Giáo án mầm non lớp mầm - Phiếu quan sát hoạt động: Trả trẻ

* ĐỊA ĐIỂM:

Lớp Chồi trường MN Dầu khí

* THỜI GIAN:

- Ngày : 15/02/2017

- Thời gian: 4h30 -> 5h30

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ

- Hết giờ trả trẻ nhưng cha mẹ chưa đón trẻ ngồi tô màu cùng các bạn, sau đó cha lại đón trẻ liền đứng lên xinh cô cho đem tờ giấy về nhà tô.

- Khi ba hỏi, ba đón con trễ con có buồn không? Trẻ nói. Dạ không con biết ba bận việc.

 

docx28 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 11931 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Phiếu quan sát hoạt động: Trả trẻ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Lê Nguyễn Kim Chi ( NL Giỏi ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Hết giờ trả trẻ khoảng 30 phút mà chưa thấy mẹ đến đón trẻ vẫn ngồi yên chơi đồ chơi, chơi rất ngoan. - Thấy mẹ đón trẻ đứng lên cười tươi và ngồi xuống dẹp đồ chơi gọn gang ngăn nắp, sau đó đến chào cô đi về, chào mẹ đi học mới về. Khi mẹ ba hỏi con buồn không? Trẻ nói mẹ bận mà con ở chơi với cô. Trẻ tự lấy đồ dùng cá nhân mà không nhờ cha mẹ. - Trẻ trò chuyện với bạn rất vui và đi về với mẹ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen đi thưa về trình. - Trẻ ngoan, biết thông cảm cho người lớn, khả năng nhận thức tốt. - Trẻ biết tự phục vụ bản thân và biết dọn dẹp ngăn nắp sau khi chơi.. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Trần Như Ngân ( NL Giỏi ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ ngồi yên chơi đồ chơi cùng bạn chơi rất ngoan. - Thấy mẹ đón trẻ đứng lên cười tươi và ngồi xuống dẹp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp, sau đó đến chào cô đi về, chào mẹ đi học mới về. Kể với mẹ về tiết học toán. Trẻ tự lấy đồ dùng cá nhân mà không nhờ cha mẹ. - Trẻ trò chuyện với bạn rất vui và đi về với mẹ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen đi thưa về trình. - Trẻ ngoan, biết thông cảm cho người lớn, khả năng nhận thức tốt. - Trẻ biết tự phục vụ bản thân và biết dọn dẹp ngăn nắp sau khi chơi.. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Phan Nguyễn Anh Thư ( NL Giỏi ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ chào cô rất to và lấy gói ôm của mình đem về cho mẹ giặt - Trẻ ra chào mẹ và ra hỏi sinh mẹ chở bạn về cùng. - Trẻ sợ bạn ở một mình buồn trẻ cứ năn nĩ mẹ mãi. Đên khi mẹ nói mẹ rước bạn ấy về cùng đến khi mẹ bạn ấy đến rước không thấy mẹ bạn ấy sẽ lo và mẹ bạn ấy cũng không biết ở đâu thì làm sao mẹ bạn ấy rước bạn ấy được. và sau đó trẻ nói dạ con biết rồi ạ và sau trẻ lấy đồ dùng cá nhân và chào bạn đi về 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với cha. - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. - Trẻ có ý thức tương đối tốt. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Lý Gia Lạc ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ luôn nhìn ra cửa, khi thấy mẹ đón trể thì nổi giận rồi hỏi mẹ sao đón trể, sau đó vòng tay chào mẹ đi học về. - Khi ra tới sân gập 1 vài phụ huynh quen trẻ hỏi rất ngoan và lễ phép. - Trẻ chưa tự cầm cập mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi mẹ ở chơi, mặc dù mẹ còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hải Phong ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ lúc trẻ đang con trong giờ học gì hôm đó mẹ có việc mẹ đón sớm. vừa thấy mẹ trẻ liền chạy ra và nói với mẹ con học chưa song mẹ đợi con học song con mới về được, sau khi học xong còn 10 phút nữa mới tới giờ về thì trẻ chạy lại xin cô ơi học xong rồi cô cho con về - Sau trẻ chào mẹ và lấy cặp lấy dép ra về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi người lớn - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. - Trẻ có ý thức tương đối tốt. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Phan Lê Thanh Tú ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đến giờ trả trẻ trẻ đi chơi với bạn rất ngoan, nghe lời cô ngồi chơi ngoan không chạy nhảy hay phá đồ chơi. - Nhắc nhở bạn khi bày và phá đồ chơi, gọi bạn về khi thấy cha mẹ đến đón - Khi thấy ba đến rước trẻ biết tự động chào cô và biết ra chào mẹ đi học mới về - Trẻ chưa tự lấy dép mình khi ra về - Sau đó trẻ ra nói với ba là hôm nay con chọc bạn thì sau đó ba nói là con không được chọc và con phải xin lỗi bạn. sau đó trẻ vào xin lỗi bạn và tự lấy đồ dùng cá nhân ra về 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người tương đối tốt Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Đoàn Nhật Huy ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi ba đến đón trẻ chào cô rất to. - Trẻ ra chào ba và ra hỏi sinh ba chở bạn Tuấn Hiệp về cùng. - Ba đồng ý và điện thọai cho mẹ của bạn Tuấn Hiệp và xin phép cô được chở 2 bạn cùng về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với cha. - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. - Trẻ có ý thức tương đối tốt. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Tăng Phương Trinh ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đang ngồi ghế xem ti vi thì thấy mẹ đến đón. Trẻ đến chào cô và mẹ rồi ra lấy đồ dùng. Không dẹp ghế của mình ngồi. - Trẻ biết kêu em về khi mẹ đến đón. Mặc hớn hở vui khi gặp cha mẹ. - Trẻ biết tự đi lấy cặp, dép mà không nhờ mẹ lấy hộ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với cha. - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Thái Minh Anh ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đến giờ trả trẻ trẻ đi chơi với bạn rất ngoan, nghe lời cô ngồi chơi ngoan không chạy nhảy hay phá đồ chơi. - Nhắc nhở bạn khi bày và phá đồ chơi, gọi bạn về khi thấy cha mẹ đến đón - Khi thấy ông đến rước trẻ biết tự động chào cô và biết ra chào ông đi học mới về - Trẻ tự lấy dép lấy cặp của mình khi ra về 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người tương đối tốt Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Trần Hoàng Lâm ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ luôn nhìn ra cửa, khi thấy mẹ đón trể thì nổi giận rồi hỏi mẹ sao đón trể, sau đó vòng tay chào mẹ đi học về. - Khi ra tới sân gập 1 vài phụ huynh quen trẻ hỏi rất ngoan và lễ phép. - Trẻ chưa tự cầm cập mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi mẹ ở chơi, mặc dù mẹ còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Trần Quang Phúc ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Hết giờ trả trẻ nhưng cha mẹ chưa đón trẻ ngồi tô màu cùng các bạn, sau đó cha lại đón trẻ liền đứng lên xinh cô cho đem tờ giấy về nhà tô. - Khi ba hỏi, ba đón con trễ con có buồn không? Trẻ nói. Dạ không con biết ba bận việc. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ngoan, nhận thức tốt. - Có thói quen lễ phép với người lớn Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Trọng Tín ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đang ngồi ghế xem ti vi thì thấy bà đến đón. Trẻ đến chào cô và bà rồi ra lấy đồ dùng. Dẹp ghế của mình ngồi. - Trẻ biết kêu em về khi mẹ đến đón. Mặc hớn hở vui khi gặp cha mẹ. - Biết lấy dép cho mình và cho em trai mình luôn. Trẻ biết nhắc em chào cô và lấy nón mà không nhờ mẹ lấy hộ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với cha. - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Hoàng Anh Thi ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đến giờ trả trẻ trẻ đi chơi với bạn rất ngoan, nghe lời cô ngồi chơi ngoan không chạy nhảy hay phá đồ chơi. - Khi thấy mẹ đến rước trẻ biết tự động chào cô và biết ra chào mẹ đi học mới về - Trẻ chưa tự lấy dép mình khi ra về - Sau đó trẻ ra nói với mẹ là hôm nay con đã giúp cô dọn dẹp bàn lúc ăn cơm. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người tương đối tốt Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Thúy Hằng ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ luôn nhìn ra cửa, khi thấy mẹ đón trể thì hỏi mẹ sao đón trể, sau đó vòng tay chào mẹ đi học về. - Trẻ tự cầm cập mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi mẹ ở chơi, mặc dù mẹ còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Hà Bảo Long ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ ngồi yên chơi đồ chơi, chơi rất ngoan. - Thấy mẹ đón trẻ đứng lên cười tươi và ngồi xuống dẹp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp, sau đó đến chào cô đi về, chào mẹ đi học mới về. - Trẻ trò chuyện với bạn rất vui và đi về với mẹ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen đi thưa về trình. - Trẻ biết tự phục vụ bản thân và biết dọn dẹp ngăn nắp sau khi chơi.. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Hồ Gia Hân ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chạy giỡn trong thời gian chờ ba đến đón. - Khi ba đến đón, trẻ chào cô và chào ba ra về - Trẻ tự cầm cập mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi mẹ ở chơi, mặc dù ba còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. - Trẻ chăm ngoan, lễ phép. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Lương Tuấn Hiệp ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chơi cùng bạn Nhật Huy, đôi khi 2 bạn có chạy giỡn xung quanh lớp - Khi được ba bạn Nhật Huy đón về cùng, trẻ rất vui, khoanh tay chào cô và chào chú đi học về. - Trẻ tự đi lấy cặp, dép của mình 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ngoan, lễ phép với người lớn Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Mai Khánh Ngọc ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Đang ngồi ghế xem ti vi thì thấy mẹ đến đón. Trẻ đến chào cô và mẹ rồi ra lấy đồ dùng. Dẹp ghế của mình ngồi. - Trẻ biết kêu em về khi mẹ đến đón. Mặc hớn hở vui khi gặp cha mẹ. - Biết tự lấy dép và cặp và ra về 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với cha. - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Anh Thư ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ luôn nhìn ra cửa, chờ đón mẹ rước về - Khoảng 15 phút sau mẹ đến đón, trẻ rất hớn hở chào cô và chào mẹ ra về. - Trẻ tự lấy cặp, dép của mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi mẹ ở chơi, mặc dù mẹ còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. - Trẻ chăm ngoan, lễ phép. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Quách Hồ Ánh Ngọc ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ lúc trẻ đang con trong giờ học gì hôm đó mẹ có việc mẹ đón sớm. vừa thấy mẹ trẻ liền chạy ra và nói với mẹ con học chưa song mẹ đợi con học song con mới về được, sau khi học xong còn 10 phút nữa mới tới giờ về thì trẻ chạy lại xin cô ơi học xong rồi cô cho con về - Sau trẻ chào mẹ và lấy cặp lấy dép ra về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi người lớn - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. - Trẻ có ý thức tương đối tốt. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Thân Anh Thy ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Hết giờ trả trẻ khoảng 30 phút mà chưa thấy ba đến đón trẻ vẫn ngồi yên chơi đồ chơi, chơi rất ngoan. - Thấy ba đón trẻ đứng lên cười tươi và ngồi xuống dẹp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp, sau đó đến chào cô đi về, chào mẹ đi học mới về. - Trẻ trò chuyện với bạn rất vui và đi về với mẹ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen đi thưa về trình. - Trẻ ngoan, biết thông cảm cho người lớn, khả năng nhận thức tốt. - Trẻ biết tự phục vụ bản thân và biết dọn dẹp ngăn nắp sau khi chơi.. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Bùi Lâm Minh Khang ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Hết giờ trả trẻ nhưng cha mẹ chưa đón trẻ ngồi tô màu cùng các bạn, sau đó cha lại đón trẻ liền đứng lên xinh cô cho đem tờ giấy về nhà tô. - Khi ba hỏi, ba đón con trễ con có buồn không? Trẻ nói. Dạ không con biết ba bận việc. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ngoan, nhận thức tốt. - Có thói quen lễ phép với người lớn Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Châu Hoàng Nhất Long ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ chào cô và chào mẹ ra về - Trẻ tự lấy cặp, lấy dép, sau đó ra sân chơi đồ chơi một lúc sau mới về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với mẹ. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Đào Xuân Yến ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ chào cô và chào mẹ rất to - Trẻ nói chuyện với mẹ rất vui vẻ - Trẻ tự lấy cặp, lấy dép, sau đó ra sân chơi đồ chơi một lúc sau mới về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi, lễ phép với cô và với mẹ. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Lê Phúc Thịnh ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi mẹ đến đón trẻ lúc trẻ đang con trong giờ học gì hôm đó mẹ có việc mẹ đón sớm. vừa thấy mẹ trẻ liền chạy ra và nói với mẹ con học chưa song mẹ đợi con học song con mới về được, sau khi học xong còn 10 phút nữa mới tới giờ về thì trẻ chạy lại xin cô ơi học xong rồi cô cho con về - Sau trẻ chào mẹ và lấy cặp lấy dép ra về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen chào hỏi người lớn - Trẻ có tính tự lập và biết chăm sóc. - Trẻ có ý thức tương đối tốt. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hoàng Gia Hưng ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ luôn nhìn ra cửa, khi thấy mẹ đón trể thì nổi giận rồi hỏi mẹ sao đón trể, sau đó vòng tay chào mẹ đi học về. - Khi ra tới sân gập 1 vài phụ huynh quen trẻ hỏi rất ngoan và lễ phép. - Trẻ chưa tự cầm cập mình khi ra xe để về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, mẹ và mọi người. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Thanh Long ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trong giờ chờ bà đến đón, trẻ còn chạy giỡn trong lớp - Khi ra tới sân gập 1 vài phụ huynh quen trẻ hỏi rất ngoan và lễ phép. - Trẻ chưa tự cầm cập mình khi ra xe để về. - Khi về trẻ không về nhà ngay mà đòi bà ở chơi, mặc dù bà còn bận công chuyện không cho ở, nhưng bé không chịu về. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết chào hỏi cô, bà và mọi người. - Trẻ chăm ngoan, lễ phép. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : TRẢ TRẺ HỌ TÊN TRẺ: ( NL ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 15/02/2017 - Thời gian: 4h30 -> 5h30 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Hết giờ trả trẻ khoảng 30 phút mà chưa thấy mẹ đến đón trẻ vẫn ngồi yên chơi đồ chơi, chơi rất ngoan. - Thấy mẹ đón trẻ đứng lên cười tươi và ngồi xuống dẹp đồ chơi gọn gang ngăn nắp, sau đó đến chào cô đi về, chào mẹ đi hocj mới về. Khi mẹ ba hỏi con buồn không? Trẻ nói mẹ bận mà con ở chơi với cô. Trẻ tự lấy đồ dùng cá nhân mà không nhờ cha mẹ. - Trẻ trò chuyện với bạn rất vui và đi về với mẹ. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen đi thưa về trình. - Trẻ ngoan, biết thông cảm cho người lớn, khả năng nhận thức tốt. - Trẻ biết tự phục vụ bản thân và biết dọn dẹp ngăn nắp sau khi chơi.. Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx7. phiếu Trả trẻ _CHOI_N1_16-17.docx