Giáo án lớp 4 tuần 24 môn Toán -Tiết 116 đến tiết 120

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS nhận biết phép trừ 2 phân số cùng mẫu số .

 2 . Kỹ năng :

 - HS biết trừ 2 phân số cùng mẫu số .

 3 . Thái độ :

 - Rèn HS tính chính xác , cẩn thận , óc suy lụân .

II . CHUẨN BỊ :

· GV :Băng giấy lớn ; bảng phụ .

· HS : băng giấy ; bảng con ; SGK ;VBT .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 24 môn Toán -Tiết 116 đến tiết 120, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 116: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Củng cố về phép cộng hai phân số , cộng một số tự nhiên với phân số . Nhận biết tính chất kết hợp và bước đầu biết vận dụng . 2 . Kĩ năng : - Thực hiện được phép cộng 2 phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng 1 phân số với số tự nhiên. 3 . Thái dộ : - Rèn tính chính xác , cẩn thận , óc suy lụân . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK , SGV , bảng phụ . HS : SGK , VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập - Yêu cầu HS làm bảng con : + ; + - GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới :Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 , 2/ 128 Mục tiêu :Giúp HS củng cố kĩ năng cộng phân số với các trường hợp khác nhau : biết cộng PS với số tự nhiên , nhận biết tính chất kết hợp và bước đầu biết vận dụng . Bài 1 : - Cho HS nêu yêu cầu , cách làm và tự làm bài . - GV gợi ý để HS viết số tự nhiên dưới dạng PS có cùng mẫu số với mẫu số của PS đang có . - GV cho HS nhận xét , chốt kết quả đúng , sửa bài. Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3. - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV cùng lớp nhận xét . - GV nhận xét một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu :Củng cố các kiến thức vừa học . - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép cộng PS cùng mẫu số , khác mẫu số. - Giáo dục HS cẩn thận khi tính. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài: Phép trừ phân số . - Hát - HS làm bảng con. - 2 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc yêu cầu bài 1 / 128 . - HS nêu cách làm . - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bài vào bảng phụ . - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 3. - HS làm vở , trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp – cá nhân - 2 HS nhắc lại quy tắc. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Trực quan Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 117 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS nhận biết phép trừ 2 phân số cùng mẫu số . 2 . Kỹ năng : - HS biết trừ 2 phân số cùng mẫu số . 3 . Thái độ : - Rèn HS tính chính xác , cẩn thận , óc suy lụân . II . CHUẨN BỊ : GV :Băng giấy lớn ; bảng phụ . HS : băng giấy ; bảng con ; SGK ;VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập - Yêu cầu HS làm bảng con. - Yêu cầu HS nêu quy tắc phép cộng phân số. - GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới : Phép trừ phân số - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Xây dựng kiến thức : Giới thiệu phép trừ hai phân số cùng mẫu số Mục tiêu : Giúp HS biết trừ hai phân số cùng mẫu số a / Hướng dẫn HS thực hành trên băng giấy : - GV cho HS lấy 2 băng giấy đã chuẩn bị , dùng thước chia băng giấy ra làm 6 phần bằng nhau. - GV hướng dẫn tuần tự như SGV. b / Hình thành phép trừ 2 phân số : - GV gợi ý HS viết lại phép trừ và bước tính theo kết quả và nhận xét vừa nêu . - Yêu cầu HS nhận xét hiệu hai phân số ? - GV dẫn ý giới thiệu cách trừ hai phân số cùng mẫu số . - Gợi ý HS nêu cách kiểm tra phép trừ . Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : Aùp dụng kiến thức đã học để làm bài tập . Bài 1 : - Cho HS nêu yêu cầu , cách làm và tự làm bài . - GV lần lượt gọi mỗi HS lên bảng làm 1 bài . - GV cho HS nhận xét , chốt kết quả đúng , sửa bài . Bài 2: a,b - GV tiến hành như bài 1 . à Lưu ý HS yêu cầu bài : Rút gọn rồi tính . - GV chốt kết quả đúng . