) Bµi 4: HS nổi trội làm vở BTT nâng cao. - Hs lµm bµi vµo vë. Về nhà đọc lại bảng trừ đã học và thực hiện lại các bài còn lại. TIẾNG VIỆT : BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy – học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 87- 88 + Bài 2-HĐTH: -Cho HSHĐ cặp đôi trong bàn,trước lớp: Nói đúng tên con vật với tranh - GV hỏi thêm về đặc điểm của các con vật,cá nhân HS trả lời: VD:con gà có lông màu gì?con ngan có dáng đi như thế nào?.... * GV chốt: mỗi con vật đều có những đặc điểm đáng yêu + Bài 3: Cho HS nối tiếp kể tên những con vật nuôi khác mà em biết + Bài 4: -Cho HS nói câu kiểu Ai( con gì,cái gì) thế nào ? để khen một con vật trong tranh ở Bài 2 - Cho HS viết câu em vừa nói vào vở * GV chốt: Dùng mẫu câu Ai (con gì,cái gì) thế nào để nói về đặc điểm của người,vật,đồ vật,cây cối. 2. Củng cố,dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND em vừa học.GV nhận xét tiết. TIẾNG VIỆT : BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học:A-HĐCB: +BT1: GV đọc câu đố-HS trả lời nhanh +BT2: -Cho HSHĐN 4: quan sát tranh,chọn câu phù hợp -Đại diện trình bày kết quả,nhóm khác nhận xét,bổ sung - GV nhận xét,chốt +BT 3: -Cho HS HDDN5 kể chuyện trong nhóm,trước lớp - Cho HSG kể toàn bộ câu chuyện - Cho HS nhắc lại ND câu chuyện 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại kiến thức hôm nay học.Gv nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 43: EM ÔN LẠI CÁC BẢNG TRỪ 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS: Mỗi em 10 que tính để làm BT5 b. Hoạt động dạy- học: A-HĐCB: + Bài 1: -GV nêu phép tính,HS trả lời nhanh kết quả - Gv nhận xét,tuyên dương + Bài 2: Cho HS nối tiếp đọc phép tính,nêu miệng kết quả * GV chốt: Các em vừa củng cố các bảng trừ đã học B-HĐTH: + Bài 1: Cho HS làm bảng con theo tổ,lớp lần lượt các phép tính,nêu cách thực hiện * GV chốt: Thực hiện trừ số có 2 CS với số có 1 hoặc 2 CS ,không được quên trả rồi trừ tiếp ở hàng chục + Baif5: Cho HS xếp que tính theo cặp đôi ?Trên hình đó sẽ có thể có bn hình vuông,htg? + Bài 2: HS nêu cách đặt tính,làm vở ô li,nêu kết quả *Gv lưu ý cách đặt thẳng hàng,dóng cột + Bài 3: HS nêu cách tìm số hạng chưa biết,làm vở ô li,nêu kết quả + Bài 4: HS nhận diện,giải bài toán: ? BT cho biết/hỏi gì? ? BT thuộc dạng toán gì? (trừ số có 2 CS với số có 2 CS có nhớ) 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND bài.Gv nhận xét tiết,dặn về nhà TIẾNG VIỆT : Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018 BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU (Tiết 2,3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Mẫu chữ hoa O.Bảng con.Vở ô li. b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 91- 94 + Bài 4-HĐCB: Gv HD viết chữ hoa O + Bài 5:- Cho HS viết bc chữ hoa O,Ong - Cho HS viết vở ô li B-HĐTH: + Bài 1: Cho HS chơi theo cặp-Tìm từ trái nghĩa: vui-buồn,chăm-lười,yếu-khỏe,nhanh-chậm,khóc-cười * GV chốt: BT1 giúp em tìm được các cặp từ trái nghĩ với nhau.Từ trái nghĩa là những từ trái ngược lại với nhau(có thể nêu thêm 1 số từ cho HS tìm từ trái nghĩa:đẹp-xấu,...) + Bài 2: -Cho HS đọc ND bài - Cho HS đọc theo cặp * GV chốt: BT 2 giúp em củng cố từ chỉ đặc điểm của con vật theo mẫu câu Ai/thế nào? + Bài 3: GV đọc chính tả-HS chép bài.Gv theo dõi,giúp HS,nhận xét nhanh chữ viết 1 số em. + Bài 4:GV cho HS chơi tìm từ vào bc theo yêu cầu BT. + Bài 5: Cho HS viết vở ô li 4 từ vừa tìm được + Bài 6: Cho HS hát bài hát + Bài 7: Cho HS trao đổi nhóm 4 những điều em biết về các con vật theo bài hát 2.Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức hôm nay em học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 44: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO? (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: bảng con b. Hoạt động dạy - học: Cho HS củng cố về số có 2CS-giới thiệu số 100 +Bài 1: Cho HS chơi trò chơi kết bạn có tổng là 100 + Bài 2,3:-Gv HD cách tính 100-36 và 100-5 - Một số HS nêu lại cách tính - Cho HS so sánh cách thực hiện số trừ số có 2 CS đã học với trừ số 3 CS hôm nay * GV chốt: có thêm một bước tính ở hàng trăm + Bài 4: Cho HS làm bc lần lượt từng phép tính,nêu cách thực hiện 2.Củng cố,dặn dò: GV cho HS nhắc lại kiến thức,dặn về nhà. LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Luyện viết 1 đoạn trong bài Tập đọc để rèn chữ viết cho HS. II. Nội dung: 1. Luyện viết: - HS chép đoạn – Trang , trong bài vào vở luyện viết. - Lưu ý: Viết hoa chữ cái đầu câu, viết đúng dáu ngoặc kép. - GV theo dõi. - HS đổi vở để soát và sửa lỗi. 2. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. TIẾNG VIỆT: Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018 BÀI 16C: BÉ THẬT CHĂM NGOAN (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: A-HĐCB: + Bài 1: -Cho HS HĐ cặp đôi trong bàn,trước lớp nói về lợi ích của con ngỗng,dê,trâu,cừu,bò,thỏ. GV chốt: BT giúp em củng cố về ích lợi của một số con vật nuôi + Bài 2: -GV đọc bài Thời gian biểu – HS nghe ,theo dõi GV HD đọc Cho HS nối tiếp đọc + Bài 3: Cho HS đọc cặp đôi trước lớp.Chọn từ để nói thành câu + Bài 4: Cho HS HĐ cặp đôi trong bàn,trước lớp:hỏi đáp về thời gian biểu của bạn P.Thảo + Bài 5: GV hỏi: Thời gian biểu dùng để làm gì? *GV chốt: Thời gian biểu dùng để ghi lại lịch làm việc của cá nhân trong một ngày,một tuần hay một tháng.để người đó ghi nhớ và thực hiện theo B-HĐTH: +Bài 1:- Cho HS chơi tìm từ có vần ui/uy vào bảng con - GV nhận xét,tuyên dương 2.Củng cố,dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND bài học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 44: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO? (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy – học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 67 - 68 + Bài 1: HS làm vở ô li,nêu kết quả + Bài 2: HS nhẩm miệng kết quả +Bài 3: HS làm bảng lớp GV lưu ý thực hiện lần lượt từ trái sang phải cho đến kết quả cuối cùng + Bài 4: -Cho HS nêu cách tìm SBT,SH -Cho HS làm bảng con + Bài 5: Cho HS nhận diện,giải bài toán vào vở ô li. ? BT thuộc dạng toán gì?(dạng 100 trừ đi 1 số) 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại kiến thức bài học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TIẾNG VIỆT: Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 BÀI 16C : BÉ THẬT CHĂM NGOAN (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 98- 99 + Bài 2: GV đọc câu đó-HS giải nhanh +Bài 3: Cho HS viết vào vở lời giải câu đó + Bài 4:- Cho HS nói miệng về con vật nuôi mà em thích theo cặp trong bàn,trước lớp -GV nhận xét,chỉnh sửa + Bài 5: Cho HS viết vào vở đoạn văn * Lưu ý: nhắc HS cách trình bày khi viết 1đoạn văn + Bài 6: -Cho 1 số HS đọc bài viết trước lớp - Cho HS khác nhận xét -GV nhận xét,góp ý 2. Củng cố,dặn dò: GV lưu ý HS khi viết đoạn văn.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TOÁN: BÀI 45 : TÌM SỐ TRỪ 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: bảng con b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 70- 72 A-HĐCB: + Bài 1: HS chơi trò chơi theo HD của GV trên BC: ghép thành các phép tính: 10-7=3,10-3=7,15-6=9,15-9=6 + Bài 2: GV cho HS đọc cá nhân,trả lời trước lớp + Bài 3a: Cho HS đọc kĩ nội dung,nêu cách tìm số trừ b) Cho HS làm lần lượt ở bc,nêu cách tìm số trừ chưa biết 2.Củng cố,dặn dò: GV cho HS nhắc lại quy tắc tìm số trừ.GV nhận xét tiết,dặn về nhà LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Củng cố cho HS mẫu câu Ai/thế nào? Ai/làm gì? Qua đặt câu.Cách viết một đoạn văn về con vật nuôi trong gia đình qua thực hành II.Hoạt động dạy học: Bµi 1 : (6 ®iÓm) a. §Æt 3 c©u theo mÉu : “Ai / thÕ nµo?” VÝ dô : B¹n Nga rÊt ngoan. b. §Æt 3 c©u theo mÉu : “Ai / lµm g× ?” VÝ dô : B¹n Nga ®ang lµm bµi tËp to¸n. HS nói miệng trước lớp HS viết vở các câu em vừa nói Bµi 2 : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (3 – 5 c©u) t¶ vÒ mét con vËt nu«i trong gia ®×nh dùa theo c¸c c©u hái sau : (4 ®iÓm) Con vËt em t¶ lµ con g× ? H×nh d¸ng cña con vËt ®ã (l«ng mµu g× ,tai, ®Çu, d«i m¾t, ®u«i .. )nh thÕ nµo ? C¸c ho¹t ®éng cña con vËt ®ã nh thÕ nµo ? Em cã yªu con vËt ®ã kh«ng ? V× sao ? Cho HS nói miệng trước lớp Cho HS viết vở Luyện III.Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại kiến thức của mẫu câu Ai/thế nào? Ai/làm gì ? và cách viết đoạn văn về vật nuôi.GV nhận xét tiết,dặn dò. LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Củng cố cho HS cách tìm số bị trừ,số trừ,dạng toán 100 trừ đi một số ,ngày giờ qua thực hành. II.Hoạt động dạy học: Bµi 1 : T×m n, biÕt : (4 ®iÓm) n – 18 = 56 + 9 96 – n = 59 + 19 100 – n = 91 - 47 91 – n = 98 - 49 -HS nêu cách tìm SBT,ST,làm bảng con -GV nhận xét,tuyên dương Bµi 2 : Bµi to¸n (2 ®iÓm) Th¸ng thø nhÊt cöa hµng b¸n ®îc 48 lÝt dÇu. Th¸ng thø hai cöa hµng b¸n ®îc Ýt h¬n th¸ng thø nhÊt lµ 19 lÝt dÇu . Hái : Th¸ng thø hai cöa hµng b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu ? C¶ hai th¸ng cöa hµng b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu ? -Cho HS nhận diện,giải bài toán vào vở,bảng lớp Bµi 3 : Bµi to¸n (2 ®iÓm) S¬n ®i häc b¸n tró. Mçi ngµy S¬n ë trêng tõ 7 giê s¸ng ®Õn 4 giê chiÒu . Hái mçi ngµy S¬n häc ë trêng mÊy giê ? -Cho HS nhận diện,giải bài toán vào vở,bảng lớp Bµi 4 : §iÒn vµo chç trèng (2 ®iÓm) Ngµy Quèc tÕ lao ®éng 1 – 5 vµo ngµy thø s¸u . Hái : a. Còng ngµy thø s¸u tuÇn sau lµ ngµy .. b. Ngµy kØ niÖm chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ngµy 7 – 5 lµ ngµy thø c. Ngµy thµnh lËp §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh 15 – 5 lµ ngµy thø d. Ngµy kØ niÖm ngµy sinh nhËt B¸c 19 – 5 lµ ngµy thø -GV hỏi miệng,HS trả lời III.Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức bài học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà Híng dÉn tù häc I.Mục tiêu Học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng các bài tập . II. Nội dung: - Học sinh nêu các bài tập mà mình chưa hoàn thành - Học sinh hoàn thành các bài tập - GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh - Học sinh nêu những điều mà mình chưa hiểu- GV giải quyết thắc mắc GDTT : SINH HOẠT LỚP TUẦN 16 I. Mục tiêu: - HS thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần qua, nắm vững kế hoạch, biện pháp thực hiện trong tuần tới. - Giáo dục HS có tinh thần vươn lên trong học tập. Biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. II. Nội dung sinh hoạt 1. CTHĐTQ đánh giá hoạt động trong tuần qua: - Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. - Về học tập: Đi học chuyên cần. Học bài, làm bài đầy đủ. Tích cực phát biểu xây dựng bài. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm cao. - Về lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Vệ sinh trực nhật trong ngoài lớp hàng ngày sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chăm bón bồn hoa xanh tốt. - Về hoạt động Đội, Sao: Tham gia đầy đủ các giờ HĐTT, thể dục nhịp điệu, tập Eropic, chơi trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, sinh hoạt Sao, tập luyện nghiêm túc. Chấp hành tốt mọi nội quy cũng như mọi quy định. 2. Giáo viên triển khai kế hoạch - Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đoàn kết, thân ái với bạn bè, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác. - Học tập: Duy trì tốt việc đi học chuyên cần. Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, tìm hiểu bài mới trước khi đến lớp. Tích cực học bài. Giữ gìn sách vở, luyện chữ viết. Các bạn HSKG tham gia giúp đỡ các bạn HS trung bình, yếu hoàn thành bài tập. - Lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày tốt. - Hoạt động Đội, Sao: Thực hiện tốt các phong trào do Đội đề ra. Mặc đồng phục đúng quy định. Tích cực tham gia các trò chơi dân gian. 3. Tổng kết: GV tổng kết, nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 16 Lop 2_12502245.doc
Tài liệu liên quan