Giáo án Lớp 2 Tuần 19, 20 (P2)- Trường tiểu học Tứ Liên

Môn: Tiếng việt - luyện từ và câu

Tiết 20 : MRVT : Từ ngữ về thời tiết.

Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Dấu chấm, dấu chấm than.

 Ngày dạy : Thứ tư, / / 2018

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa

- Biết dùng các cụm từ Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ.thay cho cụm từ Khi nào để hỏi về thời điểm.

2.Kĩ năng: Điền đúng dấu câu vào đoạn văn.

3.Thái độ: Yêu thích môn học.

- GD HS KNS: KN hợp tác và giải quyết vấn đề, KN trình bày, KN lắng nghe tích cực.

II. Đồ dùng:

Giáo viên: bảng phụ; tranh ảnh 4 mùa.

 

doc47 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 19, 20 (P2)- Trường tiểu học Tứ Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ìm các tên riêng?Cách viết? - GV đọc từ khó: trái ngọt; tựu trường; chồi; nảy lộc ... - GV lưu ý HS cách trình bày bài - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm bài vào SGK - Giới thiệu 2 câu tục ngữ, giải nghĩa. - Yêu cầu hs đọc thầm lại bài + gạch vào SGK - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân - 1 hs lên bảng - Nx - 1,2 hs đọc lại bài. - Đọc yêu cầu - Đọc thầm + tìm - 4 hs lên bảng - Nx - 1,2 HS đọc lại các từ vừa tìm. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 19 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t: Thư trung thu Ngày dạy : Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ. - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu l/ n hoặc thanh hỏi / thanh ngã. 2.Kĩ năng: KN nghe viết . 3.Thỏi độ: Yờu thớch mụn học - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS nghe viết: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: Tìm và viết tên các vật bắt đầu bằng l/n *BT3a: Điền vào... Nặng/ lặng; no/ lo? 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ?Bài thơ nói lên điều gì? ?Có những từ xưng hô nào? ?Những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? - GV đọc từ khó: gìn giữ; xứng đáng; sức - GV lưu ý HS cách trình bày bài - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs quan sát tranh + viết từ ra bảng con ? Tranh vẽ những đồ vật nào? - Nhận xét, đánh giá + lưu ý hs phát âm đúng tên gọi các sự vật đó. - Yêu cầu hs làm vào SGK - Nhận xét, đánh giá. Lưu ý lại một số trường hợp chính tả quen thuộc - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS nghe viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân + 2 hs lên bảng - Nx - TL - 1,2 hs đọc lại - Đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân + 2 HS lên bảng – Nhận xét - 1,2 HS đọc lại bài. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Tiờ́t 39: Nghe – viờ́t: Gió Ngày dạy : Thứ ba, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, không mắc lỗi bài thơ Gió. Biết trình bày bài thơ 7 chữ với 2 khổ thơ - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x -> nhớ cách viết. 2.Kĩ năng: KN nghe viết. 3.Thỏi độ :Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS tập chép: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2a: s/x? Hoa s..; ....kẽ. *BT3a: Tìm từ 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ? Hãy nêu những ý thích và hoạt động của gió? ?Bài viết có mấy khổ thơ, mỗi khổ có mấy câu, mỗi câu có mấy chữ? ?Những chữ nào bắt đầu bằng r, gi, d? - GV đọc từ khó: rủ; diều; trèo... - GV lưu ý HS cách trình bày bài + từng câu thơ. - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm bài vào SGK - Yêu cầu hs đọc thầm + giải đố vào bảng con - Nx - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân - 1 hs lên bảng - Nx - 1,2 hs đọc lại bài. - Đọc yêu cầu - 2 hs lên bảng - Nx - 1,2 HS đọc lại các từ vừa tìm. