Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 21

Phát triển các hoạt động (27)

Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

 

- Yêu cầu HS đọc các từ trong ngoặc đơn.

 

- Yêu cầu HS đọc tên của các cột trong bảng từ cần điền.

 

- Yêu cầu HS đọc mẫu.

 

 

 

- Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài cá nhân. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, nếu sai thì yêu cầu chữa lại cho đúng.

- Đưa ra đáp án của bài tập:

+ Gọi tên theo hình dáng: chim cánh cụt, vàng anh, cú mèo.

+ Gọi tên theo tiếng kêu: tu hú, cuốc, quạ.

+ Gọi tên theo cách kiếm ăn: bói cá, gõ kiến, chim sâu.

- Nhận xét và cho điểm HS.

 

doc36 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 21.doc