Giáo án Thể dục 2 - Tuần 1 đến 10

TUẦN:6 TIẾT:2

BÀI 12 : ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PTC

I\-Mục tiêu:

 Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng . biết thực hiện 5 động tác

 Trò chơi kéo cưa lừa xẻ. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi.

II\-Đồ dùng dạy học:

GV: chuẩn bị 1 còi.

HS:

III\-Các hoạt động dạy – học:

 Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học .

Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.

 KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 4 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét.

 Bài mới:(22’)

a/-GT bài: KT 5 động tác của bài TD phát tiển chung.

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 2 - Tuần 1 đến 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng nối tiếp: (1’) Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài:”chim trích bông”. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:3 TIẾT:1 BÀI 5: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI “ Ngày soạn:23/08/2011 ngày dạy: 31/08/2011 I\-Mục tiêu: Học quay phải, quay trái .Biết cách thực hiện quay phải quay trái. Ôn trò chơi “ nhanh lên bạn ơi “. Biết cách chơi và tham gia theo yêu cầu của trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi,kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “ HS: III\-Các hoạt động dạy – học: khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: GV dùng pp làm mẩu, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, động tác b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7’ 8' 7’ Hoạt động 1:Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Mục tiêu:HS thực hiện được độâng tác,biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc. - Tiến hành:GV chia số hs trong lớp thành các nhóm tập luyện Hoạt động 2:Học động tác quay phải, quay trái. - Mục tiêu:HS thực hiện được động tác tương đối đúng. - Tiến hành:GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, gv làm mẩu hs quan sát. Hoạt động 3:trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “ - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật. Tiến hành: - GV nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.Gv điều khiển trò chơi. -HS thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển củagv. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển của cán sự, gv quan sát sửa sai - HS ngồi nghe gv phổ biến luật chơi Cả lớp chơi thử,và chơi chính thức. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện động tác giậm chân tại chổ. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài:”Quê hương em”. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________TUẦN:3 TIẾT:2 BÀI 6: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY Ngày soạn:25/08/2011 Ngày dạy:02/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn quay phải, quay trái .Bước đầu biết cách thực hiện quay phải, quay trái. Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay Ôn trò chơi “ nhanh lên bạn ơi “. Yêu cầu biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi,kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “, tranh động tác vươn thở và tay. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: GV dùng pp làm mẩu, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, động tác b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 5’ 10' 7’ Hoạt động 1:Học động tác quay phải, quay trái. - Mục tiêu: HS thực hiện được động tác tương đối đúng. - Tiến hành: GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, gv làm mẩu hs quan sát. Nhận xét – tuyên dương Hoạt động 2 :Học 2 động tác Vươn thở và tay -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. -Tiến hành : Treo tranh từng động tác. - Gv làm mẩu lại1 động tác và cho các em tập theo, khi hs tập được gv mới làm mẩu tiếp động tác thứ 2 . - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét . Hoạt động 3:trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “ - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật. Tiến hành: - GV nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.Gv điều khiển trò chơi. -HS thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. Lắng nghe - Quan sát tranh - Quan sát gv làm mẫu - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển củagv. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển của cán sự, gv quan sát sửa sai . Động tác vươn thở TTCB 1 2 3 4 Đông tác tay TTCB 1 2 3 4 - HS ngồi nghe gv phổ biến luật chơi Cả lớp chơi thử, và chơi chính thức. Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác giậm chân tại chổ. Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài:”chim trích bông”. GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : .. .. .. TUẦN:4 TIẾT:1 BÀI 7: ĐỘNG TÁC CHÂN,TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ “ Ngày soạn:01/09/2011 ngày dạy: 07/09/2011 I\-Mục tiêu: Học động tác chân. Biết thực hiện 3 động tác vươn thở, tay,chân. Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi “. biết cách chơi và tham gia theo yêu cầu của trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi,kẻ sân cho trò chơi “kéo cưa lừa xe’ “, tranh động tác chân. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: hôm nay chúng ta thêm một động tác thứ 3 của bài TD phát tiển chung:đó là động tác chân. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’ 10' 6’ Hoạt động1 :Ôn 2 động tác : vươn thở và tay. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành :GV điều khiển cả lớp thực hiện động tác Hoạt động 2: Học động tác chân -Mục tiêu :thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. -Cách tiến hành : nêu tên động tác, vừa giải thích, vừa làm mẩu.(treo tranh) - Điều khiển cả lớp ôn 3 động tác Hoạt động 3:trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật. -Tiến hành: - GV nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.Gv điều khiển trò chơi. -HS thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển củagv. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển của cán sự, gv quan sát sửa sai - HS ngồi nghe gv phổ biến luật chơi Cả lớp chơi thử, và chơi chính thức. Củng cố (4’)GV gọi một số HS thực hiện động tác giậm chân tại chổ. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài: “Chim chích bông”. GV hướng dẫn hs thả lỏng. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:4 TIẾT:2 BÀI 8: ĐỘNG TÁC LƯỜN, TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ “ Ngày soạn:02/09/2011 ngày dạy: 09/09/2011 I\-Mục tiêu: Học động tác lườn. Biết thực hiện 4 động tác. Trò chơi “ Kéo cưa lừ xẻ “. biết cách chơi và tham gia yêu cầu của trò chơi . II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi,kẻ sân cho trò chơi “kéo cưa lừa xe’ “, tranh động tác lườn HS: III\-Các hoạt động dạy – học: khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: hôm nay chúng ta thêm một động tác thứ 3 của bài TD phát tiển chung:đó là động tác chân. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’ 10' 6’ Hoạt động1 :Ôn động tác : vươn thở và tay chân. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành :GV thưc hiện động tác mẩu sau đó điều khiển cả lớp thực hiện động tác. GV chia tổ tập luyện. Hoạt động 2: Học động tác lườn -Mục tiêu :thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. -Cách tiến hành : Nêu tên động tác, vừa giải thích, vừa làm mẩu.(treo tranh ) - Điều khiển cả lớp ôn 3 động tác Hoạt động 3:trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật. -Tiến hành: - GV nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.Gv điều khiển trò chơi. HS tập theo đội hình 4 hàng ngang gv điều khiển cả lớp thực hiện. -HS thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. TTCB 1 2 3 4 - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển củagv. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển của cán sự, gv quan sát sửa sai - HS ngồi nghe gv phổ biến luật chơi Cả lớp chơi thử, và chơi chính thức. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện động tác giậm chân tại chổ. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài:”chim trích bông”. GV hướng dẫn hs thả lỏng. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:5 TIẾT:1 BÀI 9: ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PTC, TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” Ngày soạn: 07/09/2011 Ngày dạy:14/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 4 động tác vươn thở và tay,chân,lườn . Biết thực hiện 4 động tác Trò chơi “ Kéo cưa lừ xẻ “. biết cách chơi và tham gia yêu cầu của trò chơi . II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi,kẻ sân cho trò chơi “kéo cưa lừa xe’ “, tranh động tác chân. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: hôm nay chúng ta thêm một động tác thứ 4 của bài TD phát tiển chung:đó là động tác lườn. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 14' 8’ Hoạt động1 :Ôn 4 động tác : vươn thở và tay chân,lườn. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : thưc hiện động tác mẩu sau đó điều khiển cả lớp thực hiện động tác. GV chia tổ tập luyện. Nhận xét Hoạt động 2:trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật. -Tiến hành: - Nhắc lại cách chơi, sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.Gv điều khiển trò chơi. - Tập theo đội hình 4 hàng ngang gv điều khiển cả lớp thực hiện. - Thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp.ô2 - Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi Cả lớp chơi thử, và chơi chính thức. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 4 động tác đã học. - Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài: “chim trích bông”. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) Cán sự bắt giọng cả lớp hát bài:”chim trích bông”. GV hướng dẫn hs thả lỏng. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:5 TIẾT: 2 Bài :10 ĐỘNG TÁC BỤNG Ngày soạn:10/09/2011 Ngày dạy:16/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 4 động tác vươn thở và tay,chân,lườn .biết thực hiện được động tác. Học động tác bụng . biết thực hiện 5 động tác. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi, tranh động tác bụng. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng tại chổ vổ tay hát ( 1’ - 2’ ). - Xoay các khớp : cổ tay , cẳng tay, cánh tay ( 1 -2’). Ktbc:(3’) Bài mới:(22’) a/-GT bài: Hôm nay chúng ta học mới thêm một động tác thứ 5 của bài TD phát tiển chung: Đó là động tác Bụng . b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10’ 12' Hoạt động 1 : Ôn 4 động tác : Vươn thở , Tay, Chân và Lườn . -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : GV thực hiện động tác mẩu sau đó điều khiển cả lớp thực hiện động tác. -Nhận xét Hoạt động 3: Học động tác bụng - Mục tiêu: Thực hiện động tác tương đối chính xác. -Tiến hành: - Nêu tên động tác, vừa giải thích, vừa làm mẩu.(treo tranh ) - Giáo viên điều khiển - Gv quan sát sửa sai - Tập theo đội hình 4 hàng ngang gv điều khiển cả lớp thực hiện. - Thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. TTCB 1 2 3 4 - Quan sát - Cả lớp thực hiện động tác theo. - HS cả lớp thực hiện động tác theo sự điều khiển của cán sự. - Cả lớp thực hiện theo nhịp hô của gv (2lần) Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 5 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) Gv cùng học sinh hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:6 TIẾT:1 BÀI 11 : ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PTC Ngày soạn:13/09/2011 Ngày dạy:21/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng . biết thực hiện 5 động tác Trò chơi kéo cưa lừa xẻ. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. Ktbc:(3’) Gọi hs thực hiện 4 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: ôn 5 động tác của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 14’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 5 động tác : vươn thở và tay chân,lườn,bụng. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành :GV thưc hiện động tác mẩu sau đó điều khiển cả lớp thực hiện động tác. GV chia tổ tập luyện. Hoạt động 2:Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ “ - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình , đúng luật. -Tiến hành: - Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi sau đó cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức - Tập theo đội hình 4 hàng ngang gv điều khiển cả lớp thực hiện. - Thực hiện động tác theo từng nhóm dưới sự điều khiển của tổ trưởng.GV quan sát cả lớp. Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc dưới sự điều khiển của gv. Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện 5 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________TUẦN:6 TIẾT:2 BÀI 12 : ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PTC Ngày soạn:17/09/2011 Ngày dạy:23/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng . biết thực hiện 5 động tác Trò chơi kéo cưa lừa xẻ. Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 4 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: KT 5 động tác của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 14’ 8’ ' Hoạt động1 :Ôn 5 động tác ( vươn thở tay, chân,lườn,bụng). -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành :Gọi hs theo nhóm 2-3 em thực hiện lần lượt 5 động tac TD đã học của bài thể dục PTT. Hoạt động 2:Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ” - Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình , đúng luật. -Tiến hành: - Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi sau đó cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sư điều khiển của GV. Lớp ở tư thế ngồi. Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc dưới sự điều khiển của gv. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 5 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:7 TIẾT:1 BÀI 13 : HỌC ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PTC, ĐI ĐỀU Ngày soạn:20/09/2011 Ngày dạy:28/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng .Học động tác toàn thân. Biết thực hiện 6 động tác. Trò chơi” bịt mắt bắt dê”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi.Tranh động tác toàn thân. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 5 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn 5 động tác và học thêm động tác toàn thân của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7’ 8' 7' Hoạt động1 :Ôn 5 động tác : vươn thở và tay, chân,lườn,bụng. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : HS cả lớp thực hiện lần lượt 5 động tác TD đã học của bài thể dục PTT. Hoạt động 2: Học động tác toàn thân của bài thể dục. -Mục tiêu : thực hiện động tác tương đối đúng. -Cách tiến hành: treo tranh động tác cho cả lớp quan sát, sau đó GV nêu tên động tác vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước. - Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung. Hoạt động 3: Bịt mắt bắt dê -Mục tiêu:biết tham gia trò chơi -Cách tiến hành : vừa làm mẫu vừa giải thích, hướng dẫn các em biết cách chơi -Thực hiện động tác dưới sư điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. TTCB 1 2 3 ---Một HS thực hiện lại động tác mẫu. -Cả lớp thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - cả lớp chơi thử và chơi chính thức. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 5 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:7 TIẾT:2 BÀI 14: HỌC ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI THỂ DỤC PTC, TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” Ngày soạn:23/09/2011 Ngày dạy: 30/09/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 6 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân .Học động tác nhảy. Biết thực hiện 7 động tác . Trò chơi:”Bịt mắt bắt dê “.biết tham gia trò chơi. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi.Tranh động tác nhảy. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 6 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn 6 động tác và học thêm động tác toàn thân của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7’ 8' 7’' Hoạt động1 :Ôn 6 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụn , toàn thân. -Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : HS cả lớp thực hiện lần lượt 6 động tác TD đã học của bài thể dục PTT. Hoạt động 2: Học động tác nhảy của bài thể dục. -Mục tiêu : thực hiện động tác tương đối đúng. -Cách tiến hành: treo tranh động tác cho cả lớp quan sát, sau đó GV nêu tên động tác vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước. - Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Hoạt động 3: Trò chơi:”Bịt mắt bắt dê”. -Mục tiêu: tham gia chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sư điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. TTCB 1 2 3 - Một HS thực hiện lại động tác mẫu. - Cả lớp thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện 6 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:8 TIẾT:1 BÀI 15: HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA CỦA BÀI THỂ DỤC PTC, TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ “ Ngày soạn:28/09/2011 Ngày dạy:05/10/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 7 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân,nhảy .Học động tác điều hòa. Biết cách thực hiện 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Ôn trò chơi:”Bịt mắt bắt dê “.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi.Tranh động tác nhảy,1-5khăn. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 7 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn 7 động tác và học thêm động tác toàn thân của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7’ 8' 7' Hoạt động1 :Ôn 7 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : HS cả lớp thực hiện lần lượt 7 động tác TD đã học của bài thể dục PTT. Hoạt động 2: Học động tác điều hòa của bài thể dục. -Mục tiêu : thực hiện động tác tương đối đúng. -Cách tiến hành: treo tranh động tác cho cả lớp quan sát, sau đó GV nêu tên động tác vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước. - Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Hoạt động 3: Trò chơi:”Bịt mắt bắt dê”. -Mục tiêu: tham gia chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sư điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Một HS thực hiện lại động tác mẫu. - Cả lớp thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện 6 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:8 TIẾT:2 BÀI 16: ÔN BÀI THỂ DỤC PTC, ĐI ĐỀU TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ “ Ngày soạn:01/10/2011 Ngày dạy:07/10/2011 I\-Mục tiêu: Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân,nhảy . Biết cách thực hiện 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Ôn trò chơi:”Bịt mắt bắt dê “.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi.khăn bịt mắt. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cho hs tập cách chào và báo cáo GV khi đến tiết học . Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn 8 động tác của bài TD phát tiển chung. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 14’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. Cách tiến hành : HS cả lớp thực hiện lần lượt 8 động tác TD đã học của bài thể dục PTT. Hoạt động : Trò chơi:”Bịt mắt bắt dê”. -Mục tiêu: tham gia chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sư điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Một HS thực hiện lại động tác. - Cả lớp thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà tìm một số con vật có lợi và có hại, tập động tác giậm chân tại chổ – đứng lại. Rút kinh nghiệm : DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG TUẦN:9 TIẾT:1 BÀI 17: ÔN BÀI THỂ DỤC PTC, HỌC ĐIỂM SỐ 1-2,1-2 Ngày soạn: 04/10/2011 Ngày dạy:11/10/2011 I\-Mục tiêu: Ôn toàn Bài TDPTT .Biết cách thực hiện 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Học điểm số 1-2,1-2. Bước đầu biết cách điểm số 1-2 theo đội hình hàng dọc. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi.khăn bịt mắt. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỚP 2 T1-T10.doc
Tài liệu liên quan