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Yêu cầu HS nêu lại các quy tắc trừ PS - Động viên HS nêu những vướng mắc trong quá trình làm bài , giải đáp - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Phép trừ phân số ( tt ) . - Hát - Lớp thực hiện theo yêu cầu . - 2 HS nêu quy tắc phép cộng phân số . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động cá nhân – Lớp - HS thao tác cùng giáo viên, trả lời. - HS thực hiện theo yêu cầu. -HS quan sát. Hoạt động nhóm – lớp - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 1 . - 1 HS nêu cách làm . Lớp làm bài vào vở. - HS lên bảng làm bài. - Lớp nhận xét - sửa bài. - HS làm bài cá nhân, sửa bài ( như bài 1) - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS phát biểu quy tắc . Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Trực quan Thực hành Trình bày Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 118 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ ( t.t ) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS nhận biết phép trừ 2 phân số khác mẫu số . 2 . Kỹ năng : - HS biết trừ 2 phân số khác mẫu số . 3 . Thái độ : - Rèn HS tính chính xác , cẩn thận , óc suy lụân . II . CHUẨN BỊ : GV :Băng giấy lớn ; bảng phụ . HS : băng giấy ; bảng con ; SGK ;VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 12 phút 18 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : - Yêu cầu HS làm bảng con : - = ? - = ? - Yêu cầu HS nêu quy tắc . - GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới :Phép trừ hai phân số (tt) - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Xây dựng kiến thức. a / Giới thiệu phép trừ hai phân số khác mẫu số Mục tiêu : Giúp HS biết trừ hai phân số khác mẫu số . - GV nêu Ví dụ trong SGK dưới dạng bài toán và nêu câu hỏi : - Muốn tính số đường còn lại ta làm thế nào ? - GV gợi ý HS dựa vào cách thực hiện phép cộng hai phân số để tính. - Cho HS nhận xét cách tính . - GV chốt , giới thiệu cách trừ hai phân số khác mẫu số . - GV chốt ý. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết áp dụng kiến thức đã học để làm bài tập . Bài 1 : - GV cho HS nêu yêu cầu , cách làm và tự làm bài - GV lần lượt gọi mỗi HS lên bảng làm 1 bài . - GV cho HS nhận xét , chốt kết quả đúng , sửa bài . Bài 3 : - GV cho HS nêu yêu cầu , tóm tắt , thảo luận cách làm và tự làm bài . - GV gọi 1 HS lên làm bài vào bảng phụ . - GV cho HS nhận xét , chốt kết quả đúng , sửa bài . - GV chấm, nhận xét một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu :Củng cố kiến thức vừa học - Gọi HS nêu lại các quy tắc đã học về phép trừ PS . - Động viên HS nêu những vướng mắc khi làm bài. - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Về xem lại bài . - Chuẩn bị : Luyện tập . - Hát . - Lớp làm bảng con . - 2 HS nêu quy tắc . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động cá nhân - HS đọc ví dụ và trả lời - HS phát biểu . - Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ. Hoạt động lớp – nhóm - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 1 . - HS nêu cách làm - Lớp làm bài vào vở . - 1 HS lên bảng, lớp nhận xét , sửa bài - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 3 . - HS nêu cách làm. Lớp làm vào vở . - 1 HS lên bảng, lớp nhận xét , sửa bài. Hoạt động lớp - 2 HS phát biểu. - HS nêu. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Thảo luận Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2017 TIN HỌC GV bộ môn MỸ THUẬT TIẾT 24 : VẼ TRANG TRÍ : TÌM HIỂU VỀ CHỮ NÉT ĐỀU GV bộ môn TOÁN TIẾT 119 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố kiến thức về phép trừ hai phân số , trừ một số tự nhiên cho một phân số, và vận dụng giải toán . 2 . Kỹ năng : - HS thực hiện được phép trừ hai phân số, trừ một số tự nhiên cho một phân số, trừ một phân số cho số tự nhiên. 