Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tìm hiểu về liên hợp quốc (tiếp)

I. Ổn định:

II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.

+ Vì sao chúng ta cần tôn trọng tổ chức LHQ?

+ Chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng tổ chức LHQ như thê nào?

- GV nhận xét.

III. Bài mới:

1. GT bài:

HĐ1: Tìm hiểu về tổ chức LHQ ở Việt Nam.

- GV cho HSTL nhóm.

- GV phát giấy bút cho các nhóm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tìm hiểu về liên hợp quốc (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: ®¹o ®øc T×m hiÓu vÒ liªn hîp quèc (TT) I. MỤC TIÊU: * Học sinh có khả năng: + Tìm hiểu được một số hoạt dộng của tổ chức LHQ ở Việt Nam và trên thế giới. + Củng cố những hiểu biết của mình về tổ chức LHQ. * HS có thái độ tôn trọng các cơ qun LHQ đang làm việc tại Việt Nam hoặc địa phương mình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số câu hỏi thi “Hái hoa dân chủ” - Giấy bút để làm việc nhóm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS. + Vì sao chúng ta cần tôn trọng tổ chức LHQ? - HS trả lời. + Chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng tổ chức LHQ như thê nào? - GV nhận xét. III. Bài mới: 1. GT bài: HĐ1: Tìm hiểu về tổ chức LHQ ở Việt Nam. - GV cho HSTL nhóm. - GV phát giấy bút cho các nhóm. - HS làm việc theo nhóm - Trong nhóm lần lượt đọc ra tên các tổ chức của LHQ đang hoạt động tại Việt Nam? - Yêu cầu HS nhóm ghi theo mẫu: Các tổ chức LHQ đang hoạt động tại Việt Nam Vai trò – Nhiệm vụ - Nhóm thồng nhất ghi vào phiếu và ghi chức năng nhiệm vụ tương ứng của các tổ chức đó. - GV treo bảng phụ kẻ sẵn mẫu. - Đại diện mỗi nhóm nêu 1 tổ chức và chức năng của tổ chức đó, nhóm khác bổ sung. - GV chuyển ý. HĐ2: Hái hoa dân chủ (GV chuẩn bị các câu hỏi treo vào cây hoa) * GV phổ biến thể lệ thi: - Các tổ lần lượt tham gia thi. + Tổ 1 làm trước, sau đó chỉ định 1 bạn khác trong tổ 2 lên, cứ thế cho đến hết các câu hỏi. - Nhóm HS tổ khác nhận xét. - Cả lớp tuyên dương. + Mỗi tổ cử 1 ban giám khảo. * GV tổng kêts cuộc thi. - GV kết luận: Tổ chức LHQ là tổ chức lớn nhất thể giới, luôn luôn nổ lực để xây dựng duy trì và phát triển sự công bằng tự do của các Quốc gia thành viên. Vì thê các nước thành viên phải tôn trọng, góp sức, giữ gìn và phát triển nên hòa bình trên thế giới. - HS lắng nghe. HĐ3: Củng cố, dặn dò. - GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ. - 2 HS nhắc. - GV nhận xét tiết học tuyên dương những em tích cực tham gia, nhắc nhở những em chưa cố gắng. - Viết thư cho tổ chức LHQ để bày tỏ một nguyện vọng mong muốn của mình. - Chuẩn bị bài sau: bảo vệ tài nguyên thiên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTIM HIEU VE LHQuoc T2.doc
Tài liệu liên quan