Giáo án Tin 11 - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao

• Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn.

• Chuyển đổi câu lệnh đó thành các câu lệnh tơng ứng

trong ngôn ngữ máy.

• Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3691 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 11 - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 Giáo án điện tử tin học lớp 11 1. Khái niệm lập trình Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.  Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ sao cho maý tính có thể thực hiện đợc. Làm thế nào để máy tính hiểu và thực hiện đợc thuật toán đã lựa chọn để giải bài toán?  Ngôn ngữ lập trình đợc chia thành ba loại: Ngôn ngữ máy: ngôn ngữ duy nhất máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện. Ngôn ngữ bậc cao: gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy và chơng trình phải dịch sang ngôn ngữ máy mới thực hiện đợc. Hợp ngữ: rất gần với ngôn ngữ máy, nhng mã lệnh đợc thay bằng tên viết tắt của thao tác (thờng là tiếng Anh). Ngôn ngữ lập trình có bao nhiêu loại nhỉ? Phân loại ngôn ngữ lập trình 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 input a input b load a add b move e print e halt end  Ngôn ngữ dùng để viết ch- ơng trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. Chơng trình có chức năng chuyển đổi chơng trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chơng trình thực hiện đợc trên máy tính gọi là chơng trình dịch. Chơng trình nguồn Chơng trình đích Chơng trình dịch 2. Chơng trình dịch * Chơng trình nguồn: là chơng trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao. * Chơng trình đích: là chơng trình nguồn đợc chuyển đổi sang ngôn ngữ máy nhờ chơng trình dịch. Trong đó: INPUT OUTPUT Tình huống: Một thầy giáo chỉ biết tiếng Việt muốn giới thiệu về ngôi trờng của mình cho một đoàn khách đến từ nớc Anh. Theo em có mấy cách thực hiện điều trên? Phân loại chơng trình dịch Hai kĩ thuật dịch: Thông dịch  Biên dịch  • Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong ch- ơng trình nguồn. • Chuyển đổi câu lệnh đó thành các câu lệnh tơng ứng trong ngôn ngữ máy. • Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi. Loại chơng trình dịch này đặc biệt thích hợp cho môi trờng đối thoại giữa ngời dùng và hệ thống. (Các ngôn ngữ khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đối thoại với hệ điều hành…) Thông dịch a Thực hiện lặp đi lặp lại dãy các bớc sau 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 Biên dịch b • Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định chơng trình nguồn có dịch đợc không. • Dịch chơng trình nguồn thành một chơng trình đích có thể thực hiện trên máy và lu trữ lại để sử dụng về sau. Loại chơng trình dịch này thuận tiện cho các chơng trình ổn định và cần thực hiện nhiều lần. Thực hiện qua hai bớc sau Kèm với chơng trình dịch, ngời dùng còn đợc cung cấp các dịch vụ lên quan nh biên soạn, lu trữ... tạo thành một môi trờng làm việc trên một ngôn ngữ lập trình. Ví dụ: Turbo Pascal 7.0, Free Pascal 1.2, Visual Pascal 2.1,... Ghi nhớ!  Lập trình là việc chuyển đổi dữ liệu và các thao tác của thuật toán thành các cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể.  Các loại chơng trình dịch: - Thông dịch. - Biên dịch. Chơng trình nguồn Chơng trình đích Chơng trình dịch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai1_tin11_levuongthien__1573.pdf