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t: Mưa bóng mõy Ngày dạy : Thứ sáu , / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x -> nhớ cách viết. 2.Kĩ năng: KN nghe viết. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS tập chép: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: - sương/ xương: ..mù; cây ...rồng 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ? Mưa bóng mây có đặc điểm gì? - Yêu cầu hs gạch chân những chữ nào có vần ươi, ươt, oang, oay. - GV đọc từ khó: che trang vở; làm nũng... - GV lưu ý HS cách trình bày bài + từng câu thơ. - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm bài vào SGK - Lưu ý lại các trường hợp - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - Gạch vào SGK + 1 hs lên bảng – Nhận xét. - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân - 3 hs lên bảng - Nx - 1,2 hs đọc lại bài. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu học Tứ Liên tuần 19 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Kể chuyện Tiết 19 : Chuyợ̀n bụ́n mùa Ngày dạy: Thứ tư, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giỳp HS: - Dựa vào tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 1 và toàn bộ nội dung câu chuyện một cách tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung - Dựng lại được câu chuyện theo các vai: người dẫn chuyện, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bà Đất. 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng kể chuyện. - Tập trung lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời của bạn 3. Thỏi độ:Yờu thớch mụn học GD HS KNS: KN trỡnh bày, KN tư duy sỏng tạo. II. Đồ dùng: vGiáo viên: tranh phóng to; dụng cụ sắm vai... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn kể chuyện: *Dựa vào tranh kể lại đoạn 1: * Kể chuyện trong nhóm * Kể chuyện trước lớp * Kể lại toàn bộ câu chuyện *Dựng lại câu chuyện theo các vai 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét khả năng kể chuyện của hs qua HKI... - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs dựa vào tranh + lời gợi ý kể lại đoạn theo N4 ? Trong khi 4 nàng tiên mải chuyện trò, ai đã xuất hiện? ? Bà Đất nói gì? - Yêu cầu hs kể đoạn 2 - Yêu cầu hs kể toàn bộ câu chuyện ? Chuyện có những nhân vật nào? - Yêu cầu hs phân vai dựng lại câu chuyện ? Câu chuyện giúp con hiểu điều gì? - GV nhận xét, đánh giá - Nhận xét tiết học - HS nói tên câu chuyện đã học trong HK1 mà em thích - Đọc yêu cầu - 1,2 hs chỉ tranh + nêu nội dung + tên các nhân vật - Làm việc N4 - 1,2 nhóm lên kể + 1,2 hs thi kể Đ1 - Nhận xét - TL - 1,2 hs kể - 1,2 hs kể - Nhận xét - 2,3 hs thi kể - Nx - TL - Tập kể N6 - 2,3 nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện - nx - 1 nhóm HSG dựng lại câu chuyện - TL Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu học Tứ Liên tuần 20 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Kể chuyện Tiết 20 : ễng Mạnh thắng Thõ̀n Gió Ngày dạy: Thứ tư, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự, nội dung câu chuyện -> Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự. - HSK-G kể lại được toàn bộ câu chuyện, đặt được tên khác cho câu chuyện. 2. Kĩ năng: - Rốn kĩ năng kể chuyện. - Tập trung lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp đợc lời của bạn 3. Thỏi độ:Yờu thớch mụn học GD HS KNS: KN trỡnh bày, KN tư duy sỏng tạo. II. Đồ dùng: vGiáo viên: tranh phóng to. