Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Toán - Tiết 41 đến tiết 45

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức : Giúp HS :

- Bằng thước đo và ê ke, HS biết vẽ hình chữ nhật, hình vuông theo độ dài hai cạnh cho trước.

 2 . Kỹ năng :

 - HS biết sử dụng thước kẻ và ê ke để vẽ được hình chữ nhật, hình vuông biết độ dài hai cạnh cho trước .

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS tính cẩn thận vàsự chính xác của toán học .

II . CHUẨN BỊ:

· GV : Thước thẳng và ê ke .

· HS : Vở toán , thước kẻ và ê ke .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc12 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Toán - Tiết 41 đến tiết 45, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 41 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: Giúp HS - Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc. 2 . Kĩ năng: - Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS sự chính xác , cẩn thận , ham thích học toán . II . CHUẨN BỊ: GV : Ê ke . HS : Ê ke , vở toán , SGK . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Góc nhọn – góc tù – góc bẹt. GV yêu cầu HS vẽ góc nhọn , góc tù , góc bẹt và nêu tên đỉnh , cạnh của các góc . GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc. Mục tiêu : HS biết được hai dường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh . - GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng. Yêu cầu HS dùng thước ê ke để xác định bốn góc A, B, C, D đều là góc vuông. GV kéo dài hai cạnh BC và DC thành hai đường thẳng DM và BN, tô màu hai đường thẳng này. Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng vuông góc với nhau. GV nêu : “ Hai đường thẳng BC và DC tạo thành 4 góc vuông chung đỉnh C” . A B D C - GV yêu cầu HS kiểm tra bằng thước ê ke Hướng dẫn HS vẽ góc vuông đỉnh O cạnh OM , ON rồi kéo dài hai cạnh góc vuông để được hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau (như SGK). à GV kết luận . GV yêu cầu HS liên hệ với một số hình ảnh xung quanh có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Để biết hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không, ta làm thế nào ? Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc. Bài tập 1: - GV yêu cầu HS đọc đề bài 1. Yêu cầu HS dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có trong mỗi hình có vuông góc hay không ? - Gv chốt lại kết quả đúng. Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. Yêu cầu nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình. GV nhậ xét, chốt kết quả đúng. Bài tập 3a - Yêu cầu HS dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi ghi tên từng cặp cạnh vuông góc có trong hình. - GV chốt lại kết quả đúng. - GV chấm điểm một số vở. Hoạt động 3 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. GV cho HS thi đua vẽ hai đường thẳng vuông góc qua điểm nào đó cho sẵn. GV nhận xét – Tuyên dương. Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng song song - Hát . 3 HS lên bảng vẽ – Lớp vẽ nháp. Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS dùng thước ê ke để xác định. HS đọc tên hai đường thẳng vuông góc với nhau : BC vuông góc với DC . - HS dùng thước ê ke để kiểm tra. HS thực hiện vẽ hai đường thẳng vuông góc theo sự hướng dẫn của GV. HS nêu – Lớp nhận xét, bổ sung. - Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoạc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau. Hoạt động lớp - HS đọc bài 1. - HS dùng ê ke để kiểm tra. a / Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau . b / Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau . - HS đọc bài 2. - HS nêu miệng – Lớp nhận xét. HS dùng ê ke để xác định được góc nào là góc vuông. Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả . Hoạt động lớp - Mỗi tổ cử đại diện lên bảng vẽ hai đường thẳng vuông góc. - Lớp nhận xét . Kiểm tra Trực quan Thực hành Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Thi đua Rút kinh nghiệm : ANH VĂN (2 tiết) GV bộ môn Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 42 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: Giúp HS - Có biểu tượng về hai đường thẳng song song, nhận biết được hai đường thẳng song song. 2 . Kĩ năng: - Vẽ được hai đường thẳng song song (chưa đòi hỏi phải chính xác tuyệt đối) . