Giáo án Sinh 11 - Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

III. CƠ CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ CÂY.

1. Hấp thụ nước và các ion khoáng tư đất vá tế bào lông hút.

a. Hấp thụ nước

- Nước được hấp thụ liên tục từ nước vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thẩm thấu : Đi từ nhược trương vào dung dịch ưu trương của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp xuất thẩm thấu (hay chênh lệch thế nước).

b. Hấp thu muối khoáng

- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo hai cơ chế :

- Thụ động : Cơ chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nồng độ thấp.

- Chủ động : Di chuyển ngược chiều Garađien nồng độ và cần năng lượng.

 

docx4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 12555 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh 11 - Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sinh 11 bài Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.docx