Giáo án Thể dục 3 cả năm

THỂ DỤC

Tiết 43 Ôn nhảy dây

Trò chơi: Lò cò tiếp sức

I. Mục tiêu

- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây. Y/c thực hiện động tác ở mức đúng.

- Chơi trò chơi " Lò cò tiếp sức", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động.

II. Địa điểm phương tiện

- Sân tập

- Còi, dây nhảy

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 

 

docx91 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 3 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iếp tục hoàn thiện bài thể dục Phát triển chung I. Mục tiêu - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm đúng số của mình. - Ôn bài thể dục phát triển chung. Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD phát triển chung - Chơi trò chơi: " Đua ngựa", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động (bỏ phần thân ngựa). II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. Xoay các khớp - Chơi trò chơi: Chui qua hầm 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Cả lớp tập dưới sự điều khiển của GV. + Cả lớp tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Ôn hoàn thiện bài thể dục phát triển chung + Lớp trưởng hô cho cả lớp tập liên hoàn 8 động tác + Chia tổ luyện tập + GV hô HS tập các động tác không theo thứ tự của bài thể dục - HS tập bài thể dục phát triển chung thi đua giữa các tổ + 5 HS tập biểu diễn. - Chơi trò chơi: Đua ngựa + GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 24 - 25' 7 - 8' 1 lần 2 lần 10 - 14' 2lần x 8 nhịp 1 lần x 8 nhịp 7 - 8' 1 lần 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 30 Kiểm tra bài thể dục Phát triển chung I. Mục tiêu - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Y/c HS thuộc bài và thực hiện động tác tương đối chính xác. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch kiểm tra III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. Xoay các khớp - Chơi trò chơi: Làm theo hiệu lệnh - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản - GV chia từng nhóm kiểm tra. + Nội dung: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Phương pháp: Kiểm tra 5 em một lần. + Cách đánh giá: Hoàn thành, chưa hoàn thành. - Chơi trò chơi: Chim về tổ + GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV nhận xét phần kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen ngợi những em thực hiện tốt. - GV giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 2 lần x 8 nhịp 24 - 25' 2 lần x 8 nhịp 4 -5 1' 2 - 3' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 16 Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 31 Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng Vận động cơ bản - đội hình đội ngũ I. Mục tiêu - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. Y/c thực hiện tương đối chính xác. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật, di chuyển hướng phải, trái đúng cách. Y/c thực hiện tương đối chính xác. - Chơi trò chơi: " Đua ngựa", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. Xoay các khớp - Chơi trò chơi: Kết bạn 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Lớp trưởng hô cho cả lớp tập liên hoàn các động tác + Chia tổ luyện tập , các tổ trưởng điều khiển - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, di chuyển hướng phải, trái + GV điều khiển + Chia tổ luyện tập + Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Chơi trò chơi: Đua ngựa + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách phi ngựa + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 24 - 25' 6 - 8' 2 - 3 lần 6 - 8' 1lần 6 - 8' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x GV Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 32 Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng Vận động cơ bản - đội hình đội ngũ I. Mục tiêu - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. Y/c thực hiện tương đối chính xác. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật, di chuyển hướng phải, trái đúng cách. Y/c thực hiện tương đối chính xác. - Chơi trò chơi: " Con cóc là cậu ông trời", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. Xoay các khớp - Chơi trò chơi: Tìm người chỉ huy 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi vượt chướng ngại vật thấp + Lớp trưởng hô cho cả lớp tập liên hoàn các động tác + Chia tổ luyện tập , các tổ trưởng điều khiển - Biểu diễn thi đua giữa các tổ + Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái. - Tập phối hợp các động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trải, đi đều 1 - 4 hàng dọc, di chuyển hướng phải - trái. - Chơi trò chơi: Con cóc là cậu ông trời + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 24 - 25' 10 - 12' 1 lần 5 - 7' 5 - 7' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 17 Thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 33 Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng Vận động cơ bản - trò chơi " Chim về tổ" I.Mục tiêu - Tiếp tục ôn động tác đội hình đội ngũ và kĩ năng vận động cơ bản đã học. Y/c HS thực hiện động tác tương đối chính xác. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thắng hàng ngang. - Biết cách đi 1 - 4 hàng dọc theo nhịp. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. - Biết cách đi chuyển hướng phải, trái đúng, thân người tự nhiên. - Đi theo nhịp (nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) - Chơi trò chơi: " Mèo đuổi chuột", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ - Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 - 4 hàng dọc + Lớp trưởng hô cho cả lớp tập liên hoàn các động tác + Chia tổ luyện tập , các tổ trưởng điều khiển - Ôn đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển hướng phải, trái + Cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2 - 3m + Mỗi tổ biểu diễn đi chuyển hướng phải trái và đi đều theo 1 - 4 hàng dọc. - Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 24 - 25' 6 - 8' 2 - 3 lần 7 - 9' 1lần 6 - 8' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 34 Ôn đội hình đội ngũ - bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng Vận động cơ bản I. Mục tiêu - Tiếp tục ôn động tác đội hình đội ngũ và kĩ năng vận động cơ bản đã học. Y/c HS thực hiện động tác tương đối chính xác. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thắng hàng ngang. - Biết cách đi 1 - 4 hàng dọc theo nhịp. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. - Biết cách đi chuyển hướng phải, trái đúng, thân người tự nhiên. - Đi theo nhịp (nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) - Chơi trò chơi: " Mèo đuổi chuột", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, kẻ vạch chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ - Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản - Tiếp tục ôn các động tác đội hình đội ngũ và rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản. + Lớp trưởng hô cho cả lớp tập liên hoàn các động tác + Chia tổ luyện tập , các tổ trưởng điều khiển - Biểu diễn thi đua giữa các tổ + Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái. - Tập phối hợp các động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi đều 1 - 4 hàng dọc, đi chuyển hướng phải, trái + GV điều khiển + Chia tổ luyện tập + Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 24 - 25' 8 -10' 2 - 3 lần 1lần 6 - 8' 6 - 8' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 18 Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tiết 1 THỂ DỤC Tiết 35 Kiểm tra đội hình đội ngũ - bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng Vận động cơ bản I. Mục tiêu - Kiểm tra các nội dung: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, đi chuyển hướng phải, trái, đi vượt chướng ngại vật. Y/c thực hiện tương đối chính xác. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Chơi trò chơi: Có chúng em - Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản - GV chia từng nhóm kiểm tra. + Nội dung: Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, trái, đi chuyển hướng phải, trái, đi vượt chướng ngại vật thấp + Phương pháp: Kiểm tra 5 em một lần. + Cách đánh giá: Hoàn thành, chưa hoàn thành. - Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 20 - 22' 2 - 3 lần 1lần 4 - 6' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 THỂ DỤC Tiết 36 Sơ kết học kì I - trò chơi: Đua ngựa I. Mục tiêu - Sơ kết học kì 1. Y/c HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập từ đó cố gắng tập luyện tốt hơn nữa. - Chơi trò chơi: " Đua ngựa". Y/c biết tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc vòng quanh sân - Chơi trò chơi: Kết bạn - Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản - GV cho những HS chưa hoàn thành các nội dung đã kiểm tra, được ôn luyện và kiểm tra lại. - Sơ kết học kì 1 + GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì. * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số * Bài thể dục phát triển chung 8 động tác * Đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. * Trò chơi vận động là " Tìm người chỉ huy", " Thi đua xếp hàng", " Mèo đuổi chuột", " Chim về tổ"Đua ngựa" - Chơi trò chơi: Đua ngựa + GV nêu tên trò chơi , cho HS khởi động các khớp, nhắc lại cách chơi + HS chơi thử + HS thi đua chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm vòng tròn vỗ tay và hát. - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 5- 7' 1' 1 - 2' 1 - 2' 2' 6 - 8' 10 - 13' 4 - 5' 3 - 4' 1' 1' 2 - 3' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 19 Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 37 Trò chơi: Thỏ nhảy I. Mục tiêu - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số của mình và triển khai đội hình tập bài thể dục. - Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái đúng cách - Học trò chơi " Thỏ nhảy", y/c biết cách chơi và tham gia chơi được ở mức ban đầu. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân. - Trò chơi: bịt mắt bắt dê 2. Phần cơ bản - Ôn các bài tập RLKNCB. + Ôn các động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, đi kiễng gót, vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. + Chia tổ luyện tập - Học trò chơi: Thỏ nhảy + GV nêu tên trò chơi + GV giải thích và hướng dẫn cách chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm, vỗ tay và hát - Đi thành 1 vòng tròn xung quanh sân tập - GV nhận xét giờ học 5 - 7' 1 - 2' 1' 40 - 50 m 1' 10 - 12' 1 động tác (2 - 3 lần) x (10 - 15m) 10 - 12' 1 - 2 lần 3 - 4' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 11 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 38 Ôn đội hình đội ngũ Trò chơi: Thỏ nhảy I. Mục tiêu - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số của mình và triển khai đội hình tập bài thể dục. - Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái đúng cách - Trò chơi " Thỏ nhảy": y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân. - Trò chơi: Chui qua hầm 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Cả lớp cùng thực hiện dưới sự chỉ đạo của GV. + HS tập luyện theo tổ, tổ trưởng điều khiển + Lớp tập liên hoàn các động tác trên - Chơi trò chơi: Thỏ nhảy + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đi thành 1 hàng theo vòng tròn, vừa đi vừa hít thở sâu - GV hệ thống bài - GV nhận xét tiết học. 1 - 2' 1' 40 - 50 m 1' 10 - 15' 7 - 9' 1 - 2 lần 1 - 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 20 Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 39 Ôn đội hình đội ngũ I. Mục tiêu - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng, đi đều 1 - 4 hàng dọc. Y/c thực hiện động tác tương đối chính xác. - Trò chơi " Thỏ nhảy": Y/c tham gia chơi chủ động, tích cực II. Địa điểm phương tiện - Sân tập, còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng xung quanh sân. - Trò chơi: Có chúng em 2. Phần cơ bản - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 - 4 hàng dọc. + H tập theo tổ dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng + GV giúp đỡ các tổ + HS tập biểu diễn - Chơi trò chơi: Thỏ nhảy + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm, vỗ tay và hát - GV hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 1 - 2' 1' 40 - 50 m 1' 8 - 10' 5 - 6' 6 - 8' 1 - 2 lần 1- 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x GV Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 40 Trò chơi: Lò cò tiếp sức I. Mục tiêu - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng, đi đều 1 - 4 hàng dọc. Y/c thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi " Lò cò tiếp sức": Y/c tham gia chơi chủ động, tích cực II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát. - Khởi động các khớp. - Trò chơi: Qua đường lội 2. Phần cơ bản - Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc. + GV chỉ huy - HS ôn tập. + Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập + Thi giữa các tổ - Chơi trò chơi: Lò cò tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + GV nêu luật chơi và hướng dẫn cách chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - GV hệ thống bài - GV nhận xét giờ học . 1 - 2' 1' 1' 1 - 2' 10 - 12' 8 - 10' 1 - 2 lần 1' 1 - 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x GV TUẦN 21 Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 41 Nhảy dây I. Mục tiêu - Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết cách so dây, chao dây, quay dây. Y/c thực hiện động tác ở mức đúng. - Trò chơi " Lò cò tiếp sức", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, dây nhảy III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Đi đều theo 1 - 4 hàng dọc - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng xung quanh sân. 2. Phần cơ bản * Học nhảy dây kiểu chụm chân. - HS khởi động các khớp - GV nêu động tác, làm mẫu, so dây, mô phỏng động tác. - HS tập chụm chân nhảy không dây sau đó nhảy có dây - HS luyện tập theo tổ - GV hướng dẫn sửa chữa * Chơi trò chơi: Lò cò tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đi thường theo 1 vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực - GV hệ thống kiến thức - GV nhận xét giờ học + Về nhà ôn lại cách nhảy dây. 1 - 2' 1' 2' 40 - 50 m 10 - 12' 1 lần 5 - 7' 1 - 2 lần 2' 1- 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 42 Ôn nhảy dây Trò chơi: Lò cò tiếp sức I. Mục tiêu - Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết cách so dây, chao dây, quay dây. Y/c thực hiện động tác ở mức đúng. - Chơi trò chơi " Lò cò tiếp sức", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, dây nhảy III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cách tay, gối hông. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân. - Trò chơi: Có chúng em 2. Phần cơ bản - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân. + Cho HS tại chỗ mô phỏng động tác và tập so dây, trao dây, quay dây + HS tập chụm 2 chân bật nhảy không có dây, có dây. + Các tổ luyện tập, GV sửa chữa + HS tập thi đua đếm số lần nhảy. - Chơi trò chơi: Lò cò tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Đi chậm, vỗ tay và hát - GV hệ thống bài và nhận xét giờ học - Về nhà ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 1 - 2' 1 - 2' 40 - 50 m 1' 10 - 12' 5 - 7' 1 - 2 lần 1 - 2' 1 - 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x GV TUẦN 22 Thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 43 Ôn nhảy dây Trò chơi: Lò cò tiếp sức I. Mục tiêu - Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây. Y/c thực hiện động tác ở mức đúng. - Chơi trò chơi " Lò cò tiếp sức", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, dây nhảy III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung. - Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân. - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ 2. Phần cơ bản - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. + HS đứng tại chỗ tập so dây, trao dây, quay dây và tập chụm 2 chân bật nhảy nhẹ nhàng + Tập luyện theo tổ, GV hướng dẫn, sửa chữa + Cả lớp nhảy dây đồng loạt - Chơi trò chơi: Lò cò tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Tập một số động tác hồi tĩnh ( do GV chọn) hít thở sâu - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét - Về nhà: ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 1 - 2' 1 lần: 2 x 8 nhịp 40 - 50 m 1' 10 - 12' 1 lần 6 - 8' 1 - 2 lần 1 - 2' 1 - 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV Thứ năm, ngày 01 tháng 02 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 44 Ôn nhảy dây Trò chơi: Lò cò tiếp sức I. Mục tiêu - Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây. Y/c thực hiện động tác ở mức đúng. - Chơi trò chơi " Lò cò tiếp sức", y/c biết cách chơi, cùng tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Sân tập - Còi, dây nhảy III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung. - Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân. - Trò chơi: Chim bay cò bay 2. Phần cơ bản - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. + HS đứng tại chỗ tập so dây, trao dây, quay dây và tập chụm 2 chân bật nhảy nhẹ nhàng + Tập luyện theo tổ, GS hướng dẫn, sửa chữa + Cả lớp nhảy dây đồng loạt + Thi xem nhảy dây được nhiều lần nhất - Chơi trò chơi: Lò cò tiếp sức + GV nêu tên trò chơi + GV nhắc lại luật chơi + HS chơi thử + HS tham gia chơi 3. Phần kết thúc - Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét - Về nhà: ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 1 - 2' 2 lần: 2 x 8 nhịp 40 - 50 m 1' 12 - 14' 1 lần 1 lần 6 - 8' 1 - 2 lần 1 - 2' 1 - 2' 1' x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV x x x x x x x x x x x x x x x 3 m x GV TUẦN 23 Thứ ba, ngày 06 tháng 02 năm 2018 THỂ DỤC Tiết 45 Trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức ” I. Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối đúng. - Chơi trò chơi "chuyển bóng tiếp sức". Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Sân trường, bóng nhựa III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định hướng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Tập bài thể dục PTC 1 lần * Trò chơi "Đứng ngồi theo lệnh " - Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập. 2. Phần cơ bản - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Chơi trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức". - Các tổ tập theo khu vực đã quy định. GV đi đến từng tổ nhắc nhở, sửa sai cho HS. - GV chia số HS trong lớp thành từng nhóm tập theo địa điểm kiểm tra . GV phân công từng đội thay nhau người tập, người đếm số lần. - HS tập hợp hai hàng dọc , số người bằng nhau, em đầu hàng cầm bóng, mỗi hàng là một đội thi đấu. GV nêu tên trò chơi, cho một nhóm HS chơi mẫu, sau đó chơi chính thức và chọn đội vô địch. * Cách chơi: Khi có lệnh " Bắt đầu " cuộc chơi, những em đứng trên cùng của mỗi hàng nhanh chóng đưa bóng bằng hai tay qua trái - ra sau cho người số 2. Người số 2 đưa cho người thứ 3. Người cuối cùng khi nhận được bóng thì nhanh chóng đưa bóng sang phải đưa cho người đứng trước mình. Khi người đứng đầu hàng nhận được bóng, đưa bóng hai tay lên cao và hô " xong ". Ai để bóng rơi, người đó p

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12516634.docx
Tài liệu liên quan