3 . Thái độ : - Rèn HS tính chính xác , cẩn thận , óc suy lụân . II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 20 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Phép trừ PS ( tt ) - Yêu cầu HS làm bảng con : - = ? - = ? - Yêu cầu HS nêu quy tắc phép trừ phân số . - GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới : Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 , 2, 3 Mục tiêu : Giúp HS củng cố kĩ năng trừ phân số ở các trừơng hợp Bài 1: - GV cho HS nêu yêu cầu , nhận biết phép trừ PS cùng mẫu số , cách làm và tự làm bài . - GV cho HS nhận xét , chốt kết quả đúng , sửa bài Bài 2: a,b,c - GV cho HS nêu yêu cầu , cách làm và tự làm bài . - GV gợi ý để HS nhận biết các phép tính thuộc trường hợp quy đồng mẫu số khi MS lớn chia hết cho MS bé . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng Bài 3 : - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm; mỗi nhóm tính 1 bài theo yêu cầu bài , trình bày vào bảng rời , gắn bảng . - GV cùng lớp nhận xét - GV chốt cho HS nêu cách trừ số tự nhiên cho PS và ngược lại . - GV chấm, nhận xét một số vở . Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép cộng PS cùng mẫu số , khác mẫu số . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Về xem lại bài . - Chuẩn bị : Luyện tập chung . - Hát . - HS làm bảng con . - 2 HS nêu quy tắc . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 1 . - HS nêu cách làm .HS làm vào vở - 1 HS lên bảng , mỗi em làm 1 bài - Lớp nhận xét , sửa bài . - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 2 . - 1 HS nêu cách làm.HS làm vào vở - HS sửa bài , lớp nhận xét bổ sung - 1 HS đọc yêu cầu đề bài 3 . - HS làm việc theo nhóm , cử đại diện trình bày . - Lớp nhận xét , sửa bài . - HS phát biểu , lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - 2 HS nhắc lại quy tắc . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Trực quan Thảo luận Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 120 : LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Rèn kỹ năng cộng và trừ hai phân số. - Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số. 2 . Kỹ năng : - Thực hiện được cộng, trừ hai phân số; Cộng (trừ) một số tự nhiên với (cho) một phân số; cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên. 3 . Thái độ : - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận cho HS. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK, bảng phụ, các ví dụ. HS : Vở , SGK , bảng con. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Luyện tập - Tính - Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? - GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới :Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Lớp hát - HS làm bảng con . - 2 HS nêu quy tắc . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Kiểm tra Hỏi đáp 25 phút 4 phút 1 phút Hoạt động1 : Luyện tập Mục tiêu : Rèn kỹ năng cộng và trừ phân số. Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số. Bài 1: b,c - Yêu cầu HS đọc bài 1 . - GV gọi 4 HS lên bảng lên bảng, lớp làm vào vở. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài 2 : b,c - Yêu cầu HS đọc bài 2 . - GV hướng dẫn HS tương tự bài 1 . - GV nhận xét – chốt kết quảđúng . Bài 3 : - Đề bài yêu cầu ta làm gì ? - GV gọi 3 HS lên bảng lên bảng, lớp làm vào vở. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm, nhận xét một số vở . Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Trò chơi : Giành chiến thắng . - Tính bằng cách thuận tiện nhất : - GV nhận xét – tuyên dương 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài : Phép nhân phân số. Hoạt động lớp Nhắc lại - 1 HS đọc bài 1 , - HS làm vở , 4 HS làm bảng phụ. - HS trình bày bài làm. - Lớp nhận xét . - 1 HS đọc bài 2 . - HS làm vở . - Lớp nhận xét . - Tìm thành phần chưa biết . - HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ. - HS trình bày bài làm. - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS nghe hướng dẫn cách chơi. - HS thi đua làm bảng con. Trực quan Hỏi đáp Thực hành Trực quan Thực hành Hỏi đáp Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc