Giáo án Thể dục 11 tiết 17, 18: Nhảy cao – bóng đá

Tuần:09

 Tiết:18.

NHẢY CAO – BÓNG ĐÁ.

I. MỤC TIÊU:

 - Nhảy cao: Ôn: + Hoàn chỉnh bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.

+ Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và bài tập phát triển thể lực.

- Bóng đá: ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, ôn đá bóng bằng mu trong bàn chân

 * Kiến thức: học sinh biết cách phối hợp kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, biết một số bài tập bổ trợ trong nhảy cao, biết cách phát bóng thấp tay nghiêng mình.

- * Kĩ năng: hs thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất và các bài tập bổ trợ, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng mu trong bàn chân

-

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Trên sân trường: Vệ sinh sạch - mát; Nệm, cột - xà nhảy cao.

- Giáo viên chuẩn bị; còi, tranh ảnh nếu có, bóng đá (4 - 8 quả).

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 11 tiết 17, 18: Nhảy cao – bóng đá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:09 Tiết:17. NHẢY CAO – BÓNG ĐÁ. I. MỤC TIÊU: - Nhảy cao: Ôn: + Hoàn chỉnh bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Một số động tác bổ trợ. - Bóng Đá: học đá bóng bằng mu trong bàn chân * Kiến thức: học sinh biết cách phối hợp kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, biết một số bài tập bổ trợ trong nhảy cao, biết cách đá bóng bằng mu trong bàn chân. * Kĩ năng: hs thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất và các bài tập bổ trợ, thực hiện được kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường: Vệ sinh sạch - mát; Nệm, cột - xà nhảy cao. Giáo viên chuẩn bị; còi, tranh ảnh nếu có, bóng đá (4 - 8 quả). III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khỏe của hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: * Khởi động chung: - Xoay caùc khôùp: coå tay, coå chaân, hoâng, goái, . . .. - Ñoäng taùc eùp goái doïc. - Ñoäng taùc eùp goái ngang. - Bài thể dục tay không 6 động tác * Khởi động chuyên môn: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy ñaïp sau. - Xuất phát cao -chạy nhanh. 3. Kiểm tra bài cũ: 1- 2 hs. Kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Giáo viên nhận xét và đánh giá từng em. PHẦN CƠ BẢN: 1. Nhảy cao: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ: - Đứng tại chỗ đá lăng. - Đứng tại chỗ đá lăng, xoay mũi bàn chân. - Đà 3 bước giậm nhảy - đá lăng, xoay mũi bàn chân. + Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. 2. Bóng đá: * Học: Kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân * Củng cố: Kĩ thuật nhảy cao và kĩ thuật và kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân.. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Một số động tác hồi tĩnh; tay, chân, toàn thân,.. .. - Nhận xét: Giáo viên nhận xét tinh thần và thái độ học tập của học sinh trong tiết học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. - Kết thúc tiết học: 8-10 phút 1-2 phút 5 - 6 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần 1-2 phút 30-32 phút 15-16 phút 10 lần 5 lần 4 lần 4 -5 lần 15 - 16 phút 2 - 3 phút 5 phút 2-3 phút 2-3 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € r GV * Giáo viên cho học sinh giàn hàng, thực hiện các động tác khởi động chung dưới sự điều khiển của cán sự lớp. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn. Giáo viên điều khiển. € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® ê * Giáo viên điều khiển học sinh tập lần lượt từng hàng ngang tiến về trước giống như ở phần khởi động. - Giáo viên chọn một vài em lên thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chỗ đúng sai cho các em biết để sữa. - Lần lượt cho học sinh tập, học sinh giậm nhảy chân phải tập trước sau đó đổi ngược lại. * Chú ý: Phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh. & % € € €€€€€€ €€€€€€ * Giáo viên phân tích kết hợp với thị phạm động tác một số lần. - Học sinh tập hợp thành 2 hàng ngang, cách nhau 5-7 m, quay mặt vào nhau, tập . - Chú ý: Động tác tung bóng và độ chính xác của tay đánh bóng đi. € € € € € ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ œ œ œ œ œ € € € € € ( Nội dung nhảy cao và bóng đá giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng chéo nhau, sau nữa thời gian đổi ngược lại). * Giáo viên chọn 2 em học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác lần lượt từng nội dung vừa học những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. * Học sinh thành 4 hàng ngang, giàn hàng, thực hiện một số động tác hồi tĩnh. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € r GV * Sau khi thả lỏng, giáo viên cho học sinh dồn hàng, giáo viên nhận xét chung và hướng dẫn các em luyện tập thêm ở nhà. - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Tuần:09 Tiết:18. NHẢY CAO – BÓNG ĐÁ. I. MỤC TIÊU: - Nhảy cao: Ôn: + Hoàn chỉnh bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và bài tập phát triển thể lực. Bóng đá: ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, ôn đá bóng bằng mu trong bàn chân * Kiến thức: học sinh biết cách phối hợp kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, biết một số bài tập bổ trợ trong nhảy cao, biết cách phát bóng thấp tay nghiêng mình. * Kĩ năng: hs thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất và các bài tập bổ trợ, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng mu trong bàn chân II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường: Vệ sinh sạch - mát; Nệm, cột - xà nhảy cao. Giáo viên chuẩn bị; còi, tranh ảnh nếu có, bóng đá (4 - 8 quả). NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khỏe của hs. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 3. Khởi động: * Khởi động chung: - Xoay caùc khôùp: coå tay, coå chaân, hoâng, goái, . . .. - Ñoäng taùc eùp goái doïc. - Ñoäng taùc eùp goái ngang. - Bài thể dục tay không 6 động tác * Khởi động chuyên môn: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy ñaïp sau. - Xuất phát cao -chạy nhanh. 2. Kiểm tra bài cũ: 1- 2 hs. Kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Giáo viên nhận xét và đánh giá từng em. PHẦN CƠ BẢN: 1. Nhảy cao: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ: - Đứng tại chỗ đá lăng. - Đứng tại chỗ đá lăng, xoay mũi bàn chân. - Đà 3 bước giậm nhảy - đá lăng, xoay mũi bàn chân. + Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. 2. Bóng đá: * Học: ôn dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, ôn đá bóng bằng mu trong bàn chân Củng cố: Kĩ thuật nhảy cao và kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Một số động tác hồi tĩnh; tay, chân, toàn thân,.. .. - Nhận xét: Giáo viên nhận xét tinh thần và thái độ học tập của học sinh trong tiết học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. - Kết thúc tiết học: 8-10 phút 1-2 phút 5 - 6 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần 1-2 phút 30-32 phút 15-16 phút 10 lần 5 lần 4 lần 4 -5 lần 15 - 16 phút 2 - 3 phút 5 phút 2-3 phút 2-3 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € r GV * Giáo viên cho học sinh giàn hàng, thực hiện các động tác khởi động chung dưới sự điều khiển của cán sự lớp. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn. Giáo viên điều khiển. € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® € € € € ® ê * Giáo viên điều khiển học sinh tập lần lượt từng hàng ngang tiến về trước giống như ở phần khởi động. - Giáo viên chọn một vài em lên thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chỗ đúng sai cho các em biết để sữa. - Lần lượt cho học sinh tập, học sinh giậm nhảy chân phải tập trước sau đó đổi ngược lại. * Chú ý: Phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh. & % € € €€€€€€ €€€€€€ * Giáo viên phân tích kết hợp với thị phạm động tác một số lần. - Học sinh tập hợp thành 2 hàng ngang, cách nhau 5-7 m, quay mặt vào nhau, tập đá bóng qua lại. - Chú ý: Động tác tư thế chuẩn bị, tung bóng và độ chính xác của tay đánh bóng đi. € € € € € ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ œ œ œ œ œ € € € € € ( Nội dung nhảy cao và bóng đá giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng chéo nhau, sau nữa thời gian đổi ngược lại). * Giáo viên chọn 2 em học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác lần lượt từng nội dung vừa học những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. * Học sinh thành 4 hàng ngang, giàn hàng, thực hiện một số động tác hồi tĩnh. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € r GV * Sau khi thả lỏng, giáo viên cho học sinh dồn hàng, giáo viên nhận xét chung và hướng dẫn các em luyện tập thêm ở nhà. - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Nhóm trưởng kí duyệt Tạ Văn Diện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnhay cao bong da_12510889.doc
Tài liệu liên quan