Giáo án lớp 5 môn Kỹ thuật - Tuần 26 đến tuần 35

I. Mục tiêu.

II. Hoạt động học.

 Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.

• Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp.

 Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn.

 Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát.

 Giới thiệu bài.

- Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở.

 Xác định mục tiêu bài.

 

docx15 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Kỹ thuật - Tuần 26 đến tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ Thuật Tuần : 26 Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 17. Lắp xe ben (tiết 3) Mục tiêu. Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. 1. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép xe ben theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 2. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 27 Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 18. Lắp máy bay trực thăng (tiết 1) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động cơ bản: 1. HS quan sát, tìm hiểu mẫu - GV giới thiệu và cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng để HS tìm hiểu: + Các bộ phận của máy bay? + Kể tên các bộ phận đó? - GV nhận xét, nêu tóm tắt 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV hướng dẫn HS các thao tác kĩ thuật lắp máy bay trực thăng: + Bước 1: Chọn các chi tiết - GV goi 1-2 HS lên bảng chọn đúng, đủ loại các chi tiết cần thiết - GV nhận xét, bổ xung hoàn thiện bước chọn chi tiết + Bước 2: Lắp từng bộ phận a. Lắp thân và đuôi máy bay: - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 và trả lời các câu hỏi: + Lắp thân và đuôi máy bay cần chọn những chi tiết nào? Số lượng bao nhiêu? - GV nhận xét, nêu cách lắp thân và đuôi máy bay - GV thao tác chậm cho HS quan sát b. Lắp sàn cabin và giá đỡ: - GV yêu cầu HS chọn các chi tiết - Gọi 1-2 HS lên thực hành lắp - GV nhận xét, bổ xung c. Lắp cánh quạt: - GV thao tác các bước lắp cánh quạt cho HS quan sát và làm theo d. Lắp càng máy bay: - GV hướng dẫn lắp 1 càng máy bay. Trong khi lắp GV thao tác chậm các bước cho HS nắm được - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Cho HS trả lời câu hỏi và lắp tiếp càng thứ 2 - GV nhận xét, bổ xung e. Lắp ráp máy bay trục thăng - GV hướng dẫn HS lắp thao các bước SGK - GV hướng dẫn HS kiểm tra toàn diện sau khi lắp + Bước 3: GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau _____________________________________ Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 28 Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 18. Lắp máy bay trực thăng (tiết 2) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 2. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 29 Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 18. Lắp máy bay trực thăng (tiết 3) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm - GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 2. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 30 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ráp rô bôt (tiết 1) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động cơ bản: 1. Quan sát nhận xét mẫu - GV cho HS quan sát mẫu rô bốt đã lắp ghép và đặt các câu hỏi: + Để lắp được rô bốt cần các bộ phận gì?Kể tên các bộ phận đó? - GV nhận xét, nêu tóm tắt 2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước + Bước 1: Chọn chi tiết - GV gọi 1-2 HS lên chọn các chi tiết - GV nhận xét bổ xung + Bước 2: Lắp từng bộ phận a. Lắp chân rô bốt: - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK sau đó gọi 1 HS lên bảng lắp mẫu - GV nhận xét bổ xung sau đó hướng dẫn mặt trước chân thứ 2 - Gọi 1 HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ - GV hướng dẫn HS lắp ráp hoàn thiện chân rô bốt b. Lắp thân rô bốt: - Yêu cầu HS quan sát h3 và trả lời câu hỏi - Gọi 1 HS lên trả lời câu hỏi và lắp thân rô bốt - GV nhận xét bổ xung c. Lắp đầu rô bốt: - GV yêu cầu HS quan sát h4 và trả lời câu hỏi SGK - GV cùng HS tiến hành lắp thân rô bốt d. Lắp các bộ phận khác: - GV hướng dẫn HS lắp tay rô bốt, lắp ăng ten và trục bánh xe - GV cho HS trả lời các câu hỏi SGK và tiến hành lắp các bộ phận - GV nhận xét bổ xung + Lắp ráp rô bốt - GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước SGK - GV kiểm tra, nhận xét sản phẩm + Tháo rời các chi tiết: - GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau _____________________________________ Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 31 Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ráp rô bôt (tiết 2) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép rô bốt theo nhóm - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 2. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 32 Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ráp rô bôt (tiết 3) Mục tiêu. - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt - Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Thực hành - GV cho HS thực hành lắp ghép rô bốt theo nhóm - GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết - GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng 2. Nhận xét, đánh giá - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động ứng dụng Trưng bày sản phẩm tại góc học tập Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 33 Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) Mục tiêu. Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động cơ bản 1. Học sinh chọn mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nhắc lại tên các mô hình lắp ghép đã học. - GV nhận xét, nêu tóm tắt, nêu lại tên các bài đã học. - GV cùng HS nêu lại quy trình các bài đã học. - GV cho HS tự chọn một mô hình lắp ghép (Quan sát các hình vẽ trong SGK, nghiên cứu các bài đã học để chọn cho mình một mô hình để lắp ghép, có thể chọn mô hình sưu tầm...) - GV cho HS nêu tên mô hình mình định lắp ghép - Cho HS chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để thực hành lắp ghép mô hình. - Nhắc nhở HS về nhà chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét đánh giá tiết học - GV nhận xét, đánh giá. Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 34 Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2) Mục tiêu. - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Học sinh thực hành lắp ghép mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình thực hành. - GV nhận xét, nêu lại quy trình làm một số sản phẩm đã học. - GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình tự chọn. - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các nhóm còn lúng túng. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét theo các tiêu chuẩn: + Mô hình lắp ghép cân đối, chắc chắn, có thể chuyển động được... - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập - Giới thiệu với các bạn, thầy cô và mọi người về sản phẩm của mình. _____________________________________ Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 35 Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3) Mục tiêu. - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Học sinh thực hành lắp ghép mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình thực hành. - GV nhận xét, nêu lại quy trình làm một số sản phẩm đã học. - GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình tự chọn. - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các nhóm còn lúng túng. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét theo các tiêu chuẩn: + Mô hình lắp ghép cân đối, chắc chắn, có thể chuyển động được... - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập - Giới thiệu với các bạn, thầy cô và mọi người về sản phẩm của mình. Trường tiểu học Nam Ban II Năm học 2017- 2018 Giáo viên : Đào Thu Trang Môn : Kĩ thuật Tuần : 35 Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2018 KĨ THUẬT Bài 19. Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3) Mục tiêu. - Chọn được các chi tiết để lắp mô hình tự chọn - Lắp ghép được một mô hình tự chọn. Hoạt động học. Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc. Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành lớp. Ban học tập kiểm tra đồ dùng của các bạn. Ban văn nghệ lên cho lớp hát bài hát. Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu bài – học sinh ghi bài vào vở. Xác định mục tiêu bài. Việc 1. Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2lần). Việc 2. CTHĐTQ cho cả lớp chia sẻ mục tiêu bài. Hoạt động thực hành 1. Học sinh thực hành lắp ghép mô hình tự chọn - GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình thực hành. - GV nhận xét, nêu lại quy trình làm một số sản phẩm đã học. - GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình tự chọn. - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các nhóm còn lúng túng. 2. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV hướng dẫn HS nhận xét theo các tiêu chuẩn: + Mô hình lắp ghép cân đối, chắc chắn, có thể chuyển động được... - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập - Giới thiệu với các bạn, thầy cô và mọi người về sản phẩm của mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 26 tuan 35_12306468.docx
Tài liệu liên quan