Giáo án lớp 5 môn Mĩ thuật - Tuần 1 đến tuần 35

 I. MỤC TIÊU

 - Kiến thức: Nhận biết được đặc điểm về hình dáng, màu sắc của các đồ vật.

 - Kỹ năng: Vẽ được tranh biểu cảm đồ vật.

 - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

 II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC

 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ biểu cảm.

 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cả lớp

 III. CHUẨN BỊ

 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh minh họa vẽ biểu cảm, mẫu vẽ (chai, lọ, ca, cốc,.).

 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, mẫu vẽ (chai, lọ, ca, cốc, trái cây, .), sản phẩm ở tiết 1.

 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số.

 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét.

 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số bài vẽ của HS ở tiết 1; giới thiệu vào bài.

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Mĩ thuật - Tuần 1 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m của nhóm mình theo gợi ý của GV. - HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng nội dung chủ đề tiết 3. Nhắc HS chuẩn bị câu chuyện để học chủ đề 5, tiết 4. Tuần 14 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG EM (Tiết 4) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường. - Kỹ năng:Tạo hình được sản phẩm hai chiều, ba chiều - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, nhóm mình, của bạn, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình 2D, 3D. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Sản phẩm ở tiết 3, câu chuyện theo nội dung bức tranh. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh sản phẩm ở tiết 2, giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm (chủ đề, hình ảnh, màu sắc, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Em có nhận xét gì về bố cục và màu sắc trên sản phẩm của nhóm em, nhóm bạn? + Nhóm bạn trình bày nội dung sản phẩm bằng hình thức thuyết trình, biểu diễn hay sắm vai? + Nhóm bạn phân công nhiệm vụ cho các thành viên như thế nào? + Hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tạo sản phẩm của nhóm. Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực trải nghiệm,... HS làm việc cả lớp - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - Các nhóm thuyết trình sản phẩm của nhóm mình theo gợi ý của GV. - HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS tổng kết nội dung chủ đề. Nhắc HS chuẩn bị giấy màu, bìa, màu vẽ, kéo, keo dán, chì,.... để học chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em", tiết 1. Tuần 15 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Kỹ năng: Thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức, chất liệu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau và sáng tác các câu chuyện, tiếp cận chủ đề. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, bìa, màu vẽ, keo dán,... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho HS nghe bài hát " Cháu thương chú bộ đội", giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (H 6.1, 6.2 MT5/tr30, 31), thảo luận nhóm, tìm hiểu về : + Binh chủng, các hoạt động, trang phục của bộ đội. + Hình thức tạo hình, nội dung của các sản phẩm. - Mời đại diện 4 nhóm trình bày, các nhóm bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS lòng kính trọng, biết ơn các cô chú bộ đội. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện -Yêu cầu HS quan sát (H 6.3; MT5/tr31), nêu cách thực hiện bức tranh chú bộ đội. - Yêu cầu lớp bổ sung. GV chốt; cho HS quan sát hình 6.4 (MT5/tr32) tìm thêm ý tưởng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thảo luận nhóm, chọn nội dung, hình thức thể hiện. - HS thực hành, tạo hình các sản phẩm phù hợp với chủ đề. GV theo dõi, góp ý. + HSNK: Tạo được các hình sản phẩm sinh động phù hợp với chủ đề. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học. GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS HS làm việc nhóm - HS quan sát, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV. - Đại diện 4 nhóm trình bày, bổ sung. - HS lắng nghe, có những hành động thể hiện lòng kính trọng, biết ơn các cô chú bộ đội. HS làm việc nhóm - HS quan sát, nêu cách thực hiện theo gợi ý của GV - Lớp bổ sung, lắng nghe. HS quan sát hình tìm thêm ý tưởng. HS làm việc nhóm - HS thảo luận nhóm, chọn nội dung, hình thức thể hiện. - HS thực hành theo khả năng. HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận theo ý riêng. HS lắng nghe. 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 6, tiết 1. Nhắc HS chuẩn bị giấy màu, bìa, màu vẽ, kéo, keo dán, chì,.... để học chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em", tiết 2. Tuần 16 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Kỹ năng: Thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức, chất liệu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau và sáng tác các câu chuyện, tiếp cận chủ đề. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, bìa, màu vẽ, keo dán,... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số bài vẽ ở tiết 1, giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em muốn xây dựng ý tưởng gì? + Trong bức tranh hình ảnh nào là hình ảnh chính? + Em sử dụng màu nào để thể hiện hình ảnh đó? + Trong bức tranh ngoài hình ảnh chú bộ đội còn hình ảnh nào khác không? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản về bộ đội + HSNK: Tạo được bức tranh sinh động về bộ đội. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng): + Nhóm em sử dụng chất liệu gì để thể hiện sản phẩm? + Nhóm em muốn kể câu chuyện gì về chú bộ đội? Nhóm em lựa chọn hình thức nào? Các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ gì? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc nhóm. - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm theo khả năng HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. HS lắng nghe GV đánh giá 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS tổng kết chủ đề 6. Nhắc HS tạo sản phẩm về chú bộ đội bằng các chất liệu khác; chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 7, tiết 1 Tuần 17 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề "ƯỚC MƠ CỦA EM" (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh, màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề "Ước mơ của em". - Kỹ năng: Phát triển kĩ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật; Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Liên kết học sinh với tác phẩm. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán,... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Khởi động: cho một số HS trong lớp chia sẻ về ước mơ của mình; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (H 7.1 MT5/tr34), thảo luận nhóm, tìm hiểu về nội dung, hình thức, màu sắc theo câu hỏi SGK trang 34. - Mời đại diện 3 nhóm trình bày, các nhóm bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS cố gắng học tập tốt để có thể thực hiện được ước mơ của bản thân. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện -Yêu cầu HS quan sát (H 7.2a, 7.2b; MT5/tr35), nêu cách vẽ tranh chủ đề " Ước mơ của em". - Yêu cầu lớp bổ sung. GV chốt; cho HS quan sát hình 7.3 (MT5/tr36) tìm thêm ý tưởng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành vẽ về ước mơ của em. GV theo dõi, góp ý. + HSNK: Tạo được bức tranh sinh động, rõ nội dung chủ đề, màu sắc đẹp. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học. GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS HS làm việc nhóm - HS quan sát, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV. - Đại diện 3 nhóm trình bày, bổ sung. - HS lắng nghe. HS làm việc nhóm - HS quan sát, nêu cách thực hiện. - Lớp bổ sung, lắng nghe. HS quan sát hình tìm thêm ý tưởng. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng. HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận theo ý riêng. HS lắng nghe. 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố chủ đề 7, tiết 1. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 7, tiết 2 Tuần 18 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề "ƯỚC MƠ CỦA EM" (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh, màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề "Ước mơ của em". - Kỹ năng: Phát triển kĩ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật; Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Liên kết học sinh với tác phẩm. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cá nhân. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, sản phẩm ở tiết 1,... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số sản phẩm ở tiết 1; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Bức tranh của em thể hiện ước mơ gì? + Em thể hiện hình ảnh nào trước, hình ảnh nào sau? + Em sử dụng màu nào làm màu chính của bức tranh? + Theo em, bức tranh cần thêm hay bớt chi tiết nào không? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản về ước mơ + HSNK: Tạo được bức tranh sinh động về ước mơ - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng): + Em có hài lòng về bức tranh của mình không? + Em muốn gửi thông điệp gì qua bức tranh của mình? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc cá nhân. - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm theo khả năng HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. HS lắng nghe GV đánh giá 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS tổng kết chủ đề 7; gợi ý HS làm phần vận dụng sáng tạo ở nhà. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8. Tuần 19 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu. - Kỹ năng: biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu; Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Tạo hình ba chiều-Tiếp cận chủ đề; xây dựng cốt chuyện; tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn; điêu khắc-Tạo hình không gian. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, cá nhân, cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Video một số loại hình sân khấu, máy tính, máy chiếu. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được (vỏ hộp, giấy bìa, cành cây, vải vụn, ...) IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho HS quan sát hình ảnh một ca sĩ, yêu cầu HS tìm từ có liên quan đến ca sĩ (ban nhạc, nhạc cụ, sân khấu, trang phục, biểu diễn,....); GV giới thiệu chủ đề.. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh về sân khấu, thảo luận theo câu hỏi (sách MT5/tr 39); trình bày hình thức, chất liệu thể hiện. - Mời đại diện 4 nhóm trình bày, các nhóm bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS cố gắng học tập tốt để có thể thực hiện được ước mơ của bản thân. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện -Yêu cầu HS quan sát (H 8.3, 8.4; MT5/tr40), nêu cách tạo hình, trang trí sân khấu. - Yêu cầu lớp bổ sung. GV chốt; cho HS quan sát hình 8.5 (MT5/tr40) để tìm thêm ý tưởng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành tạo hình nhân vật, sân khấu, bối cảnh, phông nền,.... GV theo dõi, góp ý. + HSNK: Tạo được nhân vật, sân khấu, bối cảnh, phông nền,...., rõ nội dung chủ đề, màu sắc đẹp. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học. GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS HS làm việc nhóm - HS quan sát, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV. - Đại diện 4 nhóm trình bày, bổ sung. - HS lắng nghe. HS làm việc cả lớp - HS quan sát, nêu cách thực hiện. - Lớp bổ sung, lắng nghe. HS quan sát hình tìm thêm ý tưởng. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng. HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận theo ý riêng. HS lắng nghe. 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 8, tiết 1; Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8, tiết 2. Tuần 20 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu. - Kỹ năng: Biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu; Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Tạo hình ba chiều-Tiếp cận chủ đề; xây dựng cốt chuyện; tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn; điêu khắc-Tạo hình không gian. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh minh họa liên quan đến chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được (vỏ hộp, giấy bìa, cành cây, vải vụn, ...), sản phẩm ở tiết 1,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số sản phẩm ở tiết 1; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: Nhóm em lực chọn hình thức sân khấu nào? Sân khấu của nhóm thể hiện sự kiện, chương trình gì? Hình ảnh đó có phù hợp với hoạt động chưa? Em nghĩ mình có cần phải chỉnh sửa thêm gì không? Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - GV gợi ý HS tạo bức tranh tập thể: + Nhóm em xây dựng câu chuyện gì? + Câu chuyện đó cần những hình ảnh nào? + Câu chuyện đó diễn ra ở đâu? không gian như thế nào? Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành nhóm tạo bức tranh tập thể, GV theo dõi, góp ý thêm. + Nhóm HSNK: Tạo được sân khấu có nội dung sinh động, bố cục chặt chẽ. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết hoc, nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh theo gợi ý của GV HS làm việc nhóm - HS lắng nghe, rút ra cách tạo bức tranh của nhóm HS làm việc nhóm - HS thực hành nhóm tùy theo khả năng của HS HS làm cả lớp. - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 8, tiết 2; Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8, tiết 3. Tuần 21 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu. - Kỹ năng: Biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu; Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Tạo hình ba chiều-Tiếp cận chủ đề; xây dựng cốt chuyện; tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn; điêu khắc-Tạo hình không gian. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh minh họa liên quan đến chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được (vỏ hộp, giấy bìa, cành cây, vải vụn, ...), sản phẩm ở tiết 2,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số sản phẩm ở tiết 2; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV chia khu vực trưng bày - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm (chủ đề, hình ảnh, màu sắc, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Nhóm bạn tạo loại hình sân khấu nào? + Sân khấu đó thể hiện nội dung, chương trình gì? + Theo bạn sắp xếp hình ảnh như vậy đã hợp lí, đã phù hợp với ý tưởng chưa? + Theo bạn sản phẩm có cần thêm hay bớt hình ảnh nào không? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực tư duy, sáng tạo,... HS làm việc cả lớp - Các nhóm nhận vị trí trưng bày của nhóm mình và trưng bày. - Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình theo gợi ý của GV. - HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 8, tiết 3; Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập, câu chuyện để học tiếp chủ đề 8, tiết 4. Tuần 22 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN (Tiết 4) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu. - Kỹ năng: Biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu; Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Tạo hình ba chiều-Tiếp cận chủ đề; xây dựng cốt chuyện; tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn; điêu khắc-Tạo hình không gian. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh minh họa liên quan đến chủ đề. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được (vỏ hộp, giấy bìa, cành cây, vải vụn, ...), sản phẩm ở tiết 3, nội dung câu chuyện, .... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi "ai nhanh hơn"; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm (chủ đề, hình ảnh, màu sắc, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Em có nhận xét gì về bố cục và màu sắc trên sản phẩm của nhóm em, nhóm bạn? + Nhóm bạn trình bày nội dung sản phẩm bằng hình thức thuyết trình, biểu diễn hay sắm vai? + Nhóm bạn phân công nhiệm vụ cho các thành viên như thế nào? + Hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tạo sản phẩm của nhóm. + Em học hỏi được gì qua sản phẩm của nhóm bạn? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực trải nghiệm,... HS làm việc cả lớp - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - Các nhóm thuyết trình sản phẩm của nhóm mình theo gợi ý của GV. - HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS tổng kết chủ đề 8; gợi ý HS tạo hình các nhân vật yêu thích ở nhà. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 9. Tuần 23 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận biết được đặc điểm của một số trang phục quen thuộc - Kỹ năng: Biết cách tạo hình trang phục bằng hình thức vẽ, xé/cắt dán, kết hợp với những chất liệu khác theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vẽ cùng nhau, tạo hình từ vật tìm được. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cặp, cá nhân, cả lớp III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh trang phục đẹp, sản phẩm mẫu. 2. HS chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được (vỏ hộp, giấy bìa, cành cây, vải vụn), .... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1.Ổn định: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi " Em làm người mẫu"; GV giới thiệu chủ đề. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (H 9.1, 9.2 MT5/tr44, 45), thảo luận cặp, tìm hiểu về : + Các loại trang phục, kiểu dáng, hình trang trí, màu sắc, chất liệu,... + Trang phục dánh cho đối tượng nào, hình thức, chất liệu thể hiện?. - Mời đại diện 6 cặp trình bày, lớp nhận xét, bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS biết cách lựa chọn, sử dụng trang phục phù hợp lứa tuổi. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện -Yêu cầu HS quan sát (H 9.3; MT5/tr46), thảo luận, nêu cách thực hiện tạo trang phục. - Yêu cầu lớp bổ sung. GV chốt; cho HS quan sát hình 9.5 (MT5/tr47) tìm thêm ý tưởng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành, GV theo dõi, góp ý. + HSNK: Tạo được các hình sản phẩm sinh động phù hợp với chủ đề. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học. GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS HS làm việc cặp - HS quan sát, thảo luận cặp theo gợi ý của GV. - Đại diện 6 cặp trình bày, lớp bổ sung. - HS lắng nghe, biết cách lựa chọn, sử dụng trang phục phù hợp lứa tuổi. HS làm việc cặp - HS quan sát, thảo luận, nêu cách thực hiện theo gợi ý của GV - Lớp bổ sung, lắng nghe. HS quan sát hình tìm thêm ý tưởng. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng. HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận theo ý riêng. HS lắng nghe. 4. Củng cố-dặn dò: Gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 9, tiết 1. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học tiếp chủ đề 9, tiết 2. Tuần 24 Lớp: 5 Thứ Năm ngày ... tháng ... năm ..... CHỦ ĐỀ 9: T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12405501.doc
Tài liệu liên quan