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính khoa học , sự chính xác của toán học . II.CHUẨN BỊ: GV : Thước thẳng và ê ke . HS : Thước ê ke ,SGK , VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 12 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Hai đường thẳng vuông góc Làm thế nào ta được hai đường thẳng vuông góc ? Thế nào là hai đường thẳng vuông góc Làm thế nào để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc ? GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Hai đường thẳng song song - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Giới thiệu hai đường thẳng song song. Mục tiêu : HS nhận biết được hai đường thẳng song song và khong bao giờ gặp nhau . - GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng . Yêu cầu HS nêu tên các cặp cạnh đối diện nhau. Hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau”. A B D C Tương tự hướng dẫn như trên: AD và BC là hai đường thẳng song song. Đường thẳng AB và đường thẳng CD có cắt nhau hay vuông góc với nhau không? GV kết luận. GV cho HS liên hệ thực tế để tìm ra các đường thẳng song song. GV nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS vẽ được hai đường thẳng song song . Bài tập 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài 1 / 49 . - GV vẽ hình chữ nhật ABCD , chỉ cho HS thấy rõ hai cạnh AB và CD là một cặp cạnh song song với nhau. - Tương tự với hình vuông MNPQ. - GV nhận xét kết quả bài làm của HS. Bài tập 2: - GV yêu cầu HS đọc bài 2. - GV vẽ hình như SGK. - Yêu cầu HS quan sát kĩ và nêu các cạnh song song với cạnh BE. - GV Nhận xét kết quả. Bài tập 3a - Yêu cầu HS đọc bài 3a. - Yêu cầu HS quan sát kĩ các hình trong bài - Trong hình MNPQ có các cặp cạnh nào song song ? - GV nhận xét, chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu:Củng cố kiến thức vừa học. Thế nào là hai đường thẳng song song? Yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ hai đường thẳng song song . GV nhận xét – Tuyên dương. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét thái độ học tập của HS . Chuẩn bị: Vẽ hai đường thẳng vuông góc. - Hát HS trả lời theo yêu cầu. HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS quan sát. - Cạnh AB đối diện với cạnh CD HS thực hiện trên giấy . HS nêu lại. HS nêu lại. - Đường thẳng AB và CD không cắt nhau hay vuông góc với nhau. - HS nêu. HS nêu – Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - 1 HS đọc đề bài 1. HS quan sát hình . HS làm vở. Lớp nhận xét. 1 HS đọc đề bài 2. HS quan sát và làm vở. Các cạnh song song với cạnh BE là : AG và CD. 1 HS đọc bài 3a. HS quan sát và làm vở . - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau. - 2 HS lên bảng vẽ. - Lớp nhận xét. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Trực quan Trực quan Đàm thoại Trực quan Luyện tập Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 43 : VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết vẽ đường cao một tam giác. 2 . Kĩ năng : - HS vẽ được một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - HS vẽ được đường cao của một hình tam giác. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS sự chính xác của môn Toán . II . CHUẨN BỊ: GV : Thước kẻ và ê ke. HS :, SGK , VBT , thước kẻ và ê ke . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 12 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Hai đường thẳng song song. GV yêu cầu HS vẽ 2 đường thẳng song song. - Thế nào lá hai đường thẳng song song? GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Vẽ 2 đường thẳng vuông góc - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Mục tiêu : HS biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước . 1a .Trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB GV vẽ và hướng dẫn như SGK. b.Trường hợp điểm E nằm ở ngoài đường thẳng. GV hướng dẫn như trên. Yêu cầu HS nhắc lại thao tác. 2 . Giới thiệu đường cao của hình tam giác . GV vẽ tam giác ABC ,nêu bài toán: Hãy vẽ qua A một đường thẳng vuông góc với cạnh BC? Đường thẳng đó cắt cạnh BC tại H. Đoạn AH là đường cao hình tam giác ABC. Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu : HS biết sử dụng ê ke để vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vẽ được đường cao của hình tam giác . Một hình tam giác có 3 đường cao . Bài tập 1 : - Yêu cầu HS đọc đề bài 1. - Yêu cầu HS nêu lại thao tác vẽ một đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trươc1. - GV nhận xét cách vẽ. Bài tập 2 : - GV cho HS đọc bài 2. - Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - Đường cao AH của hình tam giác ABC là đường thẳng đi qua đỉnh nào và vuông góc với cạnh nào của tam giác ABC ? Yêu cầu HS nêu lại thao tác vẽ đường thẳng vuông góc của tam giác. - GV quan sát , giúp đỡ HS chậm. - GV nhận xét cách vẽ đường cao. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu lại cách vẽ một đường thẳng đi qua mộ điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước . - Nêu lại cách vẽ đường cao hình tam giác . - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét thái độ học tập của HS . Chuẩn bị: Vẽ hai đường thẳng song song. - Hát HS vẽ và nêu tên 2 đường thẳng song song. HS nêu. Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - HS quan sát . - 1 HS lên bảng vẽ – Lớp vẽ nháp . D E A E B A B C - HS nêu lại thao tác vẽ. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1 / 53. HS nêu lại thao tác vẽ. HS vẽ vào vở . 3 HS vẽ bảng. Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2 / 53. - Vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC AH là đường thẳng đi qua đỉnh A và vuông trong các trường hợp khác nhau. - HS nêu lại cách vẽ đường cao. - 3 HS vẽ bảng lớp .Cả lớp vẽ vào vở. - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS trả lời theo yêu cầu. Kiểm tra Trực quan Giảng giải Thực hành Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 44 : VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS - Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê ke) . 2 . Kỹ năng : - HS biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính chính xác , khoa học của môn toán . II . CHUẨN BỊ: GV : Thước kẻ và ê ke . HS : Thước kẻ và ê ke ,VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Vẽ hai đường thẳng vuông góc. GV yêu cầu HS vẽ 2 đường thẳng vuông góc. - Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Vẽ 2 đường thẳng song song - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Vẽ một đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. Mục tiêu : HS biết sử dụng thước ê ke để vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng cho trước. GV nêu yêu cầu và vẽ hình mẫu trên bảng. GV vừa thao tác vừa hướng dẫn HS vẽ. GV yêu cầu HS nêu lại cách vẽ. GV nhận xét – Tổng kết. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết cách thực hiện vẽ hai đường thẳng song song. Bài tập 1: - GV yêu cầu HS đọc bài 1. Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ hai đường thẳng song song, GV yêu cầu HS tự vẽ đường thẳng AB qua M và song song với đường thẳng CD. GV nhận xét. Bài tập2: - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV yêu cầu mỗi nhóm cử 1 đại diện lên thi đua vẽ nhanh. - GV nhận xét , tuyên dương. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ hai đường thẳng song song. Yêu cầu 1 HS thực hiện cách vẽ. Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét thái độ học tập của HS . Về xem lại bài đã học. Chuẩn bị: Thực hành vẽ hình chữ nhật. - Hát . HS thực hiện theo yêu cầu. HS nêu – Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - HS quan sát. - 1 HS vẽ bảng lớp – Cả lớp vẽ vào nháp . - HS nêu lại cách vẽ. Hoạt động lớp HS làm bài 1 / 53. HS nêu lại cách vẽ hai đường thẳng song song. HS làm vở - 1 HS vẽ bảng lớp. - HS đọc bài 2. - 4 HS lên thi đua vẽ bảng. - Cả lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS nêu lại cách vẽ hai đường thẳng song song. - 1 HS lên vẽ bảng. Kiểm tra Trực quan Thực hành Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trực quan Thi đua Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 45 : THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : Bằng thước đo và ê ke, HS biết vẽ hình chữ nhật, hình vuông theo độ dài hai cạnh cho trước. 2 . Kỹ năng : - HS biết sử dụng thước kẻ và ê ke để vẽ được hình chữ nhật, hình vuông biết độ dài hai cạnh cho trước . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận vàsự chính xác của toán học . II . CHUẨN BỊ: GV : Thước thẳng và ê ke . HS : Vở toán , thước kẻ và ê ke . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Vẽ hai đường thẳng song song. GV yêu cầu HS vẽ 2 đường thẳng song song. Thế nào là hai đường thẳng song song GV nhận xét – Tuyên dương 3.Bài mới: Thục hành vẽ hình chữ nhật - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm; HV cạnh 3 cm Mục tiêu : HS biết bằng thước kẻ và ê ke vẽ được một hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh cho trước . GV nêu đề bài. GV vừa hướng dẫn, vừa vẽ mẫu lên bảng theo các bước như SGK. Yêu cầu HS nêu lại các bước vẽ. GV nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết sử dụng ê ke và thước kẻ vẽ được hình chữ nhật khi biết độ dài của hai cạnh . Bài tập 1a/VBT/53 - Yêu cầu HS đọc bài 1a / 53; 1a/54 Cho HS thực hành vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm , chiều rộng 3 cm . - Tương tự với hình vuông ( 1a / 54 ) GV nhận xét. Bài tập 2a/ 53 ; 2a / 54 - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS vẽ hình chữ nhật chiều dài 4 cm , chiều rộng 3 cm. - Tương tự với bài 2a / 54. - GV chấm một số vở, nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. Em hãy nhắc lại các bước vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần học tập của HS. - Về nhà tập vẽ hình chữ nhật, hình vuông theo các bước đã học. Chuẩn bị: Thực hành vẽ hình vuông. - Hát HS thực hiện trên bảng con. HS nêu. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS quan sát và vẽ theo GV vào vở nháp. A 4 cm B 2 cm D C Vài HS nhắc lại các thao tác vẽ hình chữ nhật , hình vuông. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1a/ 53 2 HS vẽ bảng lớp. Cả lớp vẽ vào vở. HS đọc bài 2 / 54. 2 HS vẽ bảng lớp. Cả lớp làm vở. Hoạt động lớp - HS nêu lại các bước vẽ hình chữ nhật . - HS lắng nghe. Kiểm tra Trực quan Luyện tập Đàm thoại Trực quan Thực hành Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 45 : THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG ( BỎ ) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS Bằng thước thẳng và ê ke, để vẽ được một hình vuông biết độ dài một cạnh cho trước. 2 . Kỹ năng : - HS biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ hình vuông . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , sự chính xác của môn toán . II.CHUẨN BỊ: GV : Thước thẳng và ê ke . HS :SGK , VBT , thước thẳng và ê ke . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Thực hành vẽ hình chữ nhật. GV yêu cầu HS nêu lại các bước vẽ hình chữ nhật . Yêu cầu HS vẽ hình chữ nhật có chiều dài 7 cm , chiều rộng 4 cm . GV nhận xét . 3.Bài mới: Thực hành vẽ hình vuông - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Vẽ một hình vuông có cạnh là 3 cm. Mục tiêu : HS biết thước kẻ và ê ke vẽ một hình vuông khi biết trước số đo một cạnh . GV nêu đề bài: “Vẽ hình vuông ABCD có cạnh là 3 cm” Yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình vuông. Ta có thể coi hình vuông là một hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài là 3cm, chiều rộng là 3 cm. Từ đó có cách vẽ hình vuông tương tự cách vẽ hình chữ nhật ở bài học trước. GV vừa hướng dẫn, vừa vẽ mẫu lên bảng theo các bước. Yêu cầu HS nêu lại các bước vẽ HV. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết sử dụng thước kẻ và ê ke để vẽ được một hình vuông khi biết số đo một cạnh . Bài tập 1a: Yêu cầu HS đọc bài 1a / 55 . Yêu cầu HS tự vẽ vào vở hình vuông có cạnh 4 cm . - GV nhận xét. Bài tập 2a: - Yêu cầu HS đọc bài 2a . Yêu cầu HS vẽ hình vuông ở trong hình tròn rồi tô màu hình vuông. GV nhận xét . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố các kiến thức vừa học. - Em hãy nêu lại các bước vẽ hình vuông ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị bài: Luyện tập. - Hát . HS nêu lại các bước vẽ . HS vẽ hình chữ nhật vở nháp . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp Có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông. HS quan sát và vẽ vào vở nháp theo sự hướng dẫn của GV. A 3 cm B DC Vài HS nhắc lại thao tác vẽ hình vuông. Hoạt động lớp - HS đọc bài tập 1a . - HS vẽ vào vở . - 1 HS lên vẽ bảng lớp . - 1 HS giải toán . A 4 cm B D C - 1 HS đọc bài 2a . HS vẽ hình như SGK . 1 HS vẽ bảng lớp . Hoạt động lớp - Các bước vẽ hình vuông : + Vẽ đoạn thẳng DC ( độ dài cho trước) . + Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và tại C . Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA bằng độ dài đoạn thẳng DC , CB . + Nối A với B ta được hình vuông ABCD Kiểm tra Đàm thoại Trực quan Giảng giải Trực quan Thực hành Trực quan Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : THỂ DỤC TIẾT 18 : ĐỘNG TÁC LƯNG BỤNG TRÒ CHƠI “ CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI “ GV bộ môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc