Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 25

Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: HS tính nhẩm. Chẳng hạn:

10 : 5 = 2 30 : 5 = 6

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia 5.

 

 

Bài 2: Lần lượt thực hiện tính theo từng cột,

chẳng hạn:

5 x 2 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

- Hỏi: Một bạn nói: “Khi biết kết quả của 5 x 2 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 : 2 = 5 và10 : 5 mà không cần tính”. Theo em bạn đó nói đúng hay sai? Vì sao?

 

 

 

Hoạt động 2: Ap dụng bảng chia 5 để giải các bài tập có liên quan.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Có tất cả bao nhiêu quyển vở?

- Chia đều cho 5 bạn nghĩa là chia ntn?

 

doc37 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 1 - Tuần 25, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 25.doc
Tài liệu liên quan