Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Năm 2017

I. Mục tiêu

1, Kiến thức

- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học.

- Học dồn hàng, dàn hàng.

- Ôn trò chơi "Qua đường lội".

2, Kĩ năng

- Thực hiện một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học đư¬ợc chính xác, nhanh, trật tự và kỉ luật; biết dồn hàng, dàn hàng ở mức cơ bản đúng (Có thể còn chậm).

- Biết tham gia trò chơi ở mức tương đối chủ động.

* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi.

 

doc59 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 4712 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bản đúng. - Tham gia được vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, ba quả bóng. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 - 2’ 3 - 4’ 3 - 4’ - Tập hợp lớp - GV nhận lớp. + Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. + Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp. Nhịp 1: từ TTĐCB đưa hai tay ra trước. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa hai tay dang ngang. Nhịp 4: Về TTĐCB. + Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp. Nhịp 1: từ TTĐCB đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa hai tay lên cao thẳng hướng. Nhịp 4: Về TTĐCB. - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Đứng kiễng gót, hai tay chống hông. - Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông - Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng - Ôn trò chơi: "Chuyền bóng tiếp sức" 1 - 2’ 2 - 3’ 10 - 12’ 5 - 6’ - HS đứng theo 4 hàng ngang như lúc khởi động. - GV cho HS tập 1- 2 lần. - Tập 1 - 2 lần, 2 x 4 nhịp + Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Về TTĐCB. +Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS. - HS đứng TTĐCB + Lần 1: GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh để HS thực hiện động tác: Từ TTĐCB đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất, đồng thời hai tay ra trước, lên cao thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau Trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, ngực hơi ưỡn, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay. GV kiểm tra uốn nắn cho HS, sau đó dùng khẩu lệnh "thôi!" để HS đứng bình thường. Cho HS tập theo 4 nhịp dưới đây: + Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 2: Về TTĐCB. + Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - GV cho HS tập 3 - 5 lần. GV nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - GV cho HS chơi. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1 - 2’ 1 - 2’ - HS đứng vỗ tay và hát. - HS nhắc lại nội dung bài học. - Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự. - Kết thúc giờ học. Tuần 13 Bài 13 Ngày soạn: 06/ 11/ 2015 Ngày giảng: 10/ 11/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. - Học động tác đứng đưa một chân sang ngang. - Ôn trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức". 2, Kĩ năng - Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác. - Thực hiện động tác RLTTCB mới học ở mức cơ bản đúng. - Tham gia được vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, ba quả bóng. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 - 2’ 3 - 4’ - Tập hợp lớp - GV nhận lớp. - Chạy thành 1 hàng dọc sau đó đi thường và hít thở sâu (theo vòng tròn). - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng - Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Ôn phối hợp: - Ôn trò chơi: "Chuyền bóng tiếp sức" 3 - 4’ 10 - 12’ 3 - 4’ 6 - 8’ - HS đứng theo vòng tròn như lúc khởi động. - Tập 1 - 2 lần, 2 x 4 nhịp + Lần 1: GV nêu tên động tác đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh "Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông...bắt đầu!" để HS thực hiện động tác: Từ TTĐCB đưa chân trái sang ngang chếch mũi bàn chân xuống đất (cách mặt đất khoảng một gang tay), đấu gối và mũi bàn chân duỗi thẳng, hai tay chống hông. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân phải, thân người thẳng, mắt nhìn theo chân trái. - Tập 3 - 5 lần, 2 x 4 nhịp: + Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Về TTĐCB. +Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS. - HS tập 1 - 2 lần + Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Về TTĐCB. +Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - GV cho HS chơi. Nhận xét, giúp đỡ HS 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1 - 2’ 1 - 2’ - HS đi thường theo nhịp (3 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. - HS nhắc lại nội dung bài học - Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự. - Kết thúc giờ học. Tuần 14 Bài 14 Ngày soạn: 13/ 11/ 2015 Ngày giảng: 17/ 11/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. - Làm quen với trò chơi "Chạy tiếp sức". 2, Kĩ năng - Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác. - Tham gia được vào trò chơi ở mức mức độ ban đầu. