Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Lịch sử - Tiết 9: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Ôn tập

- Em hãy nêu tên hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử nước ta ? Mỗi giai đoạn bắt đầu từ năm nào đến năm nào ?

- Khởi nghĩa HBT nổ ra vào thời gian nào và có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ?

- Em hãy kể sơ lược chiến thắng Bạch Đằng và cho biết ý nghĩa ?

- GV nhận xét – Cho điểm .

3.Bài mới : ĐBL dẹp loạn 12 sứ quân.

- GV giới thiệu, ghi tựa.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 3373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Lịch sử - Tiết 9: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ TIẾT 9 : ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: HS nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: + Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi day chia cắt đất nước. + Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 2 . Kĩ năng: HS nắm được sự ra đời của đất nước Đại Cồ Việt và tên tuổi, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh. 3 . Thái độ: Giáo dục HS tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. II.CHUẨN BỊ: GV : Tranh về quê hương đất nước .Bảng so sánh tình hình đất nước trước và sau khi được thống I. HS : SGK ,tìm đọc truyện về Đinh Bộ Lĩnh . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 10 phút 7 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Ôn tập - Em hãy nêu tên hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử nước ta ? Mỗi giai đoạn bắt đầu từ năm nào đến năm nào ? - Khởi nghĩa HBT nổ ra vào thời gian nào và có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ? - Em hãy kể sơ lược chiến thắng Bạch Đằng và cho biết ý nghĩa ? - GV nhận xét – Cho điểm . 3.øBài mới : ĐBL dẹp loạn 12 sứ quân. - GV giới thiệu, ghi tựa. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất . Mục tiêu : HS biết sau khi Ngô Quyền mất , đất nước rơi vào cảnh loạn lạc , nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên . - Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất? à GV kết luận. Hoạt động2: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Mục tiêu : HS biết ĐBL đã có công thống nhất đất nước , lập nên nhà Đinh . - GV yêu cầu thảo luận nhóm 4 . + Em biết gì về con người Đinh Bộ Lĩnh + Ông đã có công gì? + Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? GV giải thích các từ . à GV kết luận. Hoạt động 3: Lập bảng so sánh Mục tiêu : HS biết lập bảng so sánh tình hình đất nước trước và sau khi thống nhất . GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình đất nước trước và sau khi được thống nhất. GV nhận xét. Giáo dục KNS. Hoạt động 3 : Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lĩnh mà các em sưu tầm được . Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - Về nhà học phần ghi nhớ . - Chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) - Hát . - Giai đoạn 1 : Buổi đầu dựng nước và giữ nước bắt đầu lhoảng 700 TCN đến năm 179 TCN . Giai đoạn 2 : Hơn 1000 năm đấu tranh năm 938 . - Cuộc khởi nghĩa HBT nổ ra vào mùa xuân năm 40 tán loạn . Sau hơn hai thế kỉ . độc lập . - Quân Nam Hán đến của sông .không lùi được . Chiến thắng Bạch Đằng và việc xưng vương dân tộc . - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - Sau khi Ngô Quyền mất , triều đình lục đục tranh nhau ngai vàng . Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy , chia cắt đất nước làm 12 vùng đánh nhau liên miên . Dân chúng phải đổ máu vô ích , ruộng đồng bị tàn phá , còn quân thù thì lăm le ngoài bờ cõi . Hoạt động nhóm HS thảo luận theo nhóm Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình, truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã có chí lớn . Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng lực lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn. - Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình . - HS lắng nghe . Hoạt động nhóm HS làm việc theo nhóm . Đại diện nhóm thông báo kết quả làm việc của nhóm . HS trình bày kết quả . Hoạt động lớp - Đại diện mỗi tổ kể chuyện . - Lớp nhận xét . Kiểm tra Động não Trình bày Giảng giải Thảo luận Trình bày Giảng giải Thảo luận Khăn PB Trình bày HCM Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLICH SU(1).doc