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 30p 5p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: Chuyện bốn mùa 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn kể chuyện: * BT 1,2 : Xếp lại các tranh theo đúng trình tự. Kể lại toàn bộ câu chuyện * Kể chuyện trong nhóm * Kể chuyện trước lớp * BT 3: Đặt tên khác cho câu chuyện 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét, đánh giá - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs nhớ lại nội dung bài sắp xếp lại các tranh cho đúng với diễn biến câu chuyện - Yêu cầu hs nhìn tranh nêu lại các sự việc - Yêu cầu hs kể lại từng đoạn -> toàn bộ câu chuyện theo N4 ? Câu chuyện giúp con hiểu điều gì? ? Hãy đặt cho câu chuyện 1 tên khác? -> Chốt 1 vài tên # (VD: Ông Mạnh và thần Gió....) - Nhận xét tiết học - DD: Tập kể lại câu chuyện nhiều lần.... - 5 hs đóng vai dựng lại câu chuyện - Đọc yêu cầu - 1,2 hs chỉ tranh + nêu nội dung + tên các nhân vật - Làm việc N2 - 1 hs lên bảng - Nx - 1 HSG trả lời - Làm việc N4 - 1,2 nhóm lên kể nối tiếp - Nhận xét - 2,3 HSG thi kể toàn bộ câu chuyện - nhận xét - TL - 3,4 hs nêu - nx Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên Tuần 19 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn: Tiếng việt - luyện từ và câu Tiết 19 : MRVT :Từ ngữ vờ̀ các mùa. Đặt và trả lời cõu hỏi Khi nào? Ngày dạy : Thứ tư, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết gọi tên các tháng trong năm. - Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào? 2. Kĩ năng: Đặt cõu hỏi 3. Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề, KN trỡnh bày, KN lắng nghe tớch cực. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bảng phụ;lịch; tranh ảnh 4 mùa... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 8p 15p 8p 1p 1.KTBC: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn làm BT: * Bài tập 1: Kể tên các tháng trong năm Bài tập 2: Xếp các ý vào bảng cho đúng lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa * Bài tập 3: TLCH - Khi nào HS được nghỉ hè? - Khi nào HS tựu trường? 3. Củng cố, dặn dò: - KT sự chuẩn bị bài của hs, nhắc nhở ý thức học tập trong HKII - Nêu mục đích, yêu cầu - Yêu cầu hs dùng lịch + vốn hiểu biết thực tế trao đổi N2 ? Mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào? Kết thúc vào tháng nào? ? Thích mùa nào? tháng nào?... - GV nhận xét; lưu ý khoảng tg giao mùa -> nhắc nhở giữ gìn sức khỏe - Giới thiệu bảng 4 mùa. - Lưu ý: mỗi ý a, b, c, d nói về điều hay của mỗi mùa -> xếp mỗi ý đó vào bảng cho đúng lời của bà Đất - Yêu cầu hs giải thích sự lựa chọn -> Chốt bài làm đúng. - Gắn tranh minh họa 4 mùa yêu cầu hs xếp đúng vào từng mùa và giải thích lí do lựa chọn. ?Khi nào HS được nghỉ hè? ? Các câu hỏi này có điểm gì giống nhau? -> Giới thiệu câu hỏi Khi nào? - hỏi về tg, thời điểm.. - Yêu cầu hs hỏi đáp N2 - Lưu ý: câu hỏi khi nào? có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu. - Yêu cầu hs lấy thêm VD về câu hỏi này - Tác dụng? - Nhận xét tiết học - DD: tập đặt + TLCH Khi nào? - 1 HS đọc yêu cầu - HS trao đổi nhóm 2, thực hiện yêu cầu của bài tập - 1,2 hs trình bày - nx - TL - Nhận xét. - 2,3 hs TL - 1 HS đọc yêu cầu + nd - 1 hs đọc - TLN2 -> Làm bài vào vở + 1 HS lên bảng làm bài - Nhận xét. - 1 HSG giải thích - nx - 1 HSG lên bảng. -1 HS đọc yêu cầu - TL - TL - Làm việc N2 - 3, 4 nhóm hỏi đáp. - 1,2 hs nêu VD + TL Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên Tuần 20 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn: Tiếng việt - luyện từ và câu Tiết 20 : MRVT : Từ ngữ vờ̀ thời tiờ́t. Đặt và trả lời cõu hỏi Khi nào? Dṍu chṍm, dṍu chṍm than. Ngày dạy : Thứ tư, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa - Biết dùng các cụm từ Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...thay cho cụm từ Khi nào để hỏi về thời điểm. 2.Kĩ năng: Điền đúng dấu câu vào đoạn văn. 3.Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề, KN trỡnh bày, KN lắng nghe tớch cực. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bảng phụ; tranh ảnh 4 mùa... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 15p 9p 6p 1p 1.KTBC: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn làm BT: * Bài tập 1: Chọn từ thích hợp chỉ thời tiết từng mùa *Bài tập 2: Thay cụm từ Khi nào bằng các cụm từ khác * Bài tập 3: Điền dấu chấm/ chấm than? 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs chữa bài 2 - Yêu cầu hs chữa bài 1,3 - Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích, yêu cầu - Giải thích một số từ khó: mưa phùn gió bấc, oi nồng. ? Mùa nào có thời tiết nóng bức? - Yêu cầu hs TLN2 và làm bài vào vở. - Yêu cầu hs giải thích lí do chọn từ. (?Đó là những từ chỉ gì?) -> Chốt bài làm đúng -> đặc điểm đặc trưng của mỗi mùa. ? Vào những ngày mưa phùn gió bấc / nóng bức cần làm gì để giữ gìn sức khỏe? (Liên hệ thời điểm hiện tại) - Hướng dẫn mẫu câu a. - Yêu cầu hs TLN2 (Yêu cầu hs TL 1 vài câu hỏi) ->KL: Khi nào = bao giờ, lúc nào...-> hỏi về thời gian Mấy giờ, tháng mấy-> hỏi về thời điểm (phạm vi hẹp) - Yêu cầu hs làm vào SGK - Yêu cầu hs giải thích lí do điền dấu -> KL: Cuối những câu biểu lộ cảm xúc hoặc yêu cầu... dùng dấu chấm than. - Lưu ý khi đọc những câu đó + yêu cầu hs đọc lại đoạn văn. - Nhận xét tiết học - DD: tập đặt + TLCH Khi nào?Bao giờ? Lúc nào?... - 2 hs lên bảng - 2,3 hs chữa miệng - Nx - 1 HS đọc yêu cầu - 1 hs đọc các từ ngữ đề bài cho. - TL (mùa hè) - TLN2 -> Cá nhân làm vở. - 1,2 hs lên bảng -> Giải thích - Nx - 2,3 hs TL - 1 HS đọc yêu cầu + nd - Làm việc N2 - 4,5 hs nêu câu hỏi - Nx (TL) -1 HS đọc yêu cầu - 1 hs đọc đoạn văn - Làm việc cá nhân - 1 hs lên bảng - Nx -> Giải thích - Nx - 1,2 hs đọc Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ liên Tuần 20 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Làm Văn Tả ngắn vờ̀ bụ́n mùa Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết tả về bốn mựa 2. Kĩ năng: - Đọc và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn. - Dựa vào gợi ý, viết được đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu) về mùa hè. 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học, thờm yờu cỏc mựa - GD HS KNS: KN giao tiếp và lắng nghe tớch cực. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bút dạ, bảng nhóm, tranh ảnh về mùa hè... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-4p 10p 20p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) GTB: b) Hướng dẫn làm bài tập * BT1: Đọc đoạn văn rồi TLCH * BT2: Viết đoạn văn về mùa hè 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs chữa bài 1,2 tiết trước - Nhận xét, đánh giá. - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học - Yêu cầu hs TLN2 gạch vào SGK -> GV khẳng định lại những dấu hiệu báo mùa xuân đến -> Sự tươi mới, sức sống của vạn vật khi mùa xuân về -> Sự quan sát tinh tế của tác giả. - Gạch chân từ trọng tâm ? Biết những gì về mùa hè? -> Gắn tranh MH - Gắn gợi ý. - Yêu cầu hs tập nói theo N2 - Lưu ý khi viết: câu văn ngắn gọn, cuối câu có dấu chấm, sau dấu chấm viết hoa. - GV nhận xét, đánh giá. ? Nêu đặc điểm đặc trưng của mùa xuân, mùa hè? ? Thích mùa nào? Vì sao? - GV nhận xét tiết học - DD: Viết lại bài văn cho hay hơn - 2 hs lên bảng – Nx - 1HS đọc yêu cầu - 1 HS đọc đoạn văn + 1 hs đọc câu hỏi - TLN2 - 2,3 hs trả lời – Nx, bổ sung. - 1 hs đọc lại đoạn văn - 1 HS đọc yêu cầu - TL - 1 hs đọc - Trao đổi N2 - 1,2 hs dựa vào gợi ý trình bày – Nhận xét - Viết bài vào vở. - 3,4 hs đọc bài làm - Nx - 1,2 HSG trả lời - 1,2 hs TL Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ liên Tuần 19 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn Tiếng Việt - Tập Làm Văn Đáp lời chào, lời tự giới thiợ̀u Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu khi nào cần đỏp lời chào , lời tự giới thiệu 2. Kĩ năng: - Biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản. - Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp và lắng nghe tớch cực. II. Đồ dùng: vGiáo viên: bút dạ, bảng nhóm, tranh minh hoạ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1p 8p 8p 18p 2p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) GTB: b) Hướng dẫn làm bài tập * BT1: Đáp lại thế nào? * BT2: Nói tn khi có người lạ đến nhà.... * BT3: Viết lời đáp 3. Củng cố, dặn dò: - KT sự chuẩn bị của HS - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học ? Tranh vẽ gì? ? Chị phụ trách nói gì? ? Mỗi lời nói của chị phụ trách dùng để làm gì? - Yêu cầu hs TLN2 thể hiện lời chào + đáp. - Lưu ý ngữ điệu nói -> thái độ lịch sự, vui vẻ. ? Khi nào cần nói lời chào; lời tự giới thiệu? - Yêu cầu hs TLN2 - Lưu ý: giữ thái độ lịch sự nhưng cần đề phòng kẻ gian khi bố mẹ không có nhà. - Yêu cầu hs TLN2 thể hiện lại nội dung đoạn hội thoại. - GV nhận xét, đánh giá. ? Khi nào cần nói lời chào, lời giới thiệu? ? Khi nói những lời đó cần chú ý thái độ tn? ? Khi có người lạ đến nhà cần làm gì? - GV nhận xét tiết học - DD: Thực hiện bài học - 1HS đọc yêu cầu - TL - 1,2 hs đọc lại lời trong tranh - TL (Lời 1: Chào; lời 2: giới thiệu) - Làm việc N2 - 2,3 nhóm trình bày – Nx - TL - 1 HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm. - Trao đổi N2 - 3,4 hs TL – Nhận xét - 1 HS đọc yêu cầu - 1,2 hs đọc nội dung - TLN2 -> Cả lớp làm bài vào vở - 2, 3 HS làm vào bảng nhóm – Nx - 1,2 cặp hs trình bày hội thoại. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu học tứ liên Tuần 19 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Chữ hoa P Ngày dạy: Thứ ba , 10 / 1 / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết viết chữ hoa P theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết cụm từ ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn” cỡ nhỏ; chữ viết đúng cỡ, đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định. 2.Kĩ năng :Rèn kỹ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày II.Đồ dùng: vGiáo viên: mẫu chữ hoa, bảng phụ vHọc sinh: VTV III.các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 8p 7p 15p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hớng dẫn viết chữ hoa * Quan sát và nhận xét chữ P hoa * Hướng dẫn cách viết * Hướng dẫn Hs viết bảng con c) Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng * Giới thiệu cụm từ ứng dụng * Hướng dẫn Hs quan sát và nhận xét: *Hướng dẫn viết chữ "Phong " vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: e) Chấm, chữa bài 3. Củng cố, dặn dò: - Gv kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Nêu mục đích, yêu cầu - Gv giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét chữ: Cao 5 li Gồm 2 nét : lượn dọc; cong trái kết hợp cong phải... - Gv viết mẫu và nhắc lại cách viết - Gv nhận xét, uốn nắn, có thể nhắc lại quy trình để Hs viết đúng - Giới thiệu tranh 1 vài cảnh đẹp.. - Lưu ý nét nối: o -> ng -> Viết mẫu - Gv nhận xét, uốn nắn. Lưu ý lại cách viết đúng - Gv theo dõi giúp các Hs yếu viết đúng quy trình, hình dáng và nội dung... - Gv chấm 1 số bài. Nhận xét. - Gv nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những Hs viết đẹp - Theo dõi - Theo dõi - Hs tập viết vào bảng con chữ P 2, 3 lượt - Hs đọc câu ƯD “Phong cảnh hấp dẫn” - Hs nêu nghĩa: phong cảnh đẹp, nên thơ, thu hút khách du lịch - Theo dõi - 2 Hs lên bảng. Cả lớp viết bảng con 2, 3 lợt - HS viết vở Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu học tứ liên Tuần 20 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Tiết 20 : Chữ hoa Q Ngày dạy: Thứ ba, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết viết chữ hoa Q theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết cụm từ ứng dụng “Quê hương tươi đẹp” cỡ nhỏ; chữ viết đúng cỡ, đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định. 2.Kĩ năng :Rèn kỹ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày II.