Giáo án Tổng nhiều số thập phân

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu 4 HS vừa lên bảng giải thích cách làm bài của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 

docx5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4442 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng nhiều số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN Tiết 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết thực hiện tính tổng nhiều số thập phân tương tự như tính tổng hai số thập phân. - Nhận biết tính chất kết hợp của các số thập phân. - Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung của bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS. - 2 HS lên bảng làm bài. 2. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài. - HS lắng nghe. 2.2. Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân a. Ví dụ - GV nêu bài toán ví dụ. - HS nghe và tóm tắt, phân tích bài toán ví dụ. - HS nêu: tính tổng 27,5 + 36,75 + 14,5 - HS trao đổi với nhau và cùng tính: 27,5 + 36,75 14,5 78,75 - GV gọi 1 HS thực hiện cộng đúng lên bảng làm bài và yêu cầu HS cả lớp theo dõi. - 1 HS lên bảng làm bài. - GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình. * Cộng như cộng với các số tự nhiên. * Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. b. Bài toán - GV nêu bài toán. - HS nghe và tự phân tích bài toán. - HS: Muốn tính chu vi của hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Chu vi của hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm) Đáp số: 24,95dm 2.3. Luyện tập - thực hành Bài 1 - GV yêu cầu HS đặt tính và tính tổng các số thập phân. - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - HS nhận xét bài bạn cả về cách đặt tính và kết quả tính. - GV chữa bài, sau đó hỏi: Khi viết dấu phẩy ở kết quả chúng ta phải chú ý điều gì? - GV nhận xét và cho điểm HS. - HS: Dấu phẩy ở kết quả phải thẳng hàng với các dấu phẩy ở các số hạng. Bài 2 - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - HS đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yêu cầu HS tự tính giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong từng trường hợp. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. a b c (a + b) + c a + (b + c) 2,5 6,8 1,2 (2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5 1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5,86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86 - Em hãy phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên. - 1 HS phát biểu, cả lớp theo dõi và nhận xét: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. - GV yêu cầu HS nêu tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. - HS nêu như trong SGK. Bài 3 - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc yêu cầu của bài, sau đó 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - HS nhận xét bạn làm bài đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng. - GV yêu cầu 4 HS vừa lên bảng giải thích cách làm bài của mình. - GV nhận xét và cho điểm HS. - HS nêu như giải thích ở trên. 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. TOÁN Tiết 51: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Kĩ năng thực hiện tính cộng với các số thập phân. - Sử dụng các tính chất của phép cộng để tính theo cách thuận tiện. - So sánh các số thập phân. - Giải bài toán có phép cộng nhiều số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS. - 2 HS lên bảng làm bài. 2. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài. - HS lắng nghe. 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 - GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính cộng nhiều số thập phân. - 1 HS nêu, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. a) b) 15,32 27,05 + 41,69 + 9,38 8,44 11,23 65,45 47,66 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? - HS: Bài toán yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - 1 HS nhận xét bài làm của các bạn, nếu sai thì sửa lại cho đúng. - GV yêu cầu HS giải thích cách làm của từng biểu thức trên. - 4 HS lần lượt giải thích. Bài 3 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và nêu cách làm bài. - HS đọc thầm đề bài trong SGK. - 1 HS nêu cách làm bài trước lớp: Tính tổng các số thập phân rồi so sánh và điền dấu so sánh thích hợp vào chỗ chấm. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. 3,6 + 5,8 > 8,9 7,56 < 4,2 + 3,4 5,7 + 8,9 > 14,5 0,5 > 0,08 + 0,4 - GV yêu cầu HS giải thích cách làm của từng phép so sánh. - 4 HS lần lượt nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. Ví dụ: 3,6 + 5,8 ........ 8,9 3,6 + 5,8 = 9,4 9,4 > 8,6 (vì phần nguyên 9 > 8) Vậy 3,6 + 5,8 > 8,9. - GV nhận xét và cho điểm HS. - HS cả lớp đổi chéo để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 4 - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yêu cầu HS Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ rồi giải. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTổng nhiều số thập phân.docx
Tài liệu liên quan