Giáo án Tin học 11 tiết 30, 31: Bài tập và thực hành 5

Bài 1: Viết chương trình nhập họ tên của người bạn yêu thích nhất. In ra màn hình họ tên bạn đó.

* Chương trình:

Var ht: string;

Begin

 Write(‘Nhap ho ten:’);

 Readln(ht);

 Write(ht);

 Readln

End.

 

Bài 2: Viết chương trình nhập họ tên, năm sinh của người bạn yêu thích nhất. Tính tuổi, in ra màn hình họ tên, tuổi của bạn đó.

* Chương trình:

Var ht: string; ns, t: integer;

Begin

 Write(‘Nhap ho ten: ’);

 Readln(ht);

 Write(‘Nhap ns: ’);

 Readln(ns);

 T:=2019-ns;

 Write(ht, t);

 Readln

End.

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 560 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 30, 31: Bài tập và thực hành 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6 Ngày soạn: 20/1/19 Tiết: 30, 31 Ngày dạy: 18/2/19 - 24/2/19 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Biết được khái niệm xâu. Biết cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu. Biết các phép toán liên quan đến xâu. Biết các thao tác xử lí xâu. 2. Về kĩ năng - Thực hiện được các thao tác với xâu. 3. Về thái độ - Thái độ nghiêm túc trong học tập, chủ động trong thực hiện các thao tác. 4. Năng lực hướng tới - Viết được chương trình với xâu II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài 12 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung bài tập và thực hành 5. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của trò chơi ô chữ và mong muốn tìm hiểu các nội dung bài tập và thực hành 5. Nội dung hoạt động - GV: Nhận xét, cho điểm các nhóm trả lời đúng. - GV: Dẫn dắt vào bài tập và thực hành 5. - HS: Lắng nghe, ghi nhớ. 3.2 Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn thực hiện các thoa tác với xâu. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh thực hiện tốt các thao tác với xâu. Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Chiếu lại bài tập 1 và yêu cầu học sinh gõ vào máy tính. (?) Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính. - Nhắc học sinh thực hiện đúng các bước (gõ, lưu, sửa, lưu, chạy). - Quan sát HS viết chương trình và giải đáp một số thắc mắc của HS. - Cộng điểm cho các nhóm làm nhanh và có các câu hỏi hay. - Chiếu lại bài tập 2 và yêu cầu học sinh gõ vào máy tính. (?) Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính. - Nhắc học sinh thực hiện đúng các bước (gõ, lưu, sửa, lưu, chạy). - Quan sát HS viết chương trình và giải đáp một số thắc mắc của HS. - Cộng điểm cho các nhóm làm nhanh và có các câu hỏi hay. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Quan sát, gõ chương trình vào máy tính. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và thực hiện thao tác. - Viết chương trình và gửi những thắc mắc đến GV. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát, gõ chương trình vào máy tính. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và thực hiện thao tác. - Viết chương trình và gửi những thắc mắc đến GV. - Lắng nghe, ghi chú. - Lắng nghe, ghi nhớ. Bài 1: Viết chương trình nhập họ tên của người bạn yêu thích nhất. In ra màn hình họ tên bạn đó. * Chương trình: Var ht: string; Begin Write(‘Nhap ho ten:’); Readln(ht); Write(ht); Readln End. Bài 2: Viết chương trình nhập họ tên, năm sinh của người bạn yêu thích nhất. Tính tuổi, in ra màn hình họ tên, tuổi của bạn đó. * Chương trình: Var ht: string; ns, t: integer; Begin Write(‘Nhap ho ten: ’); Readln(ht); Write(‘Nhap ns: ’); Readln(ns); T:=2019-ns; Write(ht, t); Readln End. 3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: làm việc cá nhân, nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học (4) Phương tiện dạy học:SGK, Projector, máy tính. (5) Học sinh biết cách mở rộng các kiến thức của mình thông qua bài tập cụ thể. Nội dung hoạt động Viết chương trình nhập một xâu kí tự bất kì và một kí tự bất ki. Cho biết số lần xuất hiện kí tự vừa nhập trong xâu. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 5_12531891.doc
Tài liệu liên quan