Đồ dùng: vGiáo viên: mẫu chữ hoa, bảng phụ vHọc sinh: VTV III.các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 8p 7p 15p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn viết chữ hoa * Quan sát và nhận xét chữ Q hoa * Hướng dẫn cách viết * Hướng dẫn Hs viết bảng con c) Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng * Giới thiệu cụm từ ứng dụng * Hướng dẫn Hs quan sát và nhận xét: *Hướng dẫn viết chữ "Quê " vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: e) Chấm, chữa bài 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs viết: P ; Phong cảnh. - Nhận xét, đánh giá - Nêu mục đích, yêu cầu - Gv giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét chữ: Cao 5 li Gồm 2 nét : cong kín; lượn ngang - Gv viết mẫu và nhắc lại cách viết - Gv nhận xét, uốn nắn, có thể nhắc lại quy trình để Hs viết đúng - Giới thiệu tranh 1 vài cảnh đẹp.. - Độ cao cỏc con chữ, k/c giũa cỏc chữ? - Lưu ý nét nối: u -> ê -> Viết mẫu - Gv nhận xét, uốn nắn. Lưu ý lại cách viết đúng - Gv theo dõi giúp các Hs yếu viết đúng quy trình, hình dáng và nội dung... - Gv chấm 1 số bài. Nhận xét. - Gv nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những Hs viết đẹp - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con - Theo dõi - Theo dõi - Hs tập viết vào bảng con chữ Q 2, 3 lượt - Hs đọc câu ƯD “Quê hương tươi đẹp” - Hs nêu nghĩa: ca ngợi vẻ đẹp của quê hương - q/s - TL - Theo dõi - 2 Hs lên bảng. Cả lớp viết bảng con 2, 3 lượt - HS viết vở Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu Học tứ liên Tuần 19 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: đạo đức Tiờ́t 19: Trả lại của rơi Ngày dạy : Thứ tư , / /2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: HS hiểu nhặt đợc của rơi cần tìm cách trả lại - Trả lại của rơi là thật thà, sẽ đợc mọi ngời quý trọng 2.Kĩ năng: giải quyết vấn đề trong tỡnh huống nhặt được của rơi. 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học, thớch làm việc tốt - GD HS KNS: KN xỏc định giỏ trị bản thõn, KN II. Đồ dùng : vGiáo viên: - Tranh, ảnh cho các HĐ1 (tiết 1). - Thẻ ý kiến vHọc sinh: VBT III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 15p 8p 9p 1p 1. KTBC: 2. Bài mới: a) Hoạt động 1: Thảo luận, phân tích tình huống * Mục tiêu: Giúp HS biết ra quyết định đúng khi nhặt đợc của rơi b) Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ * Mục tiêu: Giúp HS biết bày tỏ thái độ của mình trớc những ý kiến có liên quan đến việc nhặt đợc của rơi c) Hoạt động 3: Liên hệ * Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học cho HS 3. Củng cố, dặn dò: - KT sự chuẩn bị của hs ? Chọn cách giải quyết nào?Vì sao? - GV kết luận: khi nhặt đợc của rơi, cần tìm cách trả lại cho ngời mất. Điều đó sẽ mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình GV kết luận: ý kiến a, c là đúng. Các ý kiến b, d, đ là sai - Tổ chức cho hs nghe đĩa nhạc “Bà còng” ?Bạn Tôm, Tép trong bài có ngoan không?Vì sao? - GV kết luận: bạn Tôm, Tép nhặt đợc của rơi trả loại ngời mất là thật thà, đợc mọi ngời yêu quý - Yêu cầu hs liên hệ bản th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 19 CHUYEN BON MUA....doc