Giáo án Luyện tập chung về các công thức lượng giác

A/ KIỂM TRA BÀI CŨ :

- Với tình huống 2: Từ HĐ1 đến HĐ 2, GV có thể tổ chức

cho lớp HĐ nhóm, với mỗi nội dung nên cho HS học

theo kiểu trò chơi

- Cách tiến hành trò chơi: Sau khi chia nhóm giao nhiệm

vụ cho cho mỗi nhóm, GV điều khiển trò chơi bằng cách

đưa ra câu hỏi, nhóm nào đưa ra câu hỏi đúng và nhanh

nhất được ghi điểm. Sau khi hoàn thành mỗi nội dung,

nhóm nào được nhiều điểm nhất là thắng. Kết thúc trò

chơi, GVcho điểm vào sổ với nội dung đó cho học sinh.

- Chú ý: Các câu hỏi phải định hướng hành động sao cho

sau khi hoàn thành các câu hỏi thì HS đã hoàn thành nội

dung học tập. Nên cho mỗi nhóm nêu cách thắng của

nhóm mình sau mỗi hoạt động.

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4689 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện tập chung về các công thức lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 35 LUYỆN TẬP CHUNG VỀ CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC i. MỤC TIÊU: GIÚP HỌC SINH a.Về kiến thức: ii. Học sinh nắm được tất cảcác công thức lượng giác của một góc bất kỳ đã học trong cuối học kỳ 2 iii. Học sinh cần nhớ và biết vận dụng linh hoạt khi sử dụng công thức vào các bài tập cụ thể . iv. Vận dụng công thức biến đổi lượng giác như tích thành tổng, tổng thành tích các công thức góc nhân đôi nhân ba để giải các bài tập thông dụng b.Về kỹ năng: v. Thành thạo công thức biến đổi lượng giác : nâng bậc, hạ bậc , tích thành tổng, tổng thành tích … vi. Vận dụng linh hoạt khi tính một biểu thức có góc liên quan đặc biệt c.Về thái độ-tư duy: vii. Hiểu được các công thức biến đổi lượng giác viii. Biết quy lạ về quen. II.CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC a.Thực tiễn: Học sinh đã học xong lý thuyết về phép biến đổi lượng giác b.Phương tiện: ix. Chuẩn bị các bảng kết quả hoạt động x. Chuẩn bị phiếu học tập. xi. Chuẩn bị các bài tập trong sách bài tập , sách nâng cao. III.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen hoạt động của các nhóm IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG c.Các tình huống học tập: * Tình huống 1: Ôn tập kiến thức cũ: GV nêu vấn đề bằng bài tập, giải quyết vấn đề qua 3 hoạt động sau: HĐ1: Nêu công thức biến đổi lượng giác HĐ2: Biết áp dụng vào bài tập HĐ3: Củng cố kiến thức thông qua bài tập tổng hợp * Tình huống 2: Cho cosa+cosb=m , sina+sinb=n . Tính cos(a-b) HĐ 1: Củng cố kiến thức tìm m2+n2 , rồi áp dụng công thức cộng góc HĐ 2: Cho học sinh tự tìm tích trên. Chia làm 4 nhóm thực hiện HĐ 3: Cho kết quả của từng nhóm b. Tiến trình bài học: A/ KIỂM TRA BÀI CŨ : - Với tình huống 2: Từ HĐ1 đến HĐ 2, GV có thể tổ chức cho lớp HĐ nhóm, với mỗi nội dung nên cho HS học theo kiểu trò chơi - Cách tiến hành trò chơi: Sau khi chia nhóm giao nhiệm vụ cho cho mỗi nhóm, GV điều khiển trò chơi bằng cách đưa ra câu hỏi, nhóm nào đưa ra câu hỏi đúng và nhanh nhất được ghi điểm. Sau khi hoàn thành mỗi nội dung, nhóm nào được nhiều điểm nhất là thắng. Kết thúc trò chơi, GV cho điểm vào sổ với nội dung đó cho học sinh. - Chú ý: Các câu hỏi phải định hướng hành động sao cho sau khi hoàn thành các câu hỏi thì HS đã hoàn thành nội dung học tập. Nên cho mỗi nhóm nêu cách thắng của nhóm mình sau mỗi hoạt động. B/ BÀI MỚI : LUYỆN TÂP Hoạt động 1 : Tìm GTNN của biểu thức A= sin4a + cos4a Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Nghe hiểu nhiệm vụ - Tìm phương án thắng - Trình bày kết quả - Chỉnh sửa hoàn thiện - Ghi nhận kiến thức Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ 1) Cho biết từng phương án kết quả 2) HD: Biến đổi A= 1-(1/2)sin22a 3) Các nhóm nhanh chóng cho kết quả Đáp số : minA =1/2 khi sin2a=1 Hoạt động 2 : CMR tam giác ABC thoả mãn điều kiện CA CB B A coscos coscos sin sin    thì tam giác đó vuông hoặc cân Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Nghe hiểu nhiệm vụ - Tìm phương án thắng Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức cũ – công thức biến đổi tông thành tích cho VP, công thức góc nhân đôi cho VT 1- Cho học sinh biến đổi biểu thức - Trình bày kết quả - Chỉnh sửa hoàn thiện - Ghi nhận kiến thức 2- Chuyển về tích cho hai đại lượng: 0 2 sin;0cos  BAC 3- Các tổ nhóm tự cho kết quả Bài TNKQ : GTLN của biểu thức sin4a +cos7a bằng (A) 1 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) Không phải 3 giá trị trên Đáp án đúng: (B) Hoạt động 4: * Củng cố bài luyện : Nhắc lại các công thức biến đổi lượng giác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftiet_35_1655.pdf
Tài liệu liên quan