Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 24

Phát triển các hoạt động (27)

Hoạt động 1: Giúp HS hiểu được “Một phần tư”

1. Giới thiệu “Một phần tư” (1/4)

- HS quan sát hình vuông và nhận thấy:

- Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau, trong đó có 1 phần được tô màu. Như thế đã tô màu một phần bốn hình vuông (một phần bốn còn gọi là một phần tư)

- Hướng dẫn HS viết: 1/4; đọc : Một phần tư.

 

- Kết luận: Chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau, lấy đi 1 phần (tô màu) được 1/4 hình vuông.

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 24.doc