Giáo án Nhân đơn thức với đa thức

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức

2.Kĩ năng:Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

3.Thái độ:Rèn luyện tính cẩn thận chính xác

II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.Chuẩnbị của giáo viên:Bảng phụ, sgk, phấn màu

2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Nhân đơn thức với đa thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại qui tắc nhân một số với một tổng a(b+c)=? Nhắc lại qui tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số xm.xn=? 3.Vào bài: Để mở đầu cho chương I ta tìm hiểu cách nhân đơn thức với đa thức 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG  Hđ1: Thực hiện ?1 sgk -Mỗi hs viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý rồi thực hiện các yêu cầu như sgk (Hs thực hiện vào bảng con) -Cho hs kiểm tra chéo lẫn nhau  Hđ2: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức  Hđ3: Thực hiện ví dụ (đề của gv) Hs thực hiện yêu cầu của gv vào bảng con (Chẳng hạn 2x(x- 5)=2x.x+2x(-5)=2x2-10x) Đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau Hs phát biểu qui tắc như sgk 1)Qui tắc: A(B+C)=AB+AC 2)Ap dụng: *Ví dụ: -3x2.(x2-2x+ 2 3 ) = -3x2.x2+(-3x2)(- 2x)+(-3x2). 2 3 -3x4+6x3-2 -3x2(x2-2x+ 2 3 ) Yêu cầu hs nêu các hạng tử của đa thức Ap dụng qui tắc để thực hiện phép nhân  Hđ4: Thực hiện ?2 sgk 2 2 31 13x y x xy .6xy 2 5       -Yêu cầu hs cùng thực hiện vào bảng con  Hđ5: Thực hiện ?3 sgk -Cho hs tìm hiểu cách giải 30s Sau đó thảo luận theo nhóm Gọi 3 hs lên bảng thực hiện kết quả của Các hạng tử của đa thức là x2;-2x; 2 3 Đs –3x4+6x3-2 Hs thực hiện ?2 vào bảng con Đs 18x4y4-3x3y3+ 6 5 x2y4 Hs tìm hiểu cách giải trong ½ phút ?2 (3x3y- 1/2x2.6xy3+ 1 5 xy).6x y3 =3x3y.6xy3- 1/2x2.6xy3+ 1 5 xy.6xy 3 =18x4y4-3x3y3+ 6 5 x2y4 ?3 nhóm mình -Các hs khác nhận xét đánh giá kết quả -Gv chốt lại Để tính diện tích mảnh vườn hs có thể thãy,y vào biểu thức trên hoặc tính riêng đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao rồi tính S  Hđ6: Câu hỏi trắcnghiệm (Gv treo bảng phụ cho hs làm) Giá trị của biểu thức x(x-y)+y(x+y) tại x= -2, y=3 là a/13 b/5 c/10 Thảo luận theo nhóm Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả Đs    5x 3 3x y 2y a/ S 2      =8xy+3y+y2 b/S=58(m2)    5x 3 3x y 2y a/ S 2      =(8x+3+y)y =8xy+3y+y2 b/Thế x=3(m), y=2(m) Ta được S=8.3.2+3.2+22=48+ 6+4 =58(m2) d/Khác Đs: a  Củng cố, luyện tập chung Bt 5sgk a/x(x-y)+y(x-y)=x2-y2 b/xn-1(x+y)-y(xn-1+yn-1)=xn-yn 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: -Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức -Làm bt 1,2,3 sgk -Bt khuyến khích 5/6sgk+4/3SBT b.Bài sắp học:Xem trước bài “Nhân đa thức với đa thức” D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftiet_1_645.pdf