Giáo án Tin học 4 - Tuần 9 - Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ

Tiết 18 BÀI 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW,

 THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (tt).

I. MỤC TIÊU:

3. Kiến thức: Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ View.

4. Kỹ năng: Thay đổi được kích thướt trang vẽ.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh có tính sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo viên: Phần mềm Paint

- Học sinh: Bảng nhóm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Em hãy nêu các phím tắt: Chọn toàn bộ bài vẽ, lưu bài vẽ, sao chép vùng được chọn?

- 1 học sinh trả lời, học sinh lắng nghe và nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới: Giới thiệu bài mới:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 4 - Tuần 9 - Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Ngày soạn: 27/10/2018 Ngày dạy: 29/10/2018 Tiết 17 BÀI 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ View. Kỹ năng: Thay đổi được kích thướt trang vẽ. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh có tính sáng tạo. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: Phần mềm Paint - Học sinh: Bảng nhóm III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Em hãy thực hiện xoay hình ngôi sao theo hướng rotate 180o? - 1 học sinh thực hiện, nhận xét, tuyên dương. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 15’ Hoạt động 1: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ 1. Tìm hiểu thẻ View - Quan sát rồi thực hiện theo thao tác của GV. - Nhận xét, thực hiện các thao tác với các ô trong thẻ View và giải thích chức năng các ô đó. - Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại. - 2 học sinh thực hiện lại. 2. Thay đổi kích thước trang vẽ a) Trao đổi với bạn và vẽ hình theo mẫu. - Yêu cầu HS thực hiện theo từng nhóm máy - Cho HS quan sát bài làm của các nhóm. - Nhận xét các bài vẽ của các nhóm. - Phần dư thừa của hình bên quá nhiều, em cần điều chỉnh để trang giấy vẽ vừa đủ chứa ngôi nhà. b) Thực hiện điều chỉnh trang giấy vẽ vừa đủ để chứa ngôi nhà như hình sau: - Nêu các bước để điều chỉnh trang giấy? - Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác điều chỉnh trang giấy để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Theo dõi quá trình thực hiện của HS. - Lưu ý: Chương trình vẽ Paint cho phép em sử dụng một số phím tắt: + Chọn toàn bộ bài vẽ: Ctrl + A + Sao chép vùng được chọn: Ctrl + C + Lưu bài vẽ: Ctrl + S - Lắng nghe và quan sát. - Từng cá nhân thực hiện theo các yêu cầu mà bài đề ra: Nháy chọn thẻ View, đánh dấu tích vào ô Ruler, đáng dấu tích vào ô Gridlines, đánh dấu tích vào ô Status bar. - Chú ý lắng nghe và ghi nhớ. - 2 học sinh nhắc lại. - 2 học sinh thực hiện lại - Chú ý lắng nghe. - Từng nhóm đôi thực hiện theo yêu cầu bài đề ra, sau đó báo cáo kết quả với GV. - Quan sát - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Trao đổi với bạn và nêu các bước thực hiện để điều chỉnh trang giấy cho phù hợp với bài vẽ. - Học sinh quan sát. - Học sinh thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. 15’ Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 1.Vẽ hình theo mẫu, đặt tên bài vẽ là TAU HOA 1. Lưu bài vẽ trong thư mục của em. - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - GV thực hành mẫu. - Cho HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát, hướng dẫn. - Hiển thị 2-3 bài làm của HS để HS khác rút kinh nghiệm. - Quan sát kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn, tuyên dương những em làm tốt. - Học sinh đọc đề bài. - Quan sát thao tác của GV và thực hiện theo yêu cầu của bài. - Học sinh thực hành theo nhóm máy. - Quan sát. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. 4. Củng cố - dặn dò: (3’) - Nhắc lại chức năng của thẻ View và các thay đổi kích thướt trang vẽ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 9 Ngày soạn: 29/10/2018 Ngày dạy: 31/10-01/11/2018 Tiết 18 BÀI 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (tt). MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ View. Kỹ năng: Thay đổi được kích thướt trang vẽ. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh có tính sáng tạo. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: Phần mềm Paint - Học sinh: Bảng nhóm III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Em hãy nêu các phím tắt: Chọn toàn bộ bài vẽ, lưu bài vẽ, sao chép vùng được chọn? - 1 học sinh trả lời, học sinh lắng nghe và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 20’ Hoạt động 1: Hoạt động thực hành. Tiếp tục thực hành bài 2 và bài 3 trang 42. 2. Sử dụng phím tắt để sao chép toa tàu đã có thành hai toa tàu mới. Định dạng kích thước trang vẽ để chứa vừa đủ đoàn tàu. - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - GV thực hành mẫu. - Cho HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát, hướng dẫn. - Hiển thị 2-3 bài làm của HS để HS khác rút kinh nghiệm. - Quan sát kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn, tuyên dương những em làm tốt. 3. Trao đổi với bạn cách quay đoàn tàu về hướng ngược lại rồi tô màu cho đoàn tàu. bài - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - GV thực hành mẫu. - Cho HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát, hướng dẫn. - Hiển thị 2-3 bài làm của HS để HS khác rút kinh nghiệm. - Quan sát kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn, tuyên dương những em làm tốt. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh đọc đề bài. - Quan sát thao tác của GV và thực hiện theo yêu cầu của bài. - Học sinh thực hành theo nhóm máy. - Quan sát. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Học sinh đọc đề bài. - Quan sát thao tác của GV và thực hiện theo yêu cầu của bài. - Học sinh thực hành theo nhóm máy. - Quan sát. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. 10’ Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trong thẻ View, giải thích với bạn chức năng mà em tìm hiểu được. - Gọi vài nhóm giải thích chức năng của 2 nút lệnh, gọi nhóm khác nhận xét - Nhận xét và nêu lại chức năng các nút lệnh . Tuyên dương các nhóm làm đúng. b) Nháy chọn lần lượt vào từng nút lệnh , quan sát sự thay đổi ở góc phải phía dưới phần mềm Paint. - Nhận xét về kết quả em quan sát được. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét, tuyên dương. - Lắng nghe. - Từng cá nhân thực hiện theo yêu cầu bài đề ra. Giải thích chức năng các nút lệnh với bạn. - Chú ý lắng nghe. - Chọn các nút lệnh . Quan sát sự thay đổi rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Lắng nghe. - Học sinh lắng nghe và rút kinh nghiệm Củng cố - dặn dò: (3’) - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ trang 42. - HS đọc: Em cần ghi nhớ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị Bài 4: Sao chép màu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD2 Bai 3 Tim hieu the View thay doi kich thuoc trang ve_12482076.doc