Giáo án Môn kỹ năng giao tiếp - Bài: Vui chơi (6 tiết)

Hoạt động 1: Luật chơi “cướp cờ”

Chia thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có 3 bạn, đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2,3 các bạn phải nhớ số của mình.

+ Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ, chạy nhanh về đội mình bỏ vào rỗ. Đội nào có nhiều cờ nhất sẽ thắng.

- Giáo viên cho học sinh làm mẫu: 2 đội, mỗi đội 1 người.

Hoạt động 2: Thực hiện chơi.

- Học sinh tham gia trò chơi, giáo viên quan sát hỗ trợ.

Hoạt động 1:

- Nhắc lại luật chơi.

- Giáo viên gợi ý trả lời.

Hoạt động 2: Thực hiện chơi

- Học sinh thực hiện chơi, giáo viên làm quản trò.

- Thay đổ đội thi, để các trò cùng chơi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn kỹ năng giao tiếp - Bài: Vui chơi (6 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NIỀM TIN MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÀI: VUI CHƠI (6 tiết) Giáo viên dạy: Lê Thị Ngọc Thủy Hạ Đình Luân Lớp: 1A4 Tháng 1/2018 Mục tiêu Sau khi học sinh được quan sát, hướng dẫn, đàm thoại và thực hành, học sinh có khả năng: - Biết cách chơi một số trò chơi có luật: cướp cờ, chim sổ lồng. - Đọc một số bài đồng dao: chi chi chành chành, rồng rắng lên mây. - Chơi một số trò chơi có luật, dân gian, đồng dao. Chuẩn bị - Không gian rộng rãi, an toàn. - Luật chơi. - Các bài đồng dao. Các hoạt động chi tiết: Nội dung Hoạt động của giáo viên Tiết 1: - Hiểu luật trò chơi: Cướp cờ. Hoạt động 1: Luật chơi “cướp cờ” Chia thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có 3 bạn, đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2,3 các bạn phải nhớ số của mình. + Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ, chạy nhanh về đội mình bỏ vào rỗ. Đội nào có nhiều cờ nhất sẽ thắng. - Giáo viên cho học sinh làm mẫu: 2 đội, mỗi đội 1 người. Hoạt động 2: Thực hiện chơi. - Học sinh tham gia trò chơi, giáo viên quan sát hỗ trợ. Tiết 2 - Tham gia trò chơi Hoạt động 1: - Nhắc lại luật chơi. - Giáo viên gợi ý trả lời. Hoạt động 2: Thực hiện chơi - Học sinh thực hiện chơi, giáo viên làm quản trò. - Thay đổ đội thi, để các trò cùng chơi. Tiết 3 - Hiểu luật trò chơi dân gian: chim sổ lồng Hoạt động 1: Luật chơi “Chim sổ lông” - Nhóm 3 bạn, 2 bạn 2 bên sẽ làm lồng chim, 1 bạn ở giữa làm chim, khi có hiệu lệnh “chim sổ lồng”, các lồng chim sẽ mở cửa, chim bay ra ngoài chơi, khi có hiệu lệnh “ đóng cửa”, các chú chim phải nha chóng tìm lồng vào, chim nào không tìm được lồng cho mình sẽ bị phạt. Giáo viên cho học sinh lên làm mẫu: 2 lồng, 3 chim. Hoạt động 2: Thực hiện trò chơi. - Học sinh tham gia chơi giáo viên quan sát hỗ trợ. Học sinh luân phiên hô hiệu lệnh. Tiết 4 - Tham gia trò chơi Hoạt động 1: Nhắc lại luật chơi - Học sinh nhắc lại luật chơi “Chim sổ lồng”. Giáo viên hỗ trợ gợi ý. - Học sinh làm mẫu: 3 chim, 2 lồng. Hoạt động 2: tham gia chơi Học sinh tiến hành chơi. Luân phiên người hô hiệu lệnh. Tiết 5 - Thuộc/ đọc một số bài đồng dao ngắn trong trò chơi: chi chi chành chành, rồng rắn lên mây Hoạt động 1: giới thiệu bài đồng dao. - Giáo viên giới thiệu một số bài đồng dao: chi chi chành chành, rồng rắn lên mây. - Học sinh đọc theo, làm quen bài đồng dao. Hoạt động 2: Chơi “Rồng rắn lên mây” - Học sinh chơi rồng rắn lên mây, giáo viên làm chủ. Tiết 6 - Chơi rồng rắn lên mây. Hoạt động 1: Thuộc lòng bài đồng dao. - Học sinh đọc lại các bài đồng dao đã học. Hoạt động 2: Thực hiện chơi Tham gia trò chơi “Rồng rắn lên mây” học sinh làm ông chủ. Chơi chi chi chành chành với 2 nhóm theo 2 giáo viên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12382034.doc