Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 5

I. MỤC TIÊU:

- HS có thể tự ôn luyện học toán theo phần mềm.

- Học sinh hiểu và thao tác thành thạo với các dạng toán khác nhau

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp:

Lớp 4A: .

Lớp 4B: .

 Lớp 4C: .

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy thực hiện phép nhân sau:

2301*54=?

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 Ngày soạn: 16/9/2010 Tiết 9 Ngày dạy: Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 4 Mục tiêu: - HS có thể tự ôn luyện học toán theo phần mềm. - Học sinh hiểu và thao tác thành thạo với các dạng toán khác nhau II. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện phép tính sau: 17388 + 58022 = ? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ? Em hãy nêu cách thực hiện phép nhân sau: 903048*5=? - GV: nhận xét và củng cố lại rồi cho HS thực hành. - GV cho HS thực hiện phép tính 45632*3 = ? rồi so sánh kết quả với nhau. - GV giới thiệu dạng toán khác: nhân một số có nhiều chữ số với số có 2 chữ số và có 3 chữ số, nhân số bất kỳ với số 10, 100, 1000: 31311*13=? 45632*78=? 123*111=? 467*342=? 7389*100=? GV hướng dẫn cách làm và yêu cầu HS thực hành. - GV quan sát và sửa lỗi cho HS. - HS trả lời: nhấn chuột vào biểu tượng con cá màu xanh và chọn mục nhân một số có nhiều chữ số với số có một chữ số - HS thực hành nhân một số có nhiều chữ số với số có một chữ số - HS thực hành rồi so sánh kết quả. - HS theo dõi và thực hành. IV. Củng cố: - GV nhận xét bài thực hành của HS. - HS nêu lại cách làm các dạng toán nhân một số có nhiều chữ số với số có 1 chữ số, hai chữ số và nhân với số có 3 chữ số, nhân 1 số bất kỳ với số 10, 100, 1000. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và ôn luyện các dạng toán. ----------------------------------------------- Tuần 5 Ngày soạn: 16/9/2010 Tiết 10 Ngày dạy: Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 4 Mục tiêu: - HS có thể tự ôn luyện học toán theo phần mềm. - Học sinh hiểu và thao tác thành thạo với các dạng toán khác nhau II. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện phép nhân sau: 2301*54=? 21342*122=? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ? Em hãy nêu cách thực hiện phép chia sau: 903048/2=? - GV: nhận xét và củng cố lại rồi cho HS thực hành. - GV cho HS thực hiện phép tính sau: 45639/3 = ? rồi so sánh kết quả với nhau. - GV giới thiệu dạng toán khác: chia một số có nhiều chữ số với số có 2 chữ số và có 3 chữ số, chia hai số có tận cùng là chữ số 0: 321/26=? 13064*23=? 396*132=? 20726*241=? 5400*120=? GV hướng dẫn cách làm và yêu cầu HS thực hành. - GV quan sát và sửa lỗi cho HS. - HS trả lời: nhấn chuột vào biểu tượng con cá màu vàng và chọn mục chia một số có nhiều chữ số với số có một chữ số - HS thực hành nhân một số có nhiều chữ số với số có một chữ số - HS thực hành rồi so sánh kết quả. - HS theo dõi và thực hành. IV. Củng cố: - GV nhận xét bài thực hành của HS. - HS nêu lại cách làm các dạng toán chia một số có nhiều chữ số với số có 1 chữ số, hai chữ số và chia cho số có 3 chữ số, chia hai số có tận cùng là chữ số 0. V. Hướng dẫn về nhà: --------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 5 - lop 4.doc
Tài liệu liên quan