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị sân và dụng cụ để HS tham gia trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 - 2’ 3 - 4’ - GV nhận lớp. - Đứng vỗ tay , hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Ôn phối hợp - Ôn phối hợp - Trò chơi: " Chạy tiếp sức" 7 - 8’ 7 - 8’ 8 - 10’ - HS đứng theo 4 hàng ngang như lúc khởi động. - Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp. + Nhịp 1: Đưa hai tay lên cao thẳng hướng. + Nhịp 2: Về TTĐCB. + Nhịp 3: đưa hai tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp. + Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Đứng hai tay chống hông. + Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Tập hợp 4 hàng dọc sau vạch xuất phát, các tổ có số người bằng nhau. - GV nêu tên trò chơi:" Chạy tiếp sức". Phổ biến cách chơi: Khi có lệnh, các em số 1 của mỗi hàng chạy nhanh, vòng qua vạch đích rồi chạy về vạch xuất phát chạm tay bạn số 2, số 2 làm tương tự và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc. - Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn chạy trước mình. + Không chạy vòng qua cờ. - GV cho một nhóm HS làm mẫu, tiếp theo cho một tổ chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi thử 1- 2 lần mới chơi chính thức. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1 - 2’ 1 - 2’ - HS đi thường theo nhịp (3 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. - HS nhắc lại nội dung bài học - Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự. - Kết thúc giờ học. Tuần 15 Bài 15 Ngày soạn: 20/ 11/ 2015 Ngày giảng: 24/ 11/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. - Tiếp tục àm quen với trò chơi "Chạy tiếp sức". 2, Kĩ năng - Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị sân và dụng cụ để HS tham gia trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 - 2’ 3 - 4’ - GV nhận lớp. - Đứng vỗ tay , hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Ôn phối hợp - Ôn phối hợp - Trò chơi: " Chạy tiếp sức" 8 - 10’ 7 - 8’ 6 - 8’ - HS đứng theo 4 hàng ngang như lúc khởi động. - Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp. + Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 2: Về TTĐCB. + Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp. + Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Đứng hai tay chống hông. + Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Tập hợp 4 hàng dọc sau vạch xuất phát, các tổ có số người bằng nhau. - GV nhắc lại tên trò chơi:" Chạy tiếp sức" và cách chơi, sau đó cho HS chơi thử 1- 2 lần, rồi chơi chính thức có phân thắng thua. Đọi thua phải chạy một vòng xung quanh đội thắng. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1 - 2’ 1 - 2’ 1 - 2’ - HS đi thường theo nhịp (2 - 4 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. -Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự. ----------------------------------------------------------------------------- Tuần 16 Bài 16 Ngày soạn: 27/ 11/ 2015 Ngày giảng: 01/ 12/ 2015. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A KIỂM TRA THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Tiếp tục ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. 2, Kĩ năng - Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức cơ bản đúng. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, Sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Ôn các động tác Thể dục RLTTCB đã học. 20-25’ - Ôn 3 - 4 lần: + Nhịp 1: Đứng đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang. + Nhịp 3: Đưa hai tay lên cao chếch V. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - Ôn 3 - 4 lần + Nhịp 1: Đứng hai tay chống hông, đưa chân trái ra trước. + Nhịp 2: Thu chân về, hai tay chống hông. + Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTĐCB. - GV theo dõi, giúp đỡ HS 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo nhịp (2 - 4 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. - HS nêu ND vừa học. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. Tuần 17 Bài 17 Ngày soạn: 04/ 12/ 2015 Ngày giảng: 08/ 12/ 2015. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A SƠ KẾT HỌC KỲ I I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Sơ kết học kỳ 1, hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học. 2, Kĩ năng - Yêu cầu HS nhận xét được những ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên: 50 - 60 m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB 2, Phần cơ bản - Sơ kết học kỳ 1 - Trò chơi "Chạy tiếp sức" 10-15’ 8-10’ - GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về: Đội hình đội ngũ, Thể dục RLTTCB và trò chơi vận động. - Xen kẽ, GV gọi một vài em (trên tinh thần xung phong) lên làm mẫu các động tác. - GV đáng giá kết quả học tập của HS (cả lớp hoặc từng tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục trong học kỳ 2. - HS chơi. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo nhịp (2 - 4 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. Nếu tiến hành sơ kết ở trong lớp học, GV có thể sử dụng bảng để thống kê tên những động tác đã học và cho HS lên bục giảng để trìng diễn động tác. Không cần tiến hành khởi động, hồi tĩnh. Chọn trò chơi tĩnh có thể chơi trong lớp. --------------------------------------------------------------------------------- Tuần 18 Bài 18 Ngày soạn: 11/ 12/ 2015. Ngày giảng: 15/ 12/ 2015. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A TRÒ CHƠI I. Mục tiêu 1, Kiến thức - Làm quen với trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức". 2, Kĩ năng - Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần tham gia được vào trò chơi. 3, Thái độ - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2, Phần cơ bản - Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". 20-25’ - Nêu tên trò chơi. Cho HS chơi cách 1 + Cách : Tập hợp lớp thành 2 hàng dọc. Khi có lệnh, các em số 1 dập nhảy bằng 2 chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy hai chân vào ô số 2 và 3, nhảy chụm chân vào ô số 4 và cứ lần lượt nhảy như vậy cho đến đích, thì quay lại chạy về vạch xuất phát đưa tay chạm tay bạn số 2. Số 2 làm tương tự vàg cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc. GV giải thích cách chơi, làm mẫu. Tiếp theo 1 HS ra chơi thử. Sau đó cho 1 nhóm 2,3 HS chơi thử. HS cả lớp chơi thử. GV nhận xét, giải thích thêm để HS nắm vững cách chơi, rồi lại cho HS chơi thử lần 2, sau đó chơi chính thức có phân thắng thua và thưởng phạt: 1 - 2 lần. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo nhịp (2 - 4 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trường và hát. - HS nêu ND vừa học. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. Tuần 19 Bài 19 Ngày soạn: 18/ 12/ 2015 Ngày giảng: 22/ 12/ 2015. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1B BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu. 1, Kiến thức. - Làm quen với 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. - Ôn trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức". 2, Kĩ năng. - Yêu cầu thực hiện động tác vươn thở và tay ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được động tác và tham gia được vào trò chơi. 3, Thái độ. - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện. 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, Sân trường, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu. 2, Phần cơ bản - Động tác vươn thở. - Động tác tay: 2 -3 lần. - Ôn 2 động tác vơn thở, tay. - Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". 5-6’ 5-6’ 5-7’ 7-8’ - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho H tập bắt chớc. + Nhịp 1: Đưa hai tay sang hai bên lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, mặt ngửa, mắt nhìn lên cao. Hít sâu vào bằng mũi. + Nhịp 2: Đưa hai tay theo chiều ngược lại với nhịp 1, sau đó hai tay bắt chéo trước bụng (tay trái để ngoài), thở mạnh ra bằng miệng. + Nhịp 3: Như nhịp 1 (hít vào). + Nhip 4: Về TTCB. ( thở ra). + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang. + Lần tập thứ nhất, GV nhận xét, uốn nắn động tác sai, cho tập lần 2. Sau lần 2, GV có thể kết hợp nhận xét, uốn nắn với việc cho 1,2 HS thực hiện động tác tốt lên làm mẫu và cùng cả lớp tuyên dương. Tiếp theo, có thể cho tập thêm lần 3. Cách dạy như động tác trên. + Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai, đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước ngực (ngang vai), mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. + Nhịp 3: Vỗ hai tay vào nhau phía trước ngực (nh nhịp 1). + Nhịp 4: Về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang . - Tập 1, 2 lần. 2 X 4 nhịp. - GV theo dõi, giúp đỡ HS. - GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi. + Lần 1: chơi thử . + Lần 2: chơi chính thức. - GV theo dõi, giúp đỡ HS. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo và hát. - Trò chơi “Qua đường lội” - HS nêu ND vừa học. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 20 Bài 20 Ngày soạn: 25/ 12/ 2015 Ngày giảng: 28/ 12/ 2015. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu. 1, Kiến thức. - HS ôn và thực hiện được 2 động tác thể dục đã học, Nắm được cách thực hiện động tác chân - HS biết điểm số theo tổ, theo hàng dọc. 2, Kĩ năng. - HS thực hiện được các động tác thể dục ở mức tương đối chính xác. - Thực hiện điểm số ở mức cơ bản đúng. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được động tác và tham gia được vào trò chơi. 3, Thái độ. - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện. 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, Sân trường, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi: Diệt các con vật có hại. 2, Phần cơ bản - Ôn 2 động tác thể dục đã học. - Động tác chân. - Điểm số hàng dọc theo tổ. - Trò chơi:“Nhảy ô tiếp sức”. 6-8’ 6-8’ 4-5’ 7-8’ GV hô nhịp, kết hợp làm mẫu cho HS tập. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS quan sát tranh, giải thích. - Lần 1: GV tập mẫu, cho HS tập bắt chước. GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. - Lần 2-3: cho HS tập, sau đó kết hợp nhận xét, uốn nắn với việc cho 1, 2 HS thực hiện động tác tốt lên làm mẫu và cùng cả lớp tuyên dương. - Lần 4-5: GV hô cho HS tập, GV nhận xét, uốn nắn. - GV nêu nhiệm vụ học tiếp theo và cho giải tán. - GV dùng khẩu lệnh hô tập hợp hàng dọc, dóng hàng; đứng nghiêm, đứng nghỉ. - GV giải thích kết hợp với chỉ dẫn 1 tổ làm mẫu cách điểm số. - Lần 1-2: Từng tổ lần lượt điểm số. GV theo dõi. Sửa sai. - Lần 3- 4: GV cho HS làm quen với cách 4 tổ cùng đồng loạt điểm số. GV nhận xét. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, cho HS chơi thử 1 lần, sau đó cho chơi chính thức 1 -2 lần, GV theo dõi, giúp đỡ HS. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 - 3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo và hát. - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” - HS nêu ND vừa học. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. Tuần 21 Bài 21 Ngày soạn: 31/ 12/ 2015 Ngày giảng: 05/ 01/ 2016 Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I. Mục tiêu. 1, Kiến thức. - HS ôn và thực hiện được 3 động tác thể dục đã học. - Nắm được cách thực hiện động tác vặn mình. - HS biết điểm số theo tổ, theo hàng dọc. 2, Kĩ năng. - HS thực hiện được các động tác thể dục ở mức tương đối chính xác, thực hiện động tác vặn mình ở mức cơ bản đúng. - Thực hiện điểm số ở mức cơ bản đúng, rõ ràng. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được động tác và tham gia được vào trò chơi. 3, Thái độ. - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện. 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, Sân trường, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi: “Đi ngược chiều theo tín hiệu” 2, Phần cơ bản - Ôn 3 động tác thể dục đã học. - Động tác vặn mình. - Ôn 4 động tác đã học. - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Trò chơi:“Chạy tiếp sức 4-6’ 5-7’ 4-5’ 2-3’ 7-8’ - GV hô nhịp, kết hợp làm mẫu cho HS tập. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS quan sát tranh, giải thích. - Lần 1: GV tập mẫu, cho HS tập bắt chước. GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. - Lần 2-3: cho HS tập, sau đó kết hợp nhận xét, uốn nắn với việc cho 1, 2 HS thực hiện động tác tốt lên làm mẫu và cùng cả lớp tuyên dương. - Lần 4-5: GV hô cho HS tập, GV nhận xét, uốn nắn. - Lần 1: GV làm mẫu, cho HS làm theo. - Lần 2: GV chỉ hô, HS tập, GV nhận xét, sửa sai. - Lần 3-4: Tổ chức thi xem tổ nào tập đúng nhất, đẹp nhất, GV khen ngợi. - GV nêu nhiệm vụ học tiếp theo và cho giải tán. - Lần 1: GV cho HS tập hợp, dóng hàng, điểm số. - Lần 2-3: Cấn sự điều khiển. GV giúp đỡ. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, cho HS chơi thử 1 lần, sau đó cho chơi chính thức 1 -2 lần, GV theo dõi, giúp đỡ HS. 3, Phần kết thúc - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. - Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2-3’ 1-2’ 1-2’ - HS đi thường theo và hát. - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” - HS nêu ND vừa học. - GV nhận, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác, đẹp. ------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 22 Bài 22 Ngày soạn: 08/ 01/ 2016 Ngày giảng: 12/ 01/ 2016. Tiết 2: Lớp 1B Tiết 6: Lớp 1C Tiết 7: Lớp 1A BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I. Mục tiêu. 1, Kiến thức. - HS ôn và thực hiện được 4 động tác thể dục đã học, Nắm được cách thực hiện động tác bụng. - HS làm quen và nắm được cách chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. 2, Kĩ năng. - HS thực hiện được các động tác thể dục ở mức tương đối chính xác, thực hiện động tác bụng ở mức cơ bản đúng. - Thực hiện trò chơi nhảy đúng, nhảy nhanh ở mức biết cách nhảy. * Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được động tác và tham gia được vào trò chơi. 3, Thái độ. - Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học. II. Địa điểm, phương tiện. 1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập. 2, Phương tiện: 1 còi, Sân trường, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung T. gian Phương pháp - tổ chức 1, Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1-2’ 3-4’ - GV nhận lớp. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2, Phần cơ bản - Động tác bụng. - Ôn 5 động tác đã học. * Điểm số hàng dọc theo tổ. - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. 4-6’ 8-10’ 4-5’ 7-8’ - GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS quan sát tranh, giải thích. - Lần 1: GV tập mẫu, cho HS tập bắt chước. GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. - Lần 2 - 3: GV làm mẫu cho HS tập, sau đó kết hợp nhận xét, uốn nắn. - Lần 4 - 5: Cán sự hô cho HS tập, cho 1, 2 HS thực hiện động tác tốt lên làm mẫu GV nhận xét, uốn nắn cùng cả lớp tuyên dương. - Lần 1: GV làm mẫu, cho HS làm theo. - Lần 2: GV chỉ hô, HS tập, GV nhận xét, sửa sai. - Lần 3: Tổ chức thi xem tổ nào tập đúng nhất, đẹp nhất, GV khen ngợi. - GV cho HS tập hợp ở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12446917.doc
Tài liệu liên quan