Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 19 đến tuần 35

I.Mục tiêu:

 - Ôn tâng cầu bằng đùi mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.

 - Học trò chơi “ Hoàng Anh, Hoàng Yến ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện.

 - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổchức trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc25 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 19 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và tham gia được trò chơi. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị mỗi em một sợi dây nhảy và đủ bóng để HS luyện tập. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay , tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay: 8-10 phút. Tổ chức thi đua giữa các tổ Biểu dương tổ luyện tập đúng, tích cực. - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân 1 lần: 5-7 phút. - Chọn một số em nhảy dây tốt lên biểu diễn. - Làm quen với trò chơi “Bóng chuyền sáu”: 7-9 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút - Đi chậm, thả lỏng toàn thân, kết hợp hít thở sâu 2 – 3 phút - Hệ thống bài học, nhận xét đánh giá kết quả bài học: 2-3 phút. - Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng. - HS chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc quanh trên sân thành vòng tròn. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khớp gối, hông. - Chơi trò chơi “ Chuyền bóng” 1-2phút Các tổ tập luyện theo khu vực đã quy định. Đại diện từng tổ thực hiện HS nhảy dây HS biểu diễn HS nhắc lại cách chơi Chơi thử trò chơi 1-2 lần Chơi chính thức có tính điểm xem đội nào vô địch. Thể dục: PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn phối hợp chạy – mang vác, bật cao. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Học mới phối hợp chạy và bật nhảy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Qua cầu tiếp sức”. yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị dụng cụ để tổ chức trò chơi và 2-4 quả bóng chuyền. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học - Kiểm tra bài cũ: - Bài mới: HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút Ôn phối hợp chạy – mang vác: 6-7 phút. - Ôn bật cao - Ôn phối hợp chạy và bật nhảy 9-11 phút - Chơi trò chơi “ Qua cầu tiếp sức” HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút - Hệ thống bài học, nhận xét đánh giá kết quả bài học: 1-3 phút. - Về nhà tập chạy đà bật cao - HS chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc quanh trên sân thành vòng tròn. - Ôn các động tác của bài thể dục. - Trò chơi khởi động 1-2phút HS thực hiện HS thực hiện HS chơi HS đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát. Thể dục: PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI “ CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn phối hợp chạy và bật nhảy - chạy – mang vác. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Học mới trò chơi “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh ”. Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Kẻ sân và chuẩn bị dụng cụ. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học - Kiểm tra bài cũ: - Bài mới: HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút Ôn chạy và bật nhảy: 5-6 phút. -Học trò chơi “ Chuyển nhanh,nhảy nhanh ” HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút - Về nhà tập chạy đà bật cao - HS chạy chậm theo một hàng dọc quanh trên sân tập. - Ôn các động tác của bài thể dục. - Trò chơi khởi động 1-2phút HS thực hiện HS chơi HS đứng thành vòng tròn vừa duy chuyển vừa vỗ tay và hát: 1-2 phút. HS duy chuyển thành 4 hàng theo tổ Trò chơi hồi tĩnh. Thể dục: PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ - BẬT CAO TRÒ CHƠI “ CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bật cao, phối chạy và bật nhảy - chạy – mang vác. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng và bật tích cực. - Chơi trò chơi “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh ”. Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động, tích cực. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Kẻ sân và chuẩn bị dụng cụ. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút. Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút -Ôn phối hợp chạy- bật nhảy – mang vác: 5-6 phút. - Bật cao, phối hợp chạy đà - bật cao 6-8 phút. -Học trò chơi “ Chuyển nhanh,nhảy nhanh ” Nêu trò chơi HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài học - Về nhà tự tập chạy đà bật cao tay với chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật. - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1-2phút Chia tổ luyện tập,sau chia thành 2 đội thực hiện. - Nhận xét, đánh giá Chia thành 4 hành dọc thực hiện. -Nhận xét, đánh giá Chia lớp thành 2 nhóm. Chơi 2-3 lần HS tự nhận xét HS duy chuyển thành 4 hàng theo tổ Thể dục: BẬT CAO-TRÒ CHƠI “ CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH” I.Mục tiêu: Kiểm tra bật cao. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 4 chiếc khăn làm vật chuẩn trên cao. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút I.Kiểm tra bật cao 12-14 phút Nội dung kiểm tra Tổ chức và phương pháp kiểm tra: SGV trang 123 HĐ2: - Chơi trò chơi “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh ” 3 - 4 phút. Nêu trò chơi HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài học -Về nhà tự tập chạy đà-bật cao tay với chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật. - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1-2phút HS thực hiện mỗi lần 3-4 em HS di chuyển thành 4 hàng ngang thả lỏng tích cực theo tổ. Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu: - Ôn lại tâng cầu bằng đùi, chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, 10-15 quả bóng, mỗi HS một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. - Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A0 Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng đùi: Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 9-11 phút HĐ2: - Chơi trò chơi “ Chuyền và bắt bóng nhanh tiếp sức ” 5 - 6 phút. Nêu tên trò chơi HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài học - Một số động hồi tĩnh: 2 phút - Trò chơi hồi tĩnh 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS thực hiện 2 HS làm mẫu HS chơi Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu: - Ôn lại tâng cầu bằng đùi, chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, nhiệt tình. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, 10-15 quả bóng, mỗi HS một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng đùi: Thi tâng cầu bằng đùi: 3-4 phút Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút HĐ2: - Chơi trò chơi “ Chuyền và bắt bóng nhanh tiếp sức ” 5 - 6 phút. Nêu tên trò chơi HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài học - Một số động hồi tĩnh: 2 phút - Trò chơi hồi tĩnh 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS thực hiện 2 HS làm mẫu HS chơi Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu: - Học mới tâng cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, 10-15 quả bóng, mỗi HS một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Học tâng cầu bằng mu bàn chân: 9-11phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân : 4-5phút. Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút HĐ2: - Chơi trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1 phút - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS thực hiện 1 nhóm làm mẫu HS chơi Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu: - Học mới tâng cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, 10-15 quả bóng, mỗi HS một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Học tâng cầu bằng mu bàn chân: 9-11phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân : 4-5phút. Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút HĐ2: - Chơi trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1 phút - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS thực hiện 1 nhóm làm mẫu HS chơi Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Bỏ khăn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân : 3-4phút. Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 10-12 phút HĐ2: - Chơi trò chơi “ Bỏ khăn ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1 phút - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút 1-2HS làm mẫu. 1-2 Hs giải thích động tác theo tranh. HS tập Thi phát cầu qua lưới 1 nhóm làm mẫu Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua. Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH , HOÀNG Y ẾN ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng đùi mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Hoàng Anh, Hoàng Yến ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổchức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng đùi : 2-3 phút. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 8-10 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 8-10 phút. HĐ2: - Chơi trò chơi “ Hoàng Anh, Hoàng Yến ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát:2 phút. - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút 1-2HS làm mẫu. 1-2 Hs giải thích động tác theo tranh. HS tập Thi phát cầu qua lưới 1 nhóm làm mẫu Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua. Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổchức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng đùi : 2-3 phút. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 8-10 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút. HĐ2: - Chơi trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát:2 phút. - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS ôn HS ôn HS ôn Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua. Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng đùi mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích hơn giờ học trước. - Học trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức ”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổchức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 2-3 phút. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 8-10 phút Thi phát cầu bằng mu bàn chân: 3- 4 phút. HĐ2: - Chơi trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát:2 phút. - Một số động hồi tĩnh: 1-2 phút -Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Trò chơi khởi động 1phút HS ôn HS ôn Thi phát cầu qua lưới Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua. Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng đùi mu bàn chân. Yêu cầu nâng cao thành tích hơn giờ học trước, yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác. - Học trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổchức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. - Kiểm tra bài cũ: 1phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 10- 12 phút. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 8-10 phút Thi phát cầu bằng mu bàn chân: 3- 4 phút. HĐ2: - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. HS ôn HS ôn Thi phát cầu qua lưới Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Đứng vỗ tay hát 1 bài: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ TRAO TÍN GẬY ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Chơi trò chơi “ Trao tín gậy ”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. - Kiểm tra bài cũ: 1phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 2- 3 phút. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 8-9 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 3- 4 phút. HĐ2: - Chơi trò chơi “ Trao tín gậy ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. HS ôn HS ôn Thi phát cầu qua lưới Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Đứng vỗ tay hát 1 bài: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I.Mục tiêu: - Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và đạt thành tích. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu và kẻ sân xác điịnh vị trí Hs khi kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân: 10- 12 phút. Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 HS. Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HĐ2: - Chơi trò chơi “ nhảy ô tiếp sức ” 4 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Nhận xét và công bố kết quả kiểm tra: 2 phút Dặn dò: Về nhà: Tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. Gọi 3-5 HS kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân. - Trò chơi hồi tĩnh: 1 phút - Một số động hồi tĩnh: 1-2phút - Đứng vỗ tay hát 1 bài: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 2-3 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 7- 8 phút. - Thi tâng cầu bằng mu bàn chân 4-5 phút. HĐ2: - Trò chơi “ Chuyển đồ vật ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Thi tâng cầu bằng mu bàn chân Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo2-4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ LĂN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát cầu và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Lăn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút Chuyển cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 7-8 phút. HĐ2: Trò chơi “Lăn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Dẫn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 8-9 phút Chuyển cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 7-8 phút. HĐ2: Trò chơi “ Dẫn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Dẫn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 8-9 phút Thi phát cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 6-7 phút. HĐ2: Trò chơi “ Dẫn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS thi phát cầu bằng mu bàn chân. Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I.Mục tiêu: - Ôn tập hoặc kiểm tra kỹ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện đúng động tác và đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 15-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTD5 TUAN 19-34.doc