Giáo án Sinh 11 - Thực hành: Các phương pháp nhân giống vô tính

* Hoạt động 1

+ GV cho học sinh nhắc lai các phương pháp nhân giống vô tính(nhân giống sinh dưỡng)

* Hoạt động 2

+ GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành: tiến hành làm các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1 : Tập giâm cành(hay lá)

- Thí nghiệm2 : Kĩ thuật ghép cành

- Thí nghiệm 3 : Kĩ thuật ghép chồi(mắt)

+ GV hướng dẫn cách làm thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1 :

* Cắt cành thành từng đoạn (10-15cm), có số lượng chồi mắt bằng nhau.

* Cắm nghiêng vào đất ẩm, một phần hom ở trên mặt đất.

* Theo dõi sự nảy chồi, và tốc độ sinh trưởng của cây mới sinh từ các hom (theo bảng ở sách giáo khoa trang 167).

* (Thí nghiệm này chỉ làm tập, học sinh về nhà làm lại và theo dõi để báo cáo kết quả vào lần thực hành sau).

- Thí nghiệm 2 : (treo tranh 43)

* Học sinh xem và nghe giáo viên hướng dẫn.

* Dao sắc cắt vật gọn, sạch gốc ghép và cành ghép để cho bề mặt tiếp xúc thập áp sát.

* Cắt bỏ lá có trên cành ghép và 1/3 số lá trên gốc ghép.

* Buộc chặt cành ghép với gốc ghép.

 

docx2 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3836 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh 11 - Thực hành: Các phương pháp nhân giống vô tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sinh 11 bài Thực hành Các phương pháp nhân giống